SSS

Psikohelp klinik psikologlar ile danışanları buluşturan online terapi platformudur. Psikohelp kaliteli psikoterapi hizmeti için seni doğru klinik psikologlar ile eşleştirir. Yada doğru psikoloğu bulman için psikologlar ekibimiz sana yardımcı olacak. Online terapi hizmeti yanında analiz kiti, neyim var uygulaması, psikolojik testler, duygu düzenleme kiti, psikolojik egzersizler, bilgi bankası gibi birçok özelliği içinde barındıran bir platformdur. Şimdi sende katıl!

Psikoloğa gitmek için bir rahatsızlığa sahip olmanız gerekmez. Kendini daha iyi tanımak, dinlemek, anlamak yani farkındalık kazanmak için de terapiye gidilebilir. Psikoterapi bireyin gündelik yaşamındaki sorunlarla baş edebilmesi ile duygu, düşünce ve davranışsal alanlarda var olan sorunları fark edilip düzeltilmesinde de yardımcı olur.

Bununla birlikte bireyin psikoterapi almasını gerektiren bazı sorunlar da ortaya çıkabilir. Bu sorunlar sonucu birey hayatını devam ettirmekte zorluk çeker ve işlevselliğini kaybeder. Genellikle günlük hayatta karşılaşılan birtakım sorunlar bu problemlerin yaşanmasına neden olabilir. Bunlar kaygı, stres, iştahsızlık, uykusuzluk, takıntılı düşünceler, hiperaktivite, panik atak, bağımlılıklar veya fobiler gibi sorunlar olabilir. Bunlarla beraber birey yaşadığı varoluşsal sancılardan dolayı da psikoloğa başvurabilir.

online veya yüz yüze olup olmadığı, terapistin cinsiyeti ile birlikte aldığı ücret ve yetkinliği psikolog seçerken ilk dikkat edilen şeyler oluyor. Diğerleri ise psikoloğun uzmanlık alanı, aldığı eğitimler, kullandığı psikoterapi ekolü, çalıştığı alanlar, profesyonelliği ve ulaşım gibi birçok konuya dikkat edilir.

Seans odası danışana ayrılmış bir yerdir. Psikoterapi seansı, danışanın daha aktif olduğu terapistin ise ona bu süreçte eşlik ettiği yerdir. Bu yüzden terapist çoğunlukla danışanı dinler ve yeri geldiğinde ona yararlı olacak geri dönüşlerde bulunur.

Psikolog terapide yönlendiren ve akıl veren kişi değildir. Psikolog terapide sizi yönlendirmez sizin sorunlarla nasıl başa çıkacağınız konusunda yardımcı olur. Psikolog terapide sizi dinleyen, kendinizi bulmanıza ve sizin sorunlarınız çözme noktasında size yardımcı olan kişidir. Danışanın kendi kararlarının sorumluluğunu alabilmesi için. beraber birey yaşadığı varoluşsal sancılardan dolayı da psikoloğa başvurabilir.

Psikoterapi seansları psikologların tanıdıkları ile olmaz çünkü terapist ve danışan için kurulan aktarım ve karşı aktarımı bozabilecek bir durumdur. Danışan tanıdığı olan terapiste karşı istediği kadar açık olmakta zorlanabilir, terapisti memnun etmek için çaba içerisine girebilir ve ona agresyonunu göstermekte zorluk çekebilir. Terapist danışanına filtresiz bir şekilde yaklaşamaz bu yüzden aralarında kurulacak olan terapötik ilişki sağlam bir şekilde oluşamaz.

Çünkü terapist için her danışan farklı ve farklı bir sorunu olduğundan hepsine aynı şekilde yaklaşmaz. Bu durumda aynı terapiste giden aile bireyleri için sıkıntı yaratabilir. Çünkü bu kişiler ister istemez bir kıyas içerisine gireceklerdir. Terapistin neden ona farklı bana farklı bir şekilde yaklaşıyor diye soru işaretleri oluşacaktır. Hangisinin terapistle daha iyi bir ilişkisi olduğuna dair söylemler olabilir. Terapistin onu yeterince önemsemediğine, taraf tutuğuna veya anlattığı şeylerin diğer tarafa aktarıldığına dair danışanlarda düşünceler oluşabilir. Bu durum terapinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine engel olacaktır.

