Şema Terapi

Dr. Jeffrey Young tarafından geliştirilen Şema Terapi bilişsel davranışçı terapi, psikodinamik terapi ve geştalt terapi gibi birçok kuramın izlerini taşıyan bütünleyici bir terapi şeklidir. Bilişsel Davranışçı yöntem ile terapilerini gerçekleştiren Young birçok danışanın standart prosedürden yararlanamadığını fark etmiştir. Bu kişilerin davranışlarına, düşüncelerine ve duygularına yönelik farkındalıkları olsa da değiştiremediklerini görmüştür .Bu kişiler düşük öz saygı, değersizlik hissi, kendine zarar davranışları gibi uzun süredir kendilerine zarar veren aynı algı, duygu, düşünce ve davranışları sahiptir. Kendilerine zarar veren ilişkileri sürdürme, sürekli iş değiştirme gibi hayatlarında benzer kalıp davranışları sürekli gerçekleştirdiklerini fark ettirmiştir. Bu durumun arkasında sahip oldukları kalıp olumsuz inanç, duygu, düşünce kalıplarını yattığını görmüştür. Erken dönem uyumsuz şemalar sadece olumsuz temel inançları değil, düşünceleri ,duyguları içermektedir.

Şemalar bizde dünyaya dair bir olumsuz ama öngörülebilir bir algı yaratırlar. Tıpkı en kolay yol bildiğim yoldur mantığıyla zihnimiz tanıdık olduğu durumları seçer. Böylece şemalar dünyayı algılayış şeklimizi değiştirerek hayatımız boyunca bizi etkilemeye devam ederler. Yetişkin olduğumuzda şemaların oluştuğu çocukluk yaşantılarımızı bize hatırlatan durumlarda şemalar tetiklenir. Şemaların etkisiyle terk edilmeyi hak ettiğine inanan şemaların tetikleyici güvensiz ilişkiler kurabilir veya ‘çabalasam da bu ilişki bitecek’ diye düşünerek ilişki içerisinde kendi geri çekerek ilişkilerinin sonlanmasına neden olabilir. Bu sayede şema kendini doğrulamış olur.

Erken dönem uyumsuz şemalar çocukluk yaşantılarımızın bir mirasıdır. Şema terapi temel felsefesinde her bireyin çocuklukta sağlanması gereken duygusal ihtiyaçlarımız vardır. Çocukluğumuzda yaşadığımız ihtiyaçların karşılanmaması ve ailemiz ile kurduğumuz ilişkiler şemaların ana kaynağıdır. Bununla birlikte bazı şemalar aile içerisinde değil daha sonradan okul hayatımızda öğretmenlerimiz, arkadaşlarımızla yaşadığımız yaşantılar sonucu oluşur .Ancak bu şemalar ailemiz ile ilişkimizle oluşanlar kadar güçlü değildir. Şemaların içeriği ve şiddeti çocukluğumuzdaki ebeveynler, öğretmen ,akranlarda kurduğumuz ilişkilerdeki olumsuz deneyimlerimizin zamanı, yoğunluğu ve süresine bağlıdır.

Şema Terapiye göre çocuklukta sağlanması gereken beş ihtiyaç şunlardır.

  • Güvenli bağlanma (güvenlik ihtiyacı, bakım, istikrar ve kabulü içermektedir)
  • Özerklik, yeterlilik ve kimlik duygusu
  • Geçerli ihtiyaçları ve duyguları ifade etme özgürlüğü
  • Kendiliğindenlik ve oyun
  • Gerçekçi sınırlar ve öz denetim

Olumlu Olan Yaşantıların İhtiyaçların Giderilemeyecek Kadar Azlığı

Bireyin çocukken az sayıda mutlu, güzel, sağlıklı yaşantısı olmuştur. İçerisinde yetiştiği aileden ve çevreden istikrarlı bir bakım sevgi, anlayış ve kabul görmemiştir. Aile yaşantısı istikrarsız, karışık ve kaos içerisinde olabilir .Çocuk normalde bir süre ihtiyaçlarının giderilmemesini kaldırabilir .Ancak burada devamlı bir eksiklik vardır.

