MMPI Kişilik Testi

MMPI Kişilik Testi

MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) testi bireyin düşünce, duygu ve davranışlarını değerlendirerek kişiye ait özellikleri ölçmektedir. Bireyin karakteriyle ilgili bilgiler vermesine ek olarak anksiyete, depresyon ve şizofreni gibi hastalıkların tespit edilmesine de yardımcı olmaktadır. Testin sonucunda bireyin kişilik özellikleri, psikolojik bozuklukları, duygusal ve sosyal işlevselliğine dair bilgilere ulaşılabilir. 

MMPI ile Neler Ölçülür?
MMPI’nin amacı kişilik bozukluklarını tespit etmek olduğundan sorularda buna göre hazırlanmıştır. Testin sonucunda aşağıdaki kişilik bozuklukları ile ilgili klinik psikoluğumuz tarafından resmi bir rapor hazırlanır.

Depresyon
Hipokondriaziz  hastalık hastalığı
Histeri-konversiyon
Psikopatik sapma(kişilik bozukluğu)
Kadınlık-erkeklik(cinsel sapma)
Paranoya(aşırı şüphecilik)
Psikasteni(Saplantı-takıntılı düşünce bozukluğu)
Şizofreni
Hipomani(manik bozukluk-aşırı duygu patlamaları)
Sosyal içe dönüklük
Yalan
Aşırı savunmacı kişilik
Sıklık yada nadirlik

(Işık Savaşır tarafından uyarlanmıştır.)