Terapide konulan süre sınırlaması önemlidir. Terapinin net bir zamanının olması ve seansa gecikme veya yetişememe durumlarında süre eklenmemesi birçok danışanı öfkelendiren durumlardır. Bu sınırlama danışanın var olan birçok duygulanımının ortaya çıkmasına yardımcı olur. Ortaya çıkan bu duygularla birlikte danışanın geçmiş yaşantısıyla bağ kurulur. Terapistler sağlıklı sınırlarla ve çerçeveyle gerçeklik ilkesine uygun bir noktada kalmaya çalışırlar ki danışanın yetişkin egosuna ulaşabilmesine, hayal kırıklıkları ve zorluklarla baş edebilmesine yardım edebilsinler.

Ücretsiz terapi görmek kulağa ne kadar faydalı görünse de ücret alınan terapiler kadar faydalı bir terapi süreci sağlanamaz. Minnet duygusu yaratmaması için sembolik bile olsa bir ücretin olması daha uygundur.

Terapinin faydasını görmek için terapiye düzenli bir şekilde devam etmek önemlidir. Düzenli bir şekilde katılım sağlanmayan terapilerden verim elde etmek zordur. Danışanın terapistle terapötik bir ilişki kurması da zorlaşır.

Psikolojik rahatsızlıklar (kaygı, stres, panik atak, travma, istismar, obsesif düşünceler, iştahsızlık, uykusuzluk, depresyon, bağımlılıklar, fobiler, hiperaktivite gibi rahatsızlıklar)

– Kişilik özellikleri (histerik, narsisistik, paranoid kişilik…)

– Varoluşsal sancılar (kim olduğuna ve hayatın anlamına dair sorgulamalar)

Hayatını daha işlevsel hale getirmek

Psikolog terapi odasına filtresiz bir şekilde girer. Terapist seans odasında danışanın nasıl biri olduğu veya ne yaptığından çok onun terapiden fayda sağlamasını amaçlar. Terapist her görüşe, cinsiyete, dine, dile, geleneğe ve kültüre saygılıdır. Psikolog profesyoneldir. Onun görevi gelen danışanı yargılamak değildir.

Terapi odasında terapist ve danışan arasında geçen konuşmalar o oda dışına taşınmaz. Ancak kişisel bilgilerinizin gizli kalması kaydıyla uzman bir terapistin desteği için başvurulduğunda veya süpervizyon kapsamında yapılan terapilerde danışanı tanımlayıcı bilgi kalmak kaydı ile psikolog diğer psikologlardan destek almak için paylaşımlarda bulunabilir.. Yani geriye kalan bilgilerde sadece terapistin süpervizörüyle paylaşılır.

Terapide sırasında sizin anlattığınız her konu terapist için önemlidir. Terapist seans içinde sizin önemli görmediğiniz konuları bile not alıyor olabilir. Ancak her olayın birebir hatırlanmaması daha olasıdır.

Terapi süreci içinde danışanlarda hediye alma eğilimi çok fazla olabilmektedir. Terapistler terapi süreci içinde hediye kabul etmez. Terapist gelen hediyeleri kabul ettiğinde danışan terapist tarafında sömürüldüğünü hissedebilir, terapisti ile daha iyi bir ilişki içinde olduğunu düşünebilir veya danışanın terapiste hediye getirmesi onunla içi içe geçme çabası olabilir. Bazen de bağımlı kişiliğin aktarımı olarak nitelendirilebilir. Böyle bir sürecin başlatıcısı olarak hediye kabulü terapi sürecine zarar verir.

Danışan randevusunu aldığı terapiye gelemiyorsa bunu 48 veya 24 önceden haber vermelidir. Aksi takdirde danışandan o haftaki seans ücreti talep edilir. Çünkü terapi danışan için ne kadar tek taraflı gözükse de terapi iki kişilik bir süreçtir. Bu yüzden danışan o terapiye gelmezse bile o gün onu o saatte bekleyen ve ona zamanını ayıran diğer taraf(terapist) vardır.. Terapist alınan randevu için o gün o saat ve o yeri danışana ayırmıştır. Bu anlaşma terapi sürecinin en başında yapılır. Danışan ve terapist hayatlarında ne olursa olsun bu anlaşmanın sorumluluklarını yerine getirir. Danışana bu konuda esneklik yapılması yani sözleşme ile yüklendiği sorumluluğa yerine getirmesine mani olunması danışanın tedavi sürecine zarar verir.

