Psikohelp / istanbul Psikolog, Şişli Psikolog, psikolog

Psikohelp Blog

Aralık 1, 2022

Depresyonun Psikodinamiği

Depresif bireyler, erken çocukluk döneminde memeden çok erken veya ani olarak kesilmiş veya uyum sağlama kapasitesinin çok üstünde bazı hayal kırıklıkları yaşamış kişiler olarak görülmüşlerdir. Freud depresif eğilimlerin önemli bir öncülünün erken çocukluk döneminde yaşanan kayıp deneyimi olduğunu söyler. Çocuğun, ayrılma-bireyleşme döneminde yaşadığı kayıp, bazı depresif dinamiklerin yerleşmesini neredeyse kaçınılmaz kılar. Yas tutmanın engellendiği bir aile ortamında büyüyen çocuk için de aynısı söylenebilir. Örneğin ebeveynlerinin boşanmasının ardından, çocuğa bu durumda üzülecek bir şeyin olmadığının, anne-babasının ayrı evlerde yaşamasının çok daha iyi olacağını söylenmesi ve çocuktan da üzülmeyeceği konusunda güvence almak için ısrar edilmesi durumunda; çocuğun yas duygusu gözden kaybolup gizlenir ve sonunda, kendilikte bir şeylerin hatalı olduğu inancı biçimini alır.
Kasım 29, 2022

Aile İçi Şiddetin Kadınlar Üzerindeki Etkisi

Aile içi şiddet, bir kişinin bir aile veya akrabalık içindeki kişiler tarafından yaşamını, bedenini, psikolojik sağlığını veya özgürlüğünü ciddi şekilde tehlikeye atan herhangi bir güç veya zorlama eylemi olarak tanımlanabilir. Aile içi şiddet en önemli toplum sorunlarından bir tanesi olmakla birlikte dünyadaki en yaygın fakat en az farkına varılan insan hakları ihlallerindendir.
Kasım 25, 2022

Yas Sürecine Genel Bakış

Ölen kişi ile yas tutan birey arasında çatışmalı bir ilişki varsa, yastaki birey suçluluk duyabilir ve buna bağlı olarak yas sürecini uzatmaya çalışabilir. Ölen kişiyle bağımlı bir ilişkisi olan birey ise kendini yalnız ve çaresiz hissedebilir. Dünya onun için daha güvensiz bir yerdir ve yeniden hayata uyum sağlamakta zorluk yaşayabilir.
Kasım 23, 2022

Duygu Teorileri

İnsanların duyguları hissetmeden duygularla bağlantılı fizyolojik tepkiler yaşayabileceğini öne sürer. Ayrıca duygusal tepkilerin sadece fiziksel durumların ürünleri olamayacak kadar hızlı gerçekleştiğini savunur.
Kasım 22, 2022

Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı

Günümüz ebeveynlerinin fazla meşguliyet veya cehaletten kaynaklanan çocuklara gereğinden fazla teknolojik aletlerle etkileşime girmeleri sıkça karşılaştığımız problemlerden bir tanesidir. Çoc
Kasım 18, 2022

Paul Federn’nin Enerji Teorisi Nedir?

ego kateksini, bir kişinin kendiliğinde, özünde tecrübe ettiği kendilik enerjisi olarak tanımlamıştır. Federn için ego kateksi, sadece enerji değildir, kendiliğin kendisidir. Yani, ego kateksi, bir kişinin “ego duygusunu” diğer bütün kişilik özellikleri çıkarıldığında geriye kalan öz, arta kalan tecrübe olarak tanımlayabiliriz. Bu enerji kişinin herhangi bir psikolojik ve fizyolojik bir elementine yüklendiğinde, kişinin tecrübelerinde bir birliktelik, devamlılık ve canlılık hissi bulunmaktadır. Örneğin, bedenlerimizin parçaları, eğer
Kasım 17, 2022

Yetkeci Kişilik Kuramı

Yetkeci kişilik, başka kişilerden kendilerine hiçbir neden olmadan bağlılığını bekleyen ve diğer insanların kendilerine boyun eğmelerini isteyen kişilerdir. Değerlerine körü körüne bağlı olan bu kişiler farklı düşünce ve inançlara karşı düşmanlık duyarlar. Kendi grup ve kültürlerinin üstünlüğüne inanır ve diğer grup ve etnik kökenlere karşı önyargılı bir şekilde yaklaşıp nefret beslerler
Kasım 16, 2022

Çocuklarda Ekran Kullanımı Etkileri

Bazı çalışmalarda çocuklukta uzun süre televizyon izleme davranışının ergenlikteki dikkat sorunlarıyla ilişkilendirilebileceğini belirtirken 3 yaşından önce ekrana maruz kalmanın çocuklukta bilişsel sorunlara yol açabileceğini öne sürmüşlerdir. Çocukların izledikleri içerikleri kendileriyle özdeşleştirmeleri psi
Kasım 15, 2022

Çocuklarda Obsesif Kompulsif Bozukluk(OKB)

Çocuklarda en sık görülen belirti bulaşma obsesyonudur. Bunu yıkama, temizleme, temizlenme davranışları izler. Obsesyondan kurtulmak için sergilenen bir diğer davranış ise kaçınma davranışıdır
Kasım 12, 2022

Psikolojik Otopsi

  Psikolojik otopsinin yapılabilmesinin birçok nedeni vardır. İlk ve temel amaç ölüm nedeninin intihar olduğundan emin olmak olsa da , intiharı önleme amacıyla yararlı veriler toplamak veya klinisyenlerin intihar davranışını ve risklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için de kullanılabilir.
Randevu Oluştur
×