şişli psikolog

Uzman Klinik Psikolog / Hipnooterapist

Haşim BELTENUzman PsikologHakkında Haşim BELTEN Uzman Klinik psikolog Haşim Belten, Çukurova Üniversitesinden Psikolojik Danışmanlık Lisans derecesini tamamladıktan sonra Esenyurt Üniversitesi’nde de Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yaptı. Üsküdar Üniversitesinde ise Nörobilim Yüksek Lisans yapmaktadır.20 bin saat üzerinde Psikoterapi deneyimi bulunmaktadır. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, hipnoterapi, şema terapi, cinsel terapi, hipnoterapi ve psikodinamik yönelimli psikoterapi uygulamaktadır. PSİKOHELP…

psikohelp

Uzman Klinik Psikolog

Elif AKSAR PsikologHakkında Elif AKSAR/ Uzman Klinik Psikolog Psikolog Elif Aksar, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji lisans eğitimini aldıktan sonra yine Üsküdar Üniversitesinde klinik psikoloji yüksek lisansına devam etmektedir. Yetişkin psikoterapisinde Bilişsel Davranışsal terapi, Şema Terapi, ölüm ve yas terapisi yönelimli psikoterapiler uygulamaktadır. Depresyon, obsesif-kompülsif bozukluk, anksiyete bozukluğu, panik atak, yaygın anksiyete bozukluğu gibi sıkça gözüken psikopatolojiler…

gamze yeşim göktürk psikolog

Uzman Klinik Psikolog

Gamze Yeşim GÖKTÜRKUzman Klinik PsikologHakkında Gamze Yeşim GÖKTÜRK Uzman Klinik Psikolog   2004 yılında Psikoloji bölümünden mezun olmuş, lisans eğitimi sonrasında ilk olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve sonrasında İstanbul Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmıştır. Şuan Sakarya Üniversitesi Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Anabilim Dalında Doktoraya devam etmektedir.…

psikohelp, psikolog

Uzman Psikolog

Esra KESKİNPsikologHakkında UZMAN  PSİKOLOG ESRA KESKİN 2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Aynı sene Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gelişen Çocuk Özel Eğitim Merkezi’nde stajlarını tamamlayıp, çeşitli terapi eğitimleri ve mesleki seminerlere katılmaya başlamıştır. 5,5 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde terapist olarak çalışmış, 2012 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi ‘Uygulamalı Psikoloji’ alanında…

psikohelp, psikolog

Uzman Psikolog

Hanife BARIŞPsikologHakkında 2009 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olmuş ve sonrasında Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Çalışmalarını çocuk ve ergenlerde psikoterapi, yetişkinlerle de ebeveyn danışmanlığı kapsamında yürütmektedir. Çocuklarda bağlanma sorunları, kaygılar, korkular, çocukluk depresyonu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, uyku, yeme ve tuvalet problemleri, kardeş kıskançlığı, içe kapanıklık, öfke…

Psikolog

Funda SARI PsikologHakkında Funda SARI / Psikolog … İletişim 0541 963 8987 bilgi@psikohelp.com PSİKOHELP

SÜREYYA ÇALIK

SÜREYYA ÇALIKPsikologHakkında SÜREYYA ÇALIK Psikolog İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Portekizde Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamına Instituto Universitario da Maia İSMAİ’da bir dönem okumuştur. Şu an Marmara Üniversitesi Tezli Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında tez dönemindedir. Yüksek Lisans eğitimi boyunca Şema Terapi ekolünü Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak’tan tamamlamıştır. Yüksek…

ZAHİDE KUYUMCUPsikologHakkında Psikolog Zahide Kuyumcu İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans öğreniminin bir senesi Florida Atlantic University’de geçmiştir . Şu an Gedik Üniversitesi Tezli Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında tez dönemindedir. Yüksek Lisans eğitiminde Bilişsel davranışçı terapi ve Psikodinamik psikoterapi üzerine eğitimler almıştır. Yrd. Doc. Dr. Halis Özerk’ten Gerçeklik Terapisi eğitiminin temel 1…

psikohelp, psikolog

Uzman Klinik Psikolog

Begüm EKİNCİUzman Klinik PsikologHakkında UZMAN KLİNİK PSİKOLOG BEGÜM EKİNCİ İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünden mezun oldum. Lisans sürecinde, Florence Nightingale Hastanesinde stajyer psikolog olarak çalıştım. Danışanlara MOXO Dikkat Testi ve ADDENBROOK Kognitif Muayenesi (ACE-R) Testinin uygulanmasını gözlemledim. Ayrıca nöroşirurji ve psikiyatri bölümünün bir araştırmasında çalışarak Spina Bifida hastalığına sahip çocukların birinci derece yakınlarına Psikolojik…

psikohelp, psikolog

Uzman Klinik Psikolog

Yağmur VARDARUzman Klinik PsikologHakkında Yağmur VARDAR Uzman Klinik Psikolog   Klinik Psikolog Yağmur Vardar 1994 İstanbul doğumludur. FMV Özel Erenköy Işık Lisesi’nde okuduktan sonra Özyeğin Üniversitesi psikoloji lisansını tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Düşler Akademisi ve Doğa Huzur Evi’nde gönüllü projelerde yer almış, Doktorlar Merkezi Nişantaşın’nda klinik psikoloji stajını yapmıştır. 2018 yılında İngiltere’de Bournemouth University klinik…