Depresyon | Psikohelp / istanbul Psikolog, Şişli Psikolog, psikolog
Aralık 1, 2022

Depresyonun Psikodinamiği

Depresif bireyler, erken çocukluk döneminde memeden çok erken veya ani olarak kesilmiş veya uyum sağlama kapasitesinin çok üstünde bazı hayal kırıklıkları yaşamış kişiler olarak görülmüşlerdir. Freud depresif eğilimlerin önemli bir öncülünün erken çocukluk döneminde yaşanan kayıp deneyimi olduğunu söyler. Çocuğun, ayrılma-bireyleşme döneminde yaşadığı kayıp, bazı depresif dinamiklerin yerleşmesini neredeyse kaçınılmaz kılar. Yas tutmanın engellendiği bir aile ortamında büyüyen çocuk için de aynısı söylenebilir. Örneğin ebeveynlerinin boşanmasının ardından, çocuğa bu durumda üzülecek bir şeyin olmadığının, anne-babasının ayrı evlerde yaşamasının çok daha iyi olacağını söylenmesi ve çocuktan da üzülmeyeceği konusunda güvence almak için ısrar edilmesi durumunda; çocuğun yas duygusu gözden kaybolup gizlenir ve sonunda, kendilikte bir şeylerin hatalı olduğu inancı biçimini alır.
Kasım 25, 2022

Yas Sürecine Genel Bakış

Ölen kişi ile yas tutan birey arasında çatışmalı bir ilişki varsa, yastaki birey suçluluk duyabilir ve buna bağlı olarak yas sürecini uzatmaya çalışabilir. Ölen kişiyle bağımlı bir ilişkisi olan birey ise kendini yalnız ve çaresiz hissedebilir. Dünya onun için daha güvensiz bir yerdir ve yeniden hayata uyum sağlamakta zorluk yaşayabilir.
Kasım 2, 2022

Psikoterapiden En İyi Nasıl Yararlanılır

Kronik stres, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı gibi fiziksel sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca anksiyete ve depresyon gibi zihinsel sağlık koşullarını da kötüleştirebilir. Psikoterapi, hayatınızı ele geçirmemesi için stresi nasıl yöneteceğinizi öğrenmenize yardımcı olabilir.
Ekim 24, 2022

Çocuk ve Ergenlerde Okul Reddi

Okul reddi durumu çocuklar, aileler ve okul personeli için sıkıntı ve stres yaratan bir durumdur. Okula devam etmeyen çocuklarda sosyal, duygusal ve özellikle eğitim gelişimi üzerinde kısa ve uzun vadeli olarak önemli etkileri vardır
Ekim 19, 2022

Annelik Depresyonunun Çocuğun Gelişimine Etkisi

Bebeklik dönemi olarak adlandırılan 0-2 yaş dönemi, bebeğin fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak en hızlı geliştiği dönem olarak kabul edilir. Bu sebeple yalnızca fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması çocuk için yeterli olmamaktadır. Bu dönemde çocuğun becerilerinin yeterince gelişmemesinden sebeple bakım verene karşı bir bağımlılık durumu görülmektedir. Bu bağımlılık sürecinde bakım verenle kurduğu birebir ilişki bebeğin zihinsel ve duygusal gelişimi için öneme sahipt
Eylül 10, 2022

Çocuklar ve Ergenler Depresyon Tanısı Alabilir mi?

Çocuklar ve Ergenler Depresyon Tanısı Alabilir mi? Spitz ve Bowlby birincil bakıcılarından erken yaşta ayrılmak zorunda olan kurum çocuklarında Anaklitik Depresyon’u tanımlamış ve bu çocuklarda uyku […]
Ağustos 21, 2022

Belirsizliğe Tahammülsüzlük

Belirsizliğe Tahammülsüzlük Hayat ile ilgili hepimizin ortak olarak bildiği bir gerçek var. Bu gerçek hepimizin hayatımızdan ne olabileceğinin tam olarak bilemeyeceğimizdir. Bu yüzden hepimiz gelecekte karışılabileceğimiz […]
Ağustos 19, 2022

Ergenlerde Yeme Bozuklukları

Ergenlerde Yeme Bozuklukları Beslenme alışkanlığımızın sağlığımız üzerindeki etkisinden ötürü dikkat edilmesi gereken bir konu olduğu herkesçe kabul edilse de bu düşünceler takıntı haline geldiğinde bizi sağlığımızdan […]
Ağustos 18, 2022

Anaklitik(Çocuk) Depresyonu

Anaklitik Depresyon Anaklitik depresyon Rene Spitz’in yetimhanedeki çocuklar üzerinde yaptığı çalışmalar sonucu elde ettiği bir bebeklik dönemi depresyonudur. Bu depresyon annenin bakımından mahrum kalmış ve anne […]
Ağustos 2, 2022

Maternal (Anne-Bebek) Bağlanma

Maternal bağlanma anne-bebek arasında yaşamın ilk günlerinde başlayan, zaman içinde gelişen bir sevgi bağıdır ve annelik rolü gelişimini etkilemektedir. Gebelik ile başlayan ve doğum sonu dönemde […]
Randevu Oluştur
×