Travmatik Yaşantı ve Mağduriyet

Duygusal Yoksunluk ve Terk Edilme gibi şemaların oluşmasına neden olabilir. Şemaların oluşmasına neden olan ikinci erken yaşantı tipi travmatik yaşantılar ve mağduriyettir. Bu gibi durumlarda çocuk mağdur konumdadır ve zarar görür. Özellikle fiziki veya duygusal istismara uğramış olabilir. Bununla birlikte deprem ,sel gibi doğal afetler sonucu ile ya da herhangi bir nedenden ötürü mağdur konuma düşmüş olabilir. Çocuk yoğun güvensizlik, suçluluk hissedebilir.

Aşırı İyi Yaşantı

Çocuk sürekli korunduğu ,aşırı şekilde şımartıldığı ,yaptığı her hareketin onaylandığı durumlarda görülür. Çocuk tamamen özgür bırakılmakta ve çocuk için sınır veya kural bulunmamaktadır.

Örnek Alma

Çocuk çevresindeki önemli figürlerin davranışlarını gözlemleyerek şemaları öğrenebilir. Ve onların sahip oldukları şemaları içselleştirebilirler.

Çocuğun yaşantıları ile birlikte çocuğun doğuştan mizacı şemaların oluşumunda etkilidir. Aynı yaşantıdan geçen çocuklarda farklı şemalar gelişebilir. Önemli olan çocuğun olayları algılayış şeklidir.

Şemaların içeriği ve şiddeti çocukluğumuzdaki ebeveynler, öğretmen ,akranlarda kurduğumuz ilişkilerdeki olumsuz deneyimlerimizin zamanı, yoğunluğu ve süresine bağlıdır. Temel duygusal ihtiyaçların karşılanmasını engelleyen ve şema oluşumuna neden olan dört tür yaşantı vardır.

Bu dört yolla karşılanmayan duygusal ihtiyaçlar şema oluştururlar. Her ihtiyacın karşılanması belli şema alanlarındaki şemaların oluşmasıyla ilgilidir.5 şema alanına ait 18 şema vardır.

Ayrılma Ve Reddedilme Alanı

Ebeveynlerimiz ile kurduğumuz ilişki bize diğer ilişkilerimiz için temel oluşturur. Onlar tarafından istenildiğimizi, koşulsuz bir şekilde sevildiğimizi ve kabul edildiğimizi hissine sahip olmadan yetişirsek karşımıza çıkacak diğer insanlardan bunu bekleriz. Ebeveynlerimiz kurduğumuz güvensiz ilişkinin sonucunda diğer insanlarla güvenli bağlar kurmakta zorlanırız. İnsanlara ve dünyaya güvenmekte zorlanırız .Onları reddedeceğimizi, ayrılacağımızı, kaybedeceğimizi ya da zarar göreceğimizi düşünürüz. Ve buna yönelik olarak ayrılma ve reddedilme alanındaki şemaları gelişir .

Zedelenmiş Özerklik ve Başarısızlık Alanı

Bu şema alanındaki kişilere büyürken kendi kendilerine bir şey yapmaları aşırı koruyucu veya aşağılayıcı tutumlar ile engellenmiştir. Çocuklukta belli bir özerklik verilerek kendi seçimleri yapılması öğretilmemiştir. Tam tersine çocuğa sorumluluk alamayacağı ,kendi seçimleri yapamayacağı mesajı verilmiştir. Becerileri küçümsenerek geliştirilmeleri engellenmiştir. Aile duygusal yönden aşırı istismarcı olabilir. Bu mesaj ve tutumlar öz saygıları ve öz güvenleri gelişmemiştir. Bu yüzden kendilerine inanmakta güçlük çekerler Psikolojik dayanıklılıkları düşüktür. Herhangi bir stres olayının altından kalkamayacaklarını düşünürler

Zayıf Sınırlar Şema Alanı

Bu alandaki şemalara sahip kişiler küçükken belli kurallara uyulması beklenerek sınırlandırılmamış veya sorumluluk verilmemiştir. Genelde çocukluklarında iyi yaşantılar fazladır. Ebeveynler aşırı tolerans, anlayış görmüşlerdir. Bu yüzden kendilerini yönetme becerileri kazanmamıştır. Bu yüzden sorumluluk alma, görev tamamlama, zaman yönetimi yapmakta zorlanırlar. Sıkıntıya katlanma becerileri düşüktür. Kendi bakış açılarına inanırlar.

