Esma SEÇGEL

Esma SEÇGEL

 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf üniversitesi psikoloji bölümünü onur derecesiyle bitirmiştir. Fatih Sultan Mehmet Vakıf üniversitesinde Klinik Psikoloji bölümünü ‘Porno Bağımlılığının Kişilerin Cinsel Gelişimleri, Kişilerarası İlişkileri ve Beden Algıları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi’ araştırma konusuyla lisansüstü eğitimini dereceyle bitirmiştir.

Çocuklarla çalışmak için Theraplay ®, Grup Theraplay ®, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Öykülerle Terapi gibi ekollerin eğitimlerini almıştır. Lawrence Cohen’in Ebeveynlik Atölyeleri, Daniel Siegel’ın Bütün Beyinli Çocuk atölyesi ve Kerry Novick’ın Etkili Terapi için Ebeveynlerle Çalışmak adlı atölyelerine katılmıştır.

Yetişkinlerle çalışmak için Prof. Dr. Hakan Türkçapar’ın EABCT akrediteli 80 saatlik Bilişsel Davranışçı Terapi eğitiminin 2 modülünü başarıyla tamamlamıştır. Ayrıca Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi’de Değerlendirme ve Yapılandırılmış Görüşme eğitimlerini de başarıyla tamamlamıştır.

Meslek hayatı boyunca kendini geliştirmek adına stajlar yapmış, sosyal sorumluluk projelerine katılmış, güncel literatürü takip etmek için seminerlere ve sempozyumlara katılmıştır.

Klinik Psikolog Esma Seçgel, seansları eklektik ve bütüncül bir bakış açısıyla devam ettirmektedir.

Seanslarını biyopsikososyal modele dayanarak yürüten Psikolog Esma Seçgel,

 

Çalıştığı Ekoller

  • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
  • Theraplay
  • Grup Theraplay
  • Öykülerle Terapi
  • Bilişsel Davranışçı Terapi(BDT)

Çalıştığı Alanlar

  • Bireysel Terapi
  • Ergen Terapisi
  • Oyun Terapisi

 

Çalıştığı Konullar

Depresyon

Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları

Bağlanma Sorunları

Okul Problemleri

Kardeş Kıskançlığı

Beslenme Sorunları-Obezite

Fobiler

Ergen Gelişim Sorunları

Ergenlik Sorunları

Panik Atak

Travma

Sosyal Anksiyete

Sınır Tanımama

Sınav Kaygısı

Ruhsal Bunalım

Sosyal Fobi

Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)

Mobbing (Psikolojik Taciz)

Uyku Bozukluğu (İnsomnia, Uykusuzluk)

Uyum Bozuklukları

Tırnak yeme ve Parmak Emme

Stres

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Yas

Yeme Bozuklukları

İlişki ve İletişim Problemleri

Ergenlik Dönemi Problemleri

Manik Depresif Bozukluk

ve birçok alanda çalışmaktadır.