Terapi süresi için net bir şey söylemek çok mümkün değildir. Yapılan terapinin süresi danışanın durumuna ve var olan sıkıntısına göre değişim göstermektedir. Terapinin süresi ayrıca kullanılan psikoterapi ekolüne göre de değişim göstermektedir. Bu süre 6 ay(haftada 1-2 defa) ile 10 yıla kadar uzayabilmektedir.

Terapi yapıldığı zaman danışanının terapiden fayda sağlaması için bilincinin yerinde ve açık olması gerekir. Bu yüzden alkol veya uyuşturucu gibi maddeler terapinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için engeldir. Bundan dolayı terapi sürecinin sağlıklı olması için bilince set çekecek herhangi bir durum olmaması gerekir.

Danışan terapisti hakkında bilgi sahibi olduğunda ikisi arasında var olan terapist-danışan ilişkisi bozulabilir. Danışan terapisti bir uzman değil de bir arkadaş olarak görmeye başlayabilir. Örneğin danışan terapistin herhangi bir konuda hangi düşünceye sahip olduğunu öğrendiğinde danışanın zihnindeki çağrışımlar ona göre değişebilir.

Online yapılan terapilerde danışanların daha çok kapalı bir ortamda seansa katılım sağlamaları istenir. Psikoterapi odasına benzer bir olması önemlidir. Çünkü uygun bir ortamda yapılmayan terapilerde dışardan gelebilecek herhangi bir uyaran hem danışanın hem de terapistin dikkatini dağıtacaktır. Çağrışımı bozabilir. Aktarım zarar görebilir. Danışan yeterince rahat olamayacağı için seans içerisinde duygulanıma girmekte zorluk yaşayacaktır. Seansın sağlıklı bir şekilde yapılması için kapalı ve kimsenin olmadığı bir mekân tercih edilir.

online terapi(online psikolog) hizmeti alırken en kritik adım doğru psikolog ile eşleşmektir. Robotların sizi çok az bilgi ile sizi psikoloğa yönlendirmesi çoğu sefer fiyasko ile sonuçlanabilmektedir. Psikohelp bu soruna OPTA ile çözüm getirdi. Sizin için en uygun psikoloğu bir psikolog eşliğinde bulun.  Hemen uygulamayı indirin başvuru yapın

PsikoHelp platformunda hafta içi ve hafta sonu belirli saat aralıklarında çalışan klinik psikologlarımız arasından sana en uygun olan terapist ile başla. Senin ve seçtiğin psikoloğun uygunluğu dahilinde, hafta içi veya hafta sonu belirlediğiniz herhangi bir saatte online terapi görüşmenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Psikohelp olarak kişisel verilerinizin  gizliliğini ve güvenliğini KVKK aydınlatma metni dahilinde sağlamaktayız. Görüşmeler sırasında ses ve görüntü kaydı alınmamaktadır. Online terapi sürecinde gizlilik ve danışanın mahremiyeti esastır. 18 yaş üstü danışanların tedavi sürecinde, danışan talep etmedikçe üçüncü kişi ve kurumlarla bilgi paylaşılmaz. Fakat hastane yatışı gerektirecek durumlar veya intihar gibi hayati tehlike arz eden durumlarda ve psikoloğun danışana fayda sağlayacağına kanaat getirdiği durumlarda danışanın mahremiyetinin korunması için yalnızca gerekli görülen kişilerle sınırlı ve amaca yönelik bilgiler paylaşılabilir.

Hangi durumlarda online terapi alınmamalıdır?