Başkaları Yönelimlilik Şema Alanı

Bu şema alanındaki şemaya sahip kişiler çocukluklarında koşuları sağladıktan sonra sevildiklerini düşünmüştürler. Ebeveynlerinin takdirini ve sevgisini kazanmak için iyi çocuk olmak zorunda kalmışlardır. Aile çoğunlukla kendi duygusal ihtiyacının ifade edilmesi çocuğun üstünde tutulmuştur. Sevilmek ve kabul görmek adına kendi ihtiyaçlarını göz ardı ederler .Diğerlerinin ihtiyaçlarına ve isteklerini öncelik verirler.

Aşırı Duyarlılık ve Baskılama Şema Alanı

Bu alandaki şemalara sahip kişilerin duygularını ifade etmesi, içlerinden geldiği gibi davranması engellenmiştir. Oyun ihtiyacı göz ardı edilmiş ,kötü kurallar konularak eğlencenin kötü bir şey olduğu düşünülmüştür. Sıklıkla cezalandırıcı ve mükemmeliyetçi ailelerde büyümüşlerdir. Kurullara uyulmaz, mükemmel olunmaz ise işlerin ters gideceğine dair bir inançları vardır ve genellikle çocuğa da bu öğretilir. Bu yüzden duyguları, düşünceleri, davranışları üzerinde aşırı kontrol sağlamaya çalışırlar. Amaç kuralara uyarak yanlıştan kaçınmaktır. Kendi istek ve ihtiyaçlarını, mutluluklarını ve beklentilerini göz ardı ederler ya da ertelerler.

Şema Başa Çıkmaları

Bireyler şemalara çocuklukta onları oluşturan koşulları verdikleri tepkiler ile yetişkinlikteki şemayla başa çıkma biçimlerini oluştururlar. Şemalar kendilerini devam ettirmeye yöneliktir. Şema ile başa çıkmalar çocukta işe yarasa da yetişkinlikte bize yarar sağlar. Başa çıkma tarzınız, genel mizacınıza veya hatta ebeveynlerinizden öğrendiğiniz başa çıkma tarzları etkili olabilir. Belli şemalara karşı belli başa bir başa çıkma biçimini genel olarak kullandığımız gibi belli durumlarda belli şemalara farklı baş etme biçimleriyle tepki verebiliriz. İki kişi aynı şemaya aynı stille çok farklı şekillerde yanıt verebilir.

Şema Teslimi

Şemanın bize verdiği mesajın doğru olduğuna inanarak ona uygun hareket ederiz. Örneğin kendini feda şemasına sahipsek ihtiyaçlarımızın daha az önemli olduğuna inanır. Ve önceliği karşımızdaki kişiye veririz.

Şema Kaçınması

Şemanın bize verdiği mesaj ,hissettirdiği duygulardan kaçınmak tetiklenebileceği durumlardan kaçınmaya çalışırız. Dikkat dağıtmak adına keyif verici veya yatıştırıcı uyaranlar kullanabilir, riskli ve zarar verici davranışlarda bulabiliriz. Ya da basit olarak sosyal medya bağımlılığı, hayal kurma bağımlılığı kendimizi ortamdan koparan çözümler de bulanabiliriz.

Şema Aşırı Telafisi

Kendimize şemanın verdiği mesajın tam tersi doğru olduğuna inandırmaya çalışır. Şemaya tamamen karşı çıkarak onunla savaş halindeyizdir. Bu, bir şemaya sağlıklı bir tepki gibi görünebilir, ancak aşırı telafi genellikle çok ileri gider.

Genellikle bir şekilde saldırgan, talepkâr, duyarsız veya aşırı görünen eylem veya davranışlara yol açar. Bu, başkalarıyla olan ilişkilerinize zarar verebilir. Örneğin bağımlılık şemamız varsa bunun aşırı telafisi olarak aşırı bağımsız davranır ve genel olarak yardım kabul etmekte zorlanırız.

Şema Modları

Belirli şemalar içimizde şemalara yönelik duygusal hissimiz ve şemalar ile nasıl başa çıktığımızı içeren belli taraflarımızın harekete geçmesine neden olur. Bu taraflar uyumlu veya uyumsuz olabilir.

Çocuk modları:

Çocuksu duygu ve davranışlarla karakterize edilir. Kendimizi çocuk gibi çaresiz, öfkeli ,kontrolsüz hissederiz. Çocuklar gibi tepki verebiliriz.

