Psikoterapide Merak Edilenler

Neden psikoloğa gitmeliyim?

Psikoloğa gitmek için bir rahatsızlığa sahip olmanız gerekmez. Kendini daha iyi tanımak, dinlemek, anlamak yani farkındalık kazanmak için de terapiye gidilebilir. Psikoterapi bireyin gündelik yaşamındaki sorunlarla baş edebilmesi ile duygu, düşünce ve davranışsal alanlarda var olan sorunları fark edilip düzeltilmesinde de yardımcı olur.

Bununla birlikte bireyin psikoterapi almasını gerektiren bazı sorunlar da ortaya çıkabilir. Bu sorunlar sonucu birey hayatını devam ettirmekte zorluk çeker ve işlevselliğini kaybeder. Genellikle günlük hayatta karşılaşılan birtakım sorunlar bu problemlerin yaşanmasına neden olabilir. Bunlar kaygı, stres, iştahsızlık, uykusuzluk, takıntılı düşünceler, hiperaktivite, panik atak, bağımlılıklar veya fobiler gibi sorunlar olabilir. Bunlarla beraber birey yaşadığı varoluşsal sancılardan dolayı da psikoloğa başvurabilir.

Psikolog seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

online veya yüz yüze olup olmadığı, terapistin cinsiyeti ile birlikte aldığı ücret ve yetkinliği psikolog seçerken ilk dikkat edilen şeyler oluyor. Diğerleri ise psikoloğun uzmanlık alanı, aldığı eğitimler, kullandığı psikoterapi ekolü, çalıştığı alanlar, profesyonelliği ve ulaşım gibi birçok konuya dikkat edilir.

Neden psikolog yönlendirmez/akıl vermez?

Psikolog terapide yönlendiren ve akıl veren kişi değildir. Psikolog terapide sizi yönlendirmez sizin sorunlarla nasıl başa çıkacağınız konusunda yardımcı olur. Psikolog terapide sizi dinleyen, kendinizi bulmanıza ve sizin sorunlarınız çözme noktasında size yardımcı olan kişidir. Danışanın kendi kararlarının sorumluluğunu alabilmesi için.

Neden psikologlar az konuşurlar?

Seans odası danışana ayrılmış bir yerdir. Psikoterapi seansı, danışanın daha aktif olduğu terapistin ise ona bu süreçte eşlik ettiği yerdir. Bu yüzden terapist çoğunlukla danışanı dinler ve yeri geldiğinde ona yararlı olacak geri dönüşlerde bulunur.

Psikologlar neden yakınlarına terapi vermezler?

Psikoterapi seansları psikologların tanıdıkları ile olmaz çünkü terapist ve danışan için kurulan aktarım ve karşı aktarımı bozabilecek bir durumdur. Danışan tanıdığı olan terapiste karşı istediği kadar açık olmakta zorlanabilir, terapisti memnun etmek için çaba içerisine girebilir ve ona agresyonunu göstermekte zorluk çekebilir. Terapist danışanına filtresiz bir şekilde yaklaşamaz bu yüzden aralarında kurulacak olan terapötik ilişki sağlam bir şekilde oluşamaz.

Aynı aileden olan bireylere neden aynı psikologlar terapi yapmaz?

Çünkü terapist için her danışan farklı ve farklı bir sorunu olduğundan hepsine aynı şekilde yaklaşmaz. Bu durumda aynı terapiste giden aile bireyleri için sıkıntı yaratabilir. Çünkü bu kişiler ister istemez bir kıyas içerisine gireceklerdir. Terapistin neden ona farklı bana farklı bir şekilde yaklaşıyor diye soru işaretleri oluşacaktır. Hangisinin terapistle daha iyi bir ilişkisi olduğuna dair söylemler olabilir. Terapistin onu yeterince önemsemediğine, taraf tutuğuna veya anlattığı şeylerin diğer tarafa aktarıldığına dair danışanlarda düşünceler oluşabilir. Bu durum terapinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine engel olacaktır.

Psikoterapide neden zaman sınırı vardır?

Terapide konulan süre sınırlaması önemlidir. Terapinin net bir zamanının olması ve seansa gecikme veya yetişememe durumlarında süre eklenmemesi birçok danışanı öfkelendiren durumlardır. Bu sınırlama danışanın var olan birçok duygulanımının ortaya çıkmasına yardımcı olur. Ortaya çıkan bu duygularla birlikte danışanın geçmiş yaşantısıyla bağ kurulur. Terapistler sağlıklı sınırlarla ve çerçeveyle gerçeklik ilkesine uygun bir noktada kalmaya çalışırlar ki danışanın yetişkin egosuna ulaşabilmesine, hayal kırıklıkları ve zorluklarla baş edebilmesine yardım edebilsinler.

Ücretsiz psikoterapi almam faydalı mı?

Ücretsiz terapi görmek kulağa ne kadar faydalı görünse de ücret alınan terapiler kadar faydalı bir terapi süreci sağlanamaz. Minnet duygusu yaratmaması için sembolik bile olsa bir ücretin olması daha uygundur.

Neden düzenli terapiye gitmeliyim?

