kaygı bozuklukları | Psikohelp / istanbul Psikolog, Şişli Psikolog, psikolog
Kasım 11, 2022

Savaş Ya Da Kaç Tepkisi

Aniden ortaya çıkan stresli durumlarda evet, bu tepki işimize yarayabilir fakat kronik bir stres söz konusu olduğunda savaş ya da kaç tepkisine odaklı fizyolojik tepkiler kontrolsüz biçimde devam ederse uzun vadeli olumsuz etkiler ortaya çıkabilir. Neyse ki bütün bu sistemleri harekete geçiren mekanizma, bu tepkileri sonlandırabilir de
Ekim 24, 2022

Çocuk ve Ergenlerde Okul Reddi

Okul reddi durumu çocuklar, aileler ve okul personeli için sıkıntı ve stres yaratan bir durumdur. Okula devam etmeyen çocuklarda sosyal, duygusal ve özellikle eğitim gelişimi üzerinde kısa ve uzun vadeli olarak önemli etkileri vardır
Ekim 13, 2022

Reddedilme Duyarlılığı

Reddedilme Duyarlılığı Reddedilme Duyarlılığı bireylerin sosyal ilişkilerde belirsiz ipuçlarını reddedilme olarak algılanması, reddedilme ilgili kaygılı beklentiler ve reddedilmeye karşı verilen işlevsiz tepkiler olarak tanımlanmıştır Downey ve […]
Ağustos 3, 2022

Sosyal Kaygı Bozukluğu

Sosyal Kaygı bozukluğu, diğerlerinin önünde performans sergileme veya konuşma yaparken yargılanma korkusudur. Amerika nüfusunun %7’sinin bu durumdan mustarip olduğu bazı çalışmalarca belirlenmiştir. Yaygın semptomlar arasında bu […]
Ağustos 2, 2022

Maternal (Anne-Bebek) Bağlanma

Maternal bağlanma anne-bebek arasında yaşamın ilk günlerinde başlayan, zaman içinde gelişen bir sevgi bağıdır ve annelik rolü gelişimini etkilemektedir. Gebelik ile başlayan ve doğum sonu dönemde […]
Temmuz 1, 2022

Onyomani (Alışveriş Bağımlılığı)

Alışveriş bağımlılığı, iyi hissetmenin ve kaygı depresyon gibi olumsuz duygulardan kaçınmanın bir yolu olarak zorlayıcı satın almayı içeren davranışsal bir bağımlılıktır. Diğer davranışsal bağımlılıklar gibi, alışveriş bağımlılığı da hayatınızın diğer alanlarında sorunlara yol açan bir davranış bozukluğudur.
Haziran 29, 2022

Dissosiyatif Durumlarda Savunma ve Uyum Süreçleri

Dissosiiyatif durumlar travmatik yaşantılara karşı geliştirilmiş bir savunma mekanizmasıdır. Bu savunmalar rahatsız edici ve aksaklıklara yol açan deneyimler sonucunda dış dünyayla uyum sağlamak amaçlı ortaya çıkar. Bu düzenekler bireyin yaşamına devam etmesini sağlar. Bu düzeneklerin kullanımının artmasıyla ve dışardan fark edilmemesiyle birlikte bireyin hayatını etkilemeye başlar. Uyum sağlamak için geliştirilen bu savunmalar zamanla uyum bozucu bir duruma dönüşür
Nisan 29, 2022

Paranoid Kendilik

Paranoid kişilik yapısının kendilik imgesi iki kutuptan oluşur. Birinci kutup zayıf, aşağılanmış ve yetersiz kendilik imgesidir. Diğer kutupta ise büyüklenmeci, yenilmez ve tümgüçlü kendilik imgesi vardır. Paranoidlerin dünyası bu iki kendilik imgesi arasında gerçekleşen gel gitlerden oluşur. Dışardan yenilmez, güçlü ve kibirli gözükseler de duygulanımları iki kendilik imgesi arasında bocalamaktadır. Paranoid bu iki kutup arasında gidip gelir.
Nisan 24, 2022

Histerik Kendilik

Histerik kişiler kendiliğini; küçük, savunmasız ve duyarlı bir çocuğun koskoca dünya ile başa çıkmak için oluşturduğu mekanizmalar üzerine kurar. Bu yüzden çevresini daha güvenilir korunaklı bir yer haline getirmek için sürekli bir savunma halindedir. Manipülatif tavırla çevresini kontrol altına alır. Başkalarının üzerinde hakimiyet kurma amacı bundan zevk almak değildir. Amaç; özsaygılarını istikrarı sağlamak, güvenli alan oluşturmak ve bilinçdışı düşmanlıklarını ifade etmektir.
Nisan 9, 2022

Psikopatide Dürtü, Duygulanım ve Mizaç

Psikopati ile ilgili olarak yapılan araştırmalar neticesinde bebeklerin doğuştan getirdikleri birtakım farklılıklar göze çarpmaktadır. Araştırmalarda yetişkinlik döneminde antisosyal özellikleri ağır basan kişilerin çocukluklarında tepkisellik, dürtüsel davranışlar ve bünyesel saldırganlık davranışlarının yoğun olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Antisosyal kişiliğin oluşumunda genetik faktörlerde önemli rol oynar. Genetik yatkınlıklar genetik işleyişi, beynin kimyasal yapıları üzerindeki etkisi büyüktür.
Randevu Oluştur
×