İşlevsiz başa çıkma modları:

Duygusal sıkıntıyı önlemek için kullanılır, ancak sonunda şemalarımızı devam ettirirler. Şema başa çıkma davranışlarını yansıtırlar.

İşlevsiz ebeveyn modları:

Çocukluğumuzda maruz kaldığımız eleştirel, talepkâr veya sert ebeveyn seslerinin içselleştirilmesidir.

Sağlıklı yetişkin modu

Sağlıklı, işlevsel tarafımızı temsil eder. Tıpkı odadaki yetişkin gibi ihtiyaçları giderir, sınırlar belirler ve diğer modların etkilerine karşı çıkar. Bu mod çocuk modlarının ihtiyaçlarını giderir, işlevsiz diğer modlara sınırlar koyarız. Diğer modları düzenlemeye yardımcı olabilir.

Young şema testi için tıklayabilirsiniz.

Şema Terapinin Hedefleri

Şema terapide temel olarak terapi sürecinde gerçekleşmesi gerekenler

-Şemaların ,kökenlerin tespiti

-Duygusal ihtiyaçları karşılanmasını engelleyen şema başa çıkmalarını tespit etmek ve günlük hayatta fark etmek

-Şemaları ortaya çıkardığı olumsuz davranış, duygu, düşünce örüntülerini değiştirmek

-Temel duygusal ihtiyaçlarınızı uyumlu yollarla gidermeyi öğrenmek

-Belli ihtiyaçlarınız karşılanmadığınızda hayal kırıklığı ve sıkıntı ile sağlıklı bir şekilde başa çıkmayı öğrenmek.

Nihayetinde tüm bunlar güçlü, sağlıklı bir yetişkin tarafı geliştirmenize yardımcı olacaktır. İyi geliştirilmiş sağlıklı bir yetişkin modu, diğer modları iyileştirmeye ve düzenlemeye yardımcı olabilir.

Young-Rygh Kaçınma Ölçeği için tılyabilirsiniz.

Şema Terapi Süreci

Şema Terapi karşılanmamış duygusal ihtiyaçları tespit ederek ve danışanların genellikle inatçı olan bu düşünce ,duygu ve davranış kalıplarını kırarak ve bunların yerine daha sağlıklı alternatifler geliştirmektir.

Terapist danışana karşı empatik, yargısız, destekleyicidir. Danışanın sahip olmadığı beş duygusal ihtiyacın karşılandığı yeterince iyi ebeveynlik deneyimi sağlamaya çalışır. Terapi içerisinde hem danışan hem terapist aktiftir. Çeşitli teknikler ve ev ödevleri beraber gerçekleştirilir. Özellikle davranışsal değişimin sağlanması için bireyin terapiye aktif katılımı önemlidir.

Şema terapi sürecinde genel olarak dört adımda gerçekleştirilir. Birinci adım klinik değerlendirme ve eğitimdir. Süreç kişi ile ayrıntılı çocukluk öyküsü ,şu an terapiye başlama sebepleri ve yaşam koşullarını içeren ayrıntılı bir klinik değerlendirme ile başlar. Bu değerlendirme ile kişinin sorunun şema terapiye uygun olup olmadığı tespit edilir. Şema terapi kişi için en uygun yöntem olduğu anlaşılırsa kişinin sahip olduğu şemalar, şemaların kökenleri ve bu şemalara yönelik başa çıkma davranışları tespit edilerek terapiye devam edilir. Ardından bireyde var olan şemaların günlük hayatta yansımaları ,geçmiş kökenlerine yönelik olarak danışana psikoeğitim verilir. Hayatı yeniden keşfedin kitabını okuması istenir. Ve bu kitap üzerinden şema dili öğretilir. Bu sonradan gerçekleştirilerek çalışmalar için bu adım gereklidir.

Ardından çeşitli bilişsel ve davranışsal teknikler kullanılarak bireyin şemaları, başa çıkmaları hakkında bilişsel bir farkındalık yaratılmaya çalışılır. Şemaların ebeveynlik kökenleri, içerdikleri mesajlar, şimdi ortaya çıktığı durumlar incelenir. Ve şemaların doğruluğu sorgulanır. Bu sayede bireylerin şemaya yönelik tepkilerinin ortaya çıkan çocukluk koşullarında çocuğu hayatta tutuğu ancak şu an kişiye zarar verdiğinin fark edilmesi sağlanmaya çalışılır. Bu sayede bireyin duygusal ihtiyaçlarını karşılamak var daha uyumlu seçenekler olduğunu bilişsel olarak fark ettirilmesi amaçlanır.

