Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Elif AKSAR

Üsküdar Üniversitesi psikoloji bölümünü burslu bir şekilde tamamlamıştır. Aynı Üniversite’nin klinik psikoloji bölümünde yüksek lisans eğitimini “Dijital Oyun Oynayan Kişilerde Sorunlu Oyun Oynama ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişki” konulu tezi ile tamamlamıştır. Bursa Uludağ Üniversitesi psikiyatri servisi, NP İstanbul Beyin Hastanesi, Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Özel kliniklerde hem lisans hem de yüksek lisans eğitimi boyunca staj çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Yüksek lisans eğitimi boyunca Üsküdar Üniversitesi Bünyesinde bulunan Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde asistan öğrenci olarak görev almış ve bu sürede süpervizyon eğitimine başlamıştır. Çalışma alanları; 

  • Sistemik Çift ve Cinsel Terapi,
  • Şema Terapisi,
  • Bilişsel Davranışçı Terapi, 
  • Ölüm ve Yas Terapisi, 
  • MMPI Kişilik Testi Uygulayıcısı, 
  • Rorschach Testi’dir. 

Çalıştığı Ekoller

  • Şema Terapi
  • Çift Terapisi

Çalıştığı Alanlar

  • Bireysel Terapi
  • Çift/Aile Danışmanlığı

 

Çalıştığı Konullar

Depresyon

Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları

Bağlanma Sorunları

Beslenme Sorunları-Obezite

Fobiler

Panik Atak

Travma

Bulimia Nervoza

Sosyal Anksiyete

Sınır Tanımama

Sınav Kaygısı

Ruhsal Bunalım

Sosyal Fobi

Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)

Narsistik Kişilik Bozukluğu

Mobbing (Psikolojik Taciz)

Uyku Bozukluğu (İnsomnia, Uykusuzluk)

Uyum Bozuklukları

Tırnak yeme ve Parmak Emme

Stres

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Yas

Boşanma

Aldatma

Evlilik içi çatışmalar

 

Yeme Bozuklukları

İlişki ve İletişim Problemleri

Manik Depresif Bozukluk

ve birçok alanda çalışmaktadır.