Terapinin faydasını görmek için terapiye düzenli bir şekilde devam etmek önemlidir. Düzenli bir şekilde katılım sağlanmayan terapilerden verim elde etmek zordur. Danışanın terapistle terapötik bir ilişki kurması da zorlaşır.

psikoterapiye hangi amaçla gitmeliyim

Psikolojik rahatsızlıklar (kaygı, stres, panik atak, travma, istismar, obsesif düşünceler, iştahsızlık, uykusuzluk, depresyon, bağımlılıklar, fobiler, hiperaktivite gibi rahatsızlıklar)

– Kişilik özellikleri (histerik, narsisistik, paranoid kişilik…)

– Varoluşsal sancılar (kim olduğuna ve hayatın anlamına dair sorgulamalar)

Hayatını daha işlevsel hale getirmek

Psikoloğum beni yargılar mı?

Psikolog terapi odasına filtresiz bir şekilde girer. Terapist seans odasında danışanın nasıl biri olduğu veya ne yaptığından çok onun terapiden fayda sağlamasını amaçlar. Terapist her görüşe, cinsiyete, dine, dile, geleneğe ve kültüre saygılıdır. Psikolog profesyoneldir. Onun görevi gelen danışanı yargılamak değildir.

Terapide anlattıklarım gizli kalır mı?

Terapi odasında terapist ve danışan arasında geçen konuşmalar o oda dışına taşınmaz. Ancak kişisel bilgilerinizin gizli kalması kaydıyla uzman bir terapistin desteği için başvurulduğunda veya süpervizyon kapsamında yapılan terapilerde danışanı tanımlayıcı bilgi kalmak kaydı ile psikolog diğer psikologlardan destek almak için paylaşımlarda bulunabilir.. Yani geriye kalan bilgilerde sadece terapistin süpervizörüyle paylaşılır.

Terapistim söylediklerimi hatırlar mı?

Terapide sırasında sizin anlattığınız her konu terapist için önemlidir. Terapist seans içinde sizin önemli görmediğiniz konuları bile not alıyor olabilir. Ancak her olayın birebir hatırlanmaması daha olasıdır.

Terapistler neden hediye kabul etmez?

Terapi süreci içinde danışanlarda hediye alma eğilimi çok fazla olabilmektedir. Terapistler terapi süreci içinde hediye kabul etmez. Terapist gelen hediyeleri kabul ettiğinde danışan terapist tarafında sömürüldüğünü hissedebilir, terapisti ile daha iyi bir ilişki içinde olduğunu düşünebilir veya danışanın terapiste hediye getirmesi onunla içi içe geçme çabası olabilir. Bazen de bağımlı kişiliğin aktarımı olarak nitelendirilebilir. Böyle bir sürecin başlatıcısı olarak hediye kabulü terapi sürecine zarar verir.

Gitmediğim seansın parasını neden ödüyorum?

Danışan randevusunu aldığı terapiye gelemiyorsa bunu 48 veya 24 önceden haber vermelidir. Aksi takdirde danışandan o haftaki seans ücreti talep edilir. Çünkü terapi danışan için ne kadar tek taraflı gözükse de terapi iki kişilik bir süreçtir. Bu yüzden danışan o terapiye gelmezse bile o gün onu o saatte bekleyen ve ona zamanını ayıran diğer taraf(terapist) vardır.. Terapist alınan randevu için o gün o saat ve o yeri danışana ayırmıştır. Bu anlaşma terapi sürecinin en başında yapılır. Danışan ve terapist hayatlarında ne olursa olsun bu anlaşmanın sorumluluklarını yerine getirir. Danışana bu konuda esneklik yapılması yani sözleşme ile yüklendiği sorumluluğa yerine getirmesine mani olunması danışanın tedavi sürecine zarar verir.

Psikoterapi süreci ne kadar devam eder?

Terapi süresi için net bir şey söylemek çok mümkün değildir. Yapılan terapinin süresi danışanın durumuna ve var olan sıkıntısına göre değişim göstermektedir. Terapinin süresi ayrıca kullanılan psikoterapi ekolüne göre de değişim göstermektedir. Bu süre 6 ay(haftada 1-2 defa) ile 10 yıla kadar uzayabilmektedir.

Alkollü ve madde etkisinde neden terapi yapılmaz?

Terapi yapıldığı zaman danışanının terapiden fayda sağlaması için bilincinin yerinde ve açık olması gerekir. Bu yüzden alkol veya uyuşturucu gibi maddeler terapinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için engeldir. Bundan dolayı terapi sürecinin sağlıklı olması için bilince set çekecek herhangi bir durum olmaması gerekir.

Psikologlar neden kendileri hakkında bilgi vermezler?

Danışan terapisti hakkında bilgi sahibi olduğunda ikisi arasında var olan terapist-danışan ilişkisi bozulabilir. Danışan terapisti bir uzman değil de bir arkadaş olarak görmeye başlayabilir. Örneğin danışan terapistin herhangi bir konuda hangi düşünceye sahip olduğunu öğrendiğinde danışanın zihnindeki çağrışımlar ona göre değişebilir.

Online terapiler neden açık bir ortamda yapılmaz?

Online yapılan terapilerde danışanların daha çok kapalı bir ortamda seansa katılım sağlamaları istenir. Psikoterapi odasına benzer bir olması önemlidir. Çünkü uygun bir ortamda yapılmayan terapilerde dışardan gelebilecek herhangi bir uyaran hem danışanın hem de terapistin dikkatini dağıtacaktır. Çağrışımı bozabilir. Aktarım zarar görebilir. Danışan yeterince rahat olamayacağı için seans içerisinde duygulanıma girmekte zorluk yaşayacaktır. Seansın sağlıklı bir şekilde yapılması için kapalı ve kimsenin olmadığı bir mekân tercih edilir.