Şemalara yönelik bilişsel farkındalık sağlandıktan sonra çeşitli yaşantısal stratejiler kullanılarak duygusal farkındalık sağlanır. Bu teknikler ile yeterli ebeveyn rolüne bürünerek geçmiş yaşantılarını çalışırlar. Bu sayede terapist danışan ile kurulan özel ilişki üzerinden danışanın duygusal ihtiyaçları giderilmesine yardım eder. Ardından çeşitli danışanın kendi duygusal ihtiyaçlarını gidermesi sağlanır.

Dördüncü ve son adımda davranışsal değişimdir. Duygusal ve düşüncesel farkındalık sağlayan danışanların şemalarını kalıcı olarak değiştirebilmek davranışsal değişim gerçekleştirmelidir. Bu aşamada danışanın aktif katılım göstermesi önemlidir. İlk önce tedavi hedeflerine uygun olarak belirli problem davranışlar belirlenmeli, bu davranışları değiştirmek adına motivasyon sağlanmalı ve değişim hazırlanılmalı son olarak değişim gerçekleştirilmelidir. Değişimin gerçekleşmesi için bu davranışların aile kökenleri incelenmeli ,avantaj ve dezavantajları konuşulmalıdır. Çeşitli başa çıkma kartları ve provalar ile hazırlanır.

Şema terapi seansları ayaktan tedavi gören danışanlar haftada bir kez şeklinde uygulanır. Şema terapi yıllarca devam eden kronik sorunları çözmeye yönelik bir terapi yöntem olduğundan terapinin ne kadar süreceği danışanın ihtiyacına ve kişiliğine bağlıdır.

Şema Mod testi için tıklayabilirsiniz.

Şema Terapide Kullanılan Teknikler

 

Şema terapistleri, terapi boyunca çeşitli teknikler kullanırlar. Bazı teknikler, bazı insanlar ve şemalar için diğerlerinden daha iyi çalışabilir. Bu yüzden belli bir teknik sizin içe işe yaramıyorsa bunu terapistiniz ile paylaşın.

Uygulanan teknikler ile birlikte şema terapi de en önemli iyileştirici unsur terapist ile kurulan ilişkidir. Bu ilişki de en önemli tutumlar empatik yüzleştirme ve sınırlı yeniden ebeveynliktir. Her iki kavramda sizin iyiliğinizi göz edilerek uygulanır. Siz kendinizi güvende ve rahat hissettiğinizde sonuç verir.

Empatik yüzleştirme: Terapist size empatik bir şekilde yaklaşarak şemaların oluşturduğu düşünce duygu ve algılayış şekillerinin doğruluğu ile ilgili yüzleştirmeler yapar. Bu sayede şemaların değişimi için gerekli motivasyon sağlanmaya çalışır.

Sınırlı Yeniden Ebeveynlik: Terapist terapinin getirdiği sınırlar içinde kalarak çocuklukta giderilemeyen duygusal ihtiyaçlarınızı giderilmesine yardımcı olur. Belli koşullar içerisinde size bakım ,ilgi ,empati, anlayış, kabul ve güvenlik hissi sağlar. Şemaların değişimi için duygusal koşullar oluşturulur.

Genel olarak, bu kavramlar dört kategoriye ayrılan tekniklerle gerçekleştirilir:

Yaşantısal teknikler: Şemaların ortaya çıkardığı duygulara odaklanarak çeşitli şekillerde onları değiştirmeye çalışırlar. Amaçlamaların yarattığı olumsuz duyguları değiştirmek , duygusal ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmaktır. Yaşantısal teknikler, şemalara karşı duyguların kullanılmasını içerir. Duyguları tam olarak deneyimlemenize ve onları terapinin güvenliği içinde ifade etmenize yardımcı olurlar. İmgeleştirme teknikleri üzerinden gerçekleştirilir.

Bilişsel teknikler: Şemaların oluşturduğu düşünce ve algı kalıplarını tespit etmeyi ve onları değiştirmeyi içerirler. Bu algı, düşünce ve inançların doğruluğunu mantıksal olarak sorgulanır. Şemaları destekleyen ve desteklemeyen kanıtlar incelenir. Şemaların tetiklendiği durumlara yönelik olarak başa çıkma kartları hazırlanır.

