KURUMSAL EĞİTİMLER

PAZARLAMA VE SATIŞ EĞİTİMİ

Pazarlama ve Satış mesleği, ciddiyet ve sadakat temelleri üzerine kuruludur. Meslekte başarılı olmak isteyenler, kendilerine güvenmeli, elde ettiği bilgileri ve deneyimleri mesleğinde uygulamalıdır.

Bu eğitimi alanlar, ülkemizde yanlış bir algı üzerine konumlandırılan mesleği doğru bir şekilde öğrenip, en doğru stratejileri ile pazarlama sektöründe uygulayabileceklerdir.

Pazarlama ve Satış eğitiminden aldığı modern bilgiler ile gelecek kuşaklara örnek olup, gelişen teknolojiye çok rahat ayak uydurabileceklerdir.

Pazarlama ve Satış, planlı  ve programlı stratejiler çerçevesinde uygulandığı sürece başarı gelir.

Eğitimin İçeriği:

 • Pazarlama İletişimi,
 • Pazarlama ve Satış,
 • Pazarlama Stratejileri,
 • Satış Stratejileri,
 • Rakip Analizi,
 • Hedef Kitle Analizi,
 • Pazar Payı Konumlandırma,
 • Piyasa Analizi,
 • Neuro Marketing,
 • İtibar Yönetimi,
 • Marka,
 • Green Marketing,
 • Sürdürülebilirlik,
 • Satış Hacminin Arttırılması,
 • Pazarlama ve Satış Analiz Raporu Hazırlanması.

ADI : İŞ’TE DRAMA

ATÖLYECİ: Özcan YILDIRIM

KATILIMCI BRANŞ: Kurum çalışanları

AMAÇ:Yaratıcı Drama bir grupla ve grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır.

Yaratıcı drama kurumlarda hem “Kişisel Gelişim Amaçlı” hem de “Eğitim Yöntemi” olarak kullanılabilir.

Yaratıcı Drama ile “Kişisel Gelişim Amaçlı”yapacağımız çalışmalarda, çalışanların aşağıdaki kazanımlara ulaşmasına yönelik atölyeler kurumla birlikte planlanarak profesyonel eğitmenlerimiz tarafında uygulanır.

 1. Yaratıcılığın Gelişmesi
 2. Problem Çözme Yetisinin Gelişmesi
 3. Dil ve İletişim Becerilerinin Gelişmesi
 4. Sosyal Farkındalığın Gelişmesi
 5. Kendini Tanıma,Gerçekleştirme ve Başkalarıyla İletişim Becerilerini Geliştirmek
 6. Demokratik Tutum ve Davranış Geliştirme
 7. Estetik Davranışlar Geliştirme
 8. Eleştirel ve Bağımsız Düşünebilme Becerisinin Gelişmesi
 9. İşbirliği Yapabilme ve Birlikte Çalışma Becerisi Geliştirme
 10. Duygunun Sağlıklı Bir Biçimde Boşalımı ve Kontrolü

Eğitim yöntemi olarak yaratıcı drama eğitimlerinde kurumlarda eğitim veren çalışanların katılımcı merkezli bir öğrenme ortamı nasıl sağlayacağına yönelik eğitimler verilmektedir. Katılımcı merkezli eğitim ortamlarında çalışanlar sürece yaparak ve yaşayarak katıldıkları için kalıcı öğrenmeler de artmaktadır. Bu kapsamda kurum eğitimlerindeki süreç, yaratıcı drama atölyeleri ile hem eğlenceli hem de verimli geçmektedir.

Yaratıcı drama atölyeleri kurum yetkilisi ile birlikte belirlenerek kurumun ihtiyacına uygun özgün eğitimlerin planlanabilmesi sağlanmaktadır.

 

Meslek hayatı boyunca hem psikolojik danışman hem yaratıcı drama lideri olarak bir çok gönüllü çalışmalara destek olmuştur.

Bizimle İletişime Geç

  Telefon (gerekli)