JOHN LOCKE

şişli psikolog

JOHN LOCKE

John Locke 18.yüzyıl düşünürlerinden biridir. Düşünce özgürlüğünü,  eylemlerimizi aklı baza alarak düzenlemeyi savunan  ilk düşünür olduğu için Avrupa’da aydınlanma ve akıl çağının kurucusu olarak kabul edilir.

Locke, bütün eserlerinde gelenek ve otoritelerden kurtularak salt akıl yoluyla hareket etmeyi savunur. Locke ‘nin en bilinen teorisi  tabula rassadır. Yani zihnimiz boş bir levhadır ve deneyimlerimiz sayesinde yaşamımız boyunca bu levha dolar. Eğer zihin doğduğunda boşsa muhakkak gelişim tamamlandıkça ‘’deneyim’’ dediğimiz şey sayesinde  bu boşluk doldurulacaktır.

‘’Hiçbir insanın bilgisi , edindiği bilginin ötesine geçemez.’’ Sözleriyle de Locke’un bilgisinin deneyim temelli olduğunu tekrar görebiliyoruz. Locke göre boş gelir dolu gideriz.

JOHN LOCKE

JOHN LOCKE

LOCKE’UN DEVLET SİSTEMİ VE ÇOCUK YETİŞTİRME ÜZERİNE BAZI GÖRÜŞLERİ

1.EKONOMİ

Locke ‘un aşırı sol ekonomik düşünceleri benimsenmese de onun devlet sistemi ve çocuk yetiştirme fikirleri üzerinde duruldu

2.DEVLET SİSTEMİ

Locke iç yaşamı savaşlar ve iç karmaşıklıklarla geçtiği için asıl amacı savaşları önlemekti. Devletin düzenli çalışması ona göre insanların yasalara uyarak geçmesinden geçiyordu. Ancak bu yasalara devlet başkanları da istisnasız herkes uymalıydı. Ona göre özgürlük, kimsenin keyfi buyruğuna uyma zorunda kalmadan kişinin akla ve mantığına uygun olanı yapmasıdır.

Locke ‘a göre herkeste bulunan mevcut bir ‘’doğal akıl’’ vardır. Fakat insanlar tek yönlü bakarsa ; tek tip kitap okur, tek açıdan bakar, tek gözle hareket ederse gördükleriyle sınırlı kalır dünya. Tek bir insanın kararları bu yüzden yanıltıcı olabilir bu sebeple Locke devletin tek kişi tarafından yönetilmesini doğru bulmamıştır ve monarşiye karşı çıkmıştır. Her türlü dinin serbest olduğu bir ortamda doğru kararların alınabileceği görüşünü savunur.

3.ÇOCUK YETİŞTiRME

Çocukların eğitilerek istenilen doğrultuda yetiştirilebileceğini savunur. Aklın doğru bulduğunu, canının istedikleri farklı yönde olsa bile yapabilmelidir, erdemli olmanın temeli budur. Çocukken başkasının aklına uymayan çocuk büyüyünce kendi aklına da uymayacaktır. Ana babaların hatası çocuklarının kusurlarını görmezden gelmektir.

Derin ÖZTÜRK

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

Support Seven Courses!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
donate

Recent posts

Featured articles