Paranoid | Psikohelp / istanbul Psikolog, Şişli Psikolog, psikolog
Mayıs 13, 2022

Paranoid Kişilik Tanısının Terapi Açısından Anlamları

 Paranoid Kişilik Tanısının Terapi Açısından Anlamları Paranoid hastalarla terapi yapmak zorlayıcı ve yıpratıcıdır. Güven üzerine sorunları olan paranoidler terapiye başlarken zorluk çekmekle birlikte terapiste karşı kendilerini […]
Mayıs 7, 2022

Paranoid Hastalarla Aktarım ve Karşı-Aktarım

Aktarım, danışan bakım verenlerine karşı olan duygu ve düşüncelerini terapistine yansıtmasına denir. Danışan geçmiş yaşantısını ve ilişkisini seans odasına aktarır. Yani bakım verenine karşı olan olumsuz duygular yer değiştirerek terapiste yönelir
Mayıs 4, 2022

Paranoid Psikolojide İlişkisel Örüntüler

Paranoid Psikolojide İlişkisel Örüntüler Paranoid kişilik yapısına sahip olan bireyler genellikle çocukluklarında ya eleştirilen, aşağılanan, ezilen ve hor görülen kişilerdir ya da ciddi düzeyde kaygı yaşayan […]
Nisan 29, 2022

Paranoid Kendilik

Paranoid kişilik yapısının kendilik imgesi iki kutuptan oluşur. Birinci kutup zayıf, aşağılanmış ve yetersiz kendilik imgesidir. Diğer kutupta ise büyüklenmeci, yenilmez ve tümgüçlü kendilik imgesi vardır. Paranoidlerin dünyası bu iki kendilik imgesi arasında gerçekleşen gel gitlerden oluşur. Dışardan yenilmez, güçlü ve kibirli gözükseler de duygulanımları iki kendilik imgesi arasında bocalamaktadır. Paranoid bu iki kutup arasında gidip gelir.
Nisan 21, 2022

Psikopatide Savunma ve Uyum Süreçleri

Psikopatik hastaların çok kullandıkları savunma mekanizması tümgüçlü kontroldür. Bu kişilerin kendi güçlerini bir başkasına dayatma gereksinimleri diğer amaçlarının önüne geçer. Bu durum onları utanç hissine karşı koruma görevi üstlenir. Bu kişiler ayrıca empati duygusundan yoksun oldukları için bir başkasının hakkını gasp etmekten ve zarar vermekten çekinmezler.
Nisan 9, 2022

Psikopatide Dürtü, Duygulanım ve Mizaç

Psikopati ile ilgili olarak yapılan araştırmalar neticesinde bebeklerin doğuştan getirdikleri birtakım farklılıklar göze çarpmaktadır. Araştırmalarda yetişkinlik döneminde antisosyal özellikleri ağır basan kişilerin çocukluklarında tepkisellik, dürtüsel davranışlar ve bünyesel saldırganlık davranışlarının yoğun olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Antisosyal kişiliğin oluşumunda genetik faktörlerde önemli rol oynar. Genetik yatkınlıklar genetik işleyişi, beynin kimyasal yapıları üzerindeki etkisi büyüktür.
Nisan 4, 2022

Paranoyada Dürtü, Duygulanım ve Mizaç

Freud paranoyanın homoseksüel arzulara karşı ortaya çıkan bir savunma olduğunu söyler. Freud’a göre birey hemcinsine karşı bilinçaltında arzular barındırır ve kabul edilemeyecek kadar iğrenç bulunan bu arzular birey tarafından inkar edilir.
Mart 10, 2022

Sanrılar(Delüzyon)

anrı diğer bir adıyla hezeyan ya da delüzyon kişinin var olan gerçeklik olgusu ile uyuşmayan yanlış inançları olarak tanımlanmaktadır. Bu inançlar düşünce içeriğinin bozulması ile ilişkilidir. Bu durum daha çok psikotik kişilik düzeyine sahip bireylerde görülmektedir.
Şubat 9, 2022

Depresif Konum

Melanie klein’ın Nesne İlişkileri Kuramına göre bebek gelişim döneminde şizoid-paranoid konumdan ( 0-3 ay) sonra depresif konuma ( 3-6 ay) geçmektedir. Bebek şizoid- paranoid konumda iken […]
Ocak 8, 2022

Psikolog- Psikiyatrist Ücretleri/Fiyatları 2022-2021

            Psikoterapi Nedir? Psikoterapi iki kişi arasında ( veya daha fazla kişi ) gerçekleşen ilişkide taraflardan birinin bilişsel, duygusal ve davranışsal işlevlerinde meydana gelen rahatsızlıkların […]
Randevu Oluştur
×