Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi) Terapisi

Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme terapisi olarak dilimize çevrilen EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) terapi yaklaşımı; bilgi işleme modeline dayanan, psikodinamik, bilişsel davranışçı ve danışan merkezli terapi gibi farklı terapi ekollerinin çeşitli unsurlarını bütünleştiren yapılandırılmış bir terapi yaklaşımıdır. İlk önce tedavi etkileri travmatizasyondan kaynaklanan korku ve kaygıda bir azalma olarak görüldü, fakat daha sonra psikopatolojilerin temeli olarak görülen rahatsız edici anıları ve beynin bilgi işleme sistemini birleştirerek yeni bir terapi yaklaşımı halini almıştır. Geçmişte yaşanılan olumsuz deneyimlerin hafızada fizyolojik olarak depolanması psikopatolojinin temelidir. Yaşanılan olumsuz deneyimlerle ilişkili fiziksel duyumlar, o olayla bağlantılı olumsuz bakış açıları ve duygular sağlıklı bir şekilde işlenme imkânı bulamaz. Bu sebeple birey bilinçli olarak farkında olmamakla birlikte yıllar geçse bile üstünden o deneyimi hatırlatan benzer olaylar yaşadıklarında yoğun duygular ve fiziksel duyumlar hissederler. Böylece geçmişteki bireyin kapasitesini aşan yaşantılar onun bugünkü durumlara karşı uygunsuz tepkiler vermesine sebep olur. Yani danışanın şikayetleri ya da psikolojik belirtilerinin geçmiş yıllarda uygun şekilde işlenmemiş yaşantıların sonucu olarak görülür. EMDR’la ilgili ilk çalışmalara bakıldığı zaman travmatik anılar ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) belirtilerinin iyileşmesiyle ilgili yapılmıştır ve EMDR seansının ilk uygulanışından sonra klinik olarak anlamlı iyileşmelerin olduğu görülmüştür. Travmatik anılarla çalışmak danışan için sıkıntı verici olabilmektedir. Bu sebeple EMDR terapisinde hastanın kendi kaynaklarına yönelinir ve negatif duygulanımlarla başa çıkabilmesi için beceriler geliştirmesi üzerine çalışılır. Başlangıçta TSSB’yi tedavi etmek için tasarlanan EMDR, şimdi bağımlılıklar, kaygı, kronik ağrı, depresyon, yeme bozuklukları, panik atak, panik bozukluklar ve fobiler gibi çeşitli zihinsel sağlık durumlarını tedavi etmek için kullanılmaktadır.

EMDR terapisinin amacına bakıldığında bireyin doğal içsel bilgi işleme sisteminin etkinleştirilip, işlevsiz şekilde depolanan anı ve deneyimlere ulaşarak bunları işlevsel olacak şekilde yeniden dönüştürerek ruhsal ve duygusal durumun çözülmesini sağlamaktır. Terapi süreci yalnızca davranışsal bir duyarsızlaştırmanın ötesinde olup bireyin içgörüsünün ortaya çıktığı, negatif duyguların yerini pozitif duyguların aldığı ve bedensel duyumların değiştirilerek tüm bunların sonucunda yeni bir benlik algısının oluşturulmaya çalışıldığı bir süreç olarak görülür. Standart EMDR terapi protokolü; danışa öyküsü ve tedavi planı, hazırlık, değerlendirme, duyarsızlaştırma, yerleştirme, beden tarama, kapanış ve yeniden değerlendirme olarak 8 adımı içermektedir. Her bir adım için gerekli seans sayısı ve bir seansa dahil edilecek adım sayısı danışandan danışana değişiklik gösterecektir. Travmatik yaşantıların çalışılmasının rahatsız edici olmasının yanında danışanların sıklıkla tetikte olma ve aşırı uyarılmışlık halleri nedeniyle EMDR uygulamalarından önce bu kişilere kendilerini rahatlatabilecekleri ve kontrol edebilecekleri teknikler öğretilir. Danışandan kendisine rahatlık ve güven hissi uyandıran bir yer anımsaması veya hayal etmesi istenir. Bu uygulama güvenli yer egzersizi olarak adlandırılır ve danışanın duygusal durumunu rahatça düzenleyebilmesini sağlar. Ayrıca tedavide olumlu ve olumsuz bilişin saptanması üzerine çalışılır. Biliş, bireyin kendisi hakkındaki yorumları yansıtır. Travmatik deneyimler de bu bireylere aşamadıkları olumsuz bilişler geliştirir. Travmatik yaşantı çok önceden gelişmiş olsa bile kişinin kendisi hakkında olumsuz değerlendirmeleri olumsuz biliştir. Hatırlandığında ya da çağrışım yapıldığında işlevsel olmayan duygu ve davranışlara yol açarak bireydeki olumsuz kendilik algısını besler. Olumsuz biliş: “O olayı düşündüğünüzde kendiniz hakkındaki en olumsuz inancınız nedir?” sorusu ile saptanır. Başarılı bir tedavi sonrasında danışana olumlu inanç yerleştirildiğinde kişinin kendisi hakkında olumlu hisler geliştirebilmesi, kendisi için yeni tercihler yapabilmesi ve yeni beceriler kazanması için kaynak oluşturulur. Tedavi ile geçmiş algısı değiştirilerek kişideki geleceğe yönelik beklentilerinin etkilenmesi sağlanır.  

EMDR’ın faydaları TSSB ve travma çözümünün ötesine uzanmakta ve bu terapötik yaklaşımın bazı potansiyel faydaları şunları içerir:

Olumsuz düşünceyi değiştirir: EMDR, zihninizi meşgul eden olumsuz düşünceleri tanımlamanıza, bunlarla mücadele etmenize ve bu düşünceleri değiştirmenize yardımcı olabilir.

Kronik ağrıyı azaltır: Araştırmalar, çift yönlü uyarımın beynin gevşeme ve rahatlama hisleriyle ilişkili bölgesini harekete geçirdiğini gösteriyor.

Benlik saygısını geliştirir: EMDR, kendinizle ilgili rahatsız edici anıları ve olumsuz düşünceleri hedefleyerek çalışır. Onları tanımlayarak, onları nasıl işleyeceğinizi ve iyileştireceğinizi öğrenirsiniz.

Minimum düzeyde konuşma gerektirir: EMDR’da, acı verici tecrübenizin her ayrıntısını açıklamak zorunda değilsiniz. Böylece özellikle travmaları hakkında konuşmakta güçlük çeken kişiler için bu terapi yöntemini yararlı kılmaktadır.

emdr,terapi,travmatik,depolama,göz,biliş,bilinç

istanbul psikolog,beşiktaş psikolog,şişli psikolog,online terapi,online psikolog,en iyi psikolog,tavsiye psikolog,psikolog ücretleri,istanbul psikolog çağrışım