Kişiler arasında teknikler: Şemaların ilişkilerimizin üzerindeki yansımaları incelenerek ilişkiler üzerindeki şemaları değiştirmek adına neler yapabileceği saptanır.

Davranışsal teknikler :Şemaların kalıcı değişimi için davranışsal değişim gereklidir. Davranışsal teknikler şemalara karşı kullanılan baş etme biçimlerinden kaynaklanan davranış kalıpları değiştirilmesine odaklanır. Çeşitli rol yapma ve imgelem çalışmaları kullanılarak duygusal ihtiyaçların uyumlu bir şekilde giderilmesinin öğrenilmesi hedeflenir.

Young Telafi Ölçeği için tılyabilirsiniz.

 

Şema Terapinin Sınırlılıkları

Şema terapi uzun süreli ,kronik problemlerin tedavisine odaklanan bir terapi yöntemidir. Özellikle borderline kişilik bozukluğu gibi kişilik problemleri, uyum sorunları, ilişki problemleri ,kronik depresyon ,kronik kaygı sorunları için etkilidir. Çocukluk travmaları üzerine etkilidir. Travma sonrası stres bozukluğu gibi akut problemlerde başka terapi teknikleri ile birlikte kullanılması gerekmektedir.

Gözde Demir

Şema Terapi Jeffrey E. Young, Janet S. Klosko, M. E. Weishaar LİTERA YAYINCILIK

 

 

Şema Terapi Nedir?,tedavi,süreç,mod,teknik,çocuk,duygusal,başa çıkma,travma

Şema Terapi Nedir?,tedavi,süreç,mod,teknik,çocuk,duygusal,başa çıkma,travma

Şema Terapi Nedir?,tedavi,süreç,mod,teknik,çocuk,duygusal,başa çıkma,travma

Şema Terapi Nedir?,tedavi,süreç,mod,teknik,çocuk,duygusal,başa çıkma,travma

Şema Terapi Nedir?,tedavi,süreç,mod,teknik,çocuk,duygusal,başa çıkma,travma

Psikolog, öneri,Anadolu yakası psikolog öneri, avrupa yakası psikolog, öneri, en iyi psikolog avrupa yakası, istanbul psikolog tavsiye, ücretsiz psikolog, istanbul psikolog fiyatları, psikolog ücretleri, istanbul psikolog, şişli psikolog, psikolog ücretleri, online terapi, psikolog fiyatları, pedagog, psikolog randevu, psikolog merkezi, psikolojik testler, online terapi, yetişkin terapi ,çocuk-ergen terapi, aile-çift terapi, hipnoz terapi, ergen terapisi,cinsel terapi, terapist, panik atak, özgüven, depresyon, ilişki problemi, travma, okb, vesvese, takıntı, obsesif kompalsif bozukluk, kişilik bozukluğu, paranoid, kişilik bozukluğu, narsizim, narsisizm, borderline, kişilik, bozukluğu, çekingen, anksiyete, kaygı, sosyal fobi, çekingenlik, kararsızlık, kapalı yer korkusu, klostrofobi, hassas bağırsak sendromu, erken boşalma, iktidarsızlık, erektil disfonksiyonel bozukluk, vajinismus, Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankır,ı Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce, psikolog ekşi,kadın psikolog,ünlü psikolog,en başarılı psikolog,tesettürlü psikolog,klinik psikolog nedir,psikolog ücretleri,psikolog atama puanları,psikolog nasıl olunur,psikolog online terapi, online psikolog,klinik psikoloji,Çocuk psikoloğu,endüstriyel ve örgütsel psikoloji,klinik olmayan psikoloji,psikolog taban puanları 2022,online psikolog ile online terapi,psikolog online,terapi ne demek,terapi,çift terapisi,bireysel terapi,aile-çift terapisi,çocuk-ergen terapi,hipnoterapi,emdr,cinsel terapi,madde bağımlıllığı,istanbul psikolog,online terapi,psikolog,oyun terapisi,çocuk psik

oloğu,

çağrışım psikoterapi merkezi, Author at istanbul psikolog, online …

çağrışım psikoterapi merkezi adlı yazarın istanbul psikolog, online terapi, online psikolog, şişli, nişantaşı, sarıyer hakkındaki tüm gönderilerini okuyun.