Online terapi alkol ve madde bağımlılığı olan, başkalarına zarar verme potansiyeli olan, hastane yatışı gereken, yoğun psikotik semptomların eşlik ettiği, şiddetli ruh sağlığı sorunları yaşayan kişiler için uygun bir terapi yöntemi değildir. Aynı zamanda klinik psikologların ilaç yazma yetkileri bulunmamaktadır. İlaç tedavisi alması gereken kişilerin bir psikiyatristle görüşmeleri gerekmektedir. İntihar düşünceleri ya da kendine veya başkalarına zarar verme düşünceleri olan kişilerin de en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi gerekmektedir.


tarafından psikiyatriste yönlendirilir. İntihar düşünceleriniz, kendinize veya başkalarına zarar verme düşünceleriniz mevcutsa, bununla birlikte ilaç tedavisi veya tanının gerekli olduğu durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz önerilir.

Online terapi, internet aracılığı ile terapi görüşmelerinin gerçekleştirildiği bir terapi yöntemidir. Online terapiye ulaşmak isteyen kişiler için bilgisayar/akıllı telefon ve internet bağlantısı yeterli olmaktadır.

Kendine ve çevresindekilere zarar verme düşünceleri bulunan, intihar etme düşünceleri olan, ilaç tedavisi gerektirecek bir duruma sahip olan danışanlar ve alkol/uyuşturucu bağımlılığı olan danışanlar için uygun değildir.

Yapılan birçok bilimsel çalışmada, online terapinin yüz yüze terapiler kadar etkin olduğu gösterilmektedir.

Danışanlar, seanslar boyunca ses ve görüntü kaydetmemeye, online terapilerde uygun koşulları (uygun ortam, internet bağlantısı, internet hızı, bilgisayar/akıllı telefon ve kulaklık) sağlamaya ve seanslara zamanında katılmaya dikkat etmelidir. Bununla birlikte danışanlardan, görüşmelere katılırken alkol ve uyuşturucu madde kullanmaması beklenmektedir.

mobil cihazlarınızla veya masaüstü cihazlarınızdan online psikoterapi hizmetine katılabilirsiniz. Yüyüze psikolog desteği

için telefon ederek yada whatsapp ile psikoterapi isteğinizi bize iletebilirsiniz

Kendin için en uygun klinik psikoloğu bulduğuna emin olduktan sonra randevu oluşturmak için seçtiğim psikoloğunun takviminden en az 3 farklı zaman aralığı için istekte bulunun. Seçtiğin klinik psikoloğun ile uygun seans saati belirlendikten sonra online terapiye başlayabilirsiniz.

Psikoterapi yürüttüğünüz psikolog ile psikoterapi seansı dışında görüşme istenilen bir durum değildir. 

Acil durumlarda doğrudan psikoloğunuzla iletişime geçebilirsiniz

Seans süresi kaç dakika?

Seans süreleri genellikle 45-50 dakika olmakla birlikte kullanılan terapi yöntemine, hastanın ihtiyaçlarına, terapistin tercihine, alınan terapinin türüne göre değişiklikler gösterebilmektedir. İlk görüşmeler daha uzun sürebilir. Örneğin çift terapilerinde ilk görüşmenin 1.5 saate çıkabildiği görülür. Seans sürelerinin 45-50 dakika civarında belirlenmesinin sebebi, bu süre zarfının hastanın dikkatini sürdürebilmesi ve derinlemesine çalışma için yeterli görülmesidir.

Psikohelp ile çalışan bütün uzmanlar, klinik psikolog ünvanı almış klinik psikologlardır. Çocuk & Ergen terapisi , yetişkin terapisi, çift terapisi, aile danışmanlığı, geriatri, cinsel terapi alanlarında çalışan klinik psikologlar(online terapi- online psikolog) bulunmaktadır. Yüz yüze terapi ve online terapi 2 ş3kide destek alabilirsiniz

Herhangi bir konuda 0 212 216 23 67 ve 0 541 963 89 87 numaralardan whatsapp ve telefon ederek yada  [email protected] mail adresinize mail atarak ulaşabilirsiniz..

Psikohelp’te farklı yaş, farklı tecrübeye sahip, farklı ekol ve yöntemleri kullanan klinik psikologlar bulunur. Seans ücretleri klinik psikologlara göre değişiklik göstermektedir. Psikolog desteği alırken her konuda size yardımcı olacağız. 

Size atanan terapist, doldurmuş olduğunuz formadaki bilgilere göre size terapist atanmaktadır. Ancak psikoloğunuzu değiştirmek isterseniz kendinizde kriterlere göre bir psikolog ile iletişime geçebilirsiniz. Hala kafanız karışık ise OPTA programımız ile size atadığımız psikolog ile yeni bir psikolog seçebilirsiniz. Bu isteğinizi whastapp  ve ya telefon ile bize iletebilirsiniz

istanbul psikolog / terapi hizmeti alırken herhangi bir sorun yaşanması durumunda  0 212 216 23 67 ve 0 541 963 89 87 numaradan veya [email protected]  maili üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 

Psikolojik testler bireyin duygularını düşüncelerini, davranışlarını yola çıkarak kişide bulunan belirtilerini ölçerek kendisini daha iyi tanımasını sağlayan tanıma araçlarıdır. Psikolojik testler, psikolojik testin ortaya çıkış amacına göre depresif, kaygı, stres, hafıza, dikkat, zeka, kişilik vb alanlarda eğilimlerinizi ölçümleyebilir. Psikolojik testler hazırlanırken bilimsel ölçülere göre yine uzman klinik psikologlar tarafından çeşitli bilimsel ölçütlere dayandırılarak ortaya çıkarılır.

Sadece psikolojik testlerin sonuçları psikolojik tanı yerine geçmez. Psikolojik Testlerin sonuçları kişinin kendisi ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Asla tanı yerine geçmez.

Psikohelp uygulaması üzerinde bulunan psikolojik testler bilimsel ölçütlere göre tarafsız klinik psikolog olan bilim insanları tarafından hazırlanmaktadır. Psikolojik testlerin sonuçları genel popülasyona göre hesaplanmaktadır. Bireysel farklılıklar testlerin sonuçlarına etkisi olabilmektedir. Bu konuda daha fazla bilgi için psikohelp üzerinde olan uzman klinik psikologlarımızla görüşme ayarlayın. 

Psikolojik testler danışanın psikolojisi hakkında daha fazla bilgi sahibi kullanılan araçlardır. psikolojik test araçları sayesinde danışanın yaşadığı problemin şiddeti hakkında hem danışan hem de psikoloğun daha fazla bilgi sahibi olur. Klinik psikologlar değerlendirmelerini yaparken bu araçların sonuçlarını göz önünde bulundururlar.

Psikolojik testler  psikometri ölçütlerine göre titizlikle hazırlanmaktadır. Psikolojik testler birçok insan üzerinde ön-test-son-test çalışmaları yapıldıktan sonra bilimsel çalışmalarda kullanılmaktadır.

Geliştirmiş olduğunuz psikolojik testleri web sitemizdeki diğer psikolojik testlerin arasına yayınlamak için [email protected]  email adresine email atmanız yeterli olacaktır

Psikohelp uygulamasında çalışan bütün psikologlar psikoterapi hizmetini tamamen profesyonel şekilde yürütmektedir.  Psikohelp bünyesinde hizmet veren psikologlar görüşmelerinden ücret talep etmektedirler.

Psikohelp uygulaması üzerinden hesabınızı oluşturduktan sonra size uygun psikologla eşleştikten sonra seansınızı planlamak için sizin için avantajlı paketi satın almak için ödeme bilgilerinizi girebilir ve banka/kredi kartıyla satın alma işleminizi tamamlayabilirsiniz. İsterseniz kartlarınızı kaydederek sonraki daha sonraki satın alımları hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Bütün bilgileriniz online alışverişte en çok kullanılan iyzico altyapısıyla güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Terapi sürecinde beklentilerim neler olmalıdır ve terapistimle nasıl işbirliği yapabilirim?

Terapi sürecinden beklentiler danışanın ihtiyaçlarına göre değişiklik göstermektedir. Hedeflerinizi terapistinizle işbirliği içinde belirleyebiliriniz. Terapinin zaman alabileceğini anlamanız önemlidir. Terapistinizle işbirliği kurarken sorular sormaktan çekinmemeniz, dürüst ve açık bir iletişim kurmanız, terapiye dair beklentilerinizi paylaşabilirsiniz. Terapiye bağlılık ve düzenli katılım terapiden en iyi şekilde faydalanmanızda yardımcı olacaktır. Eğer kullanılan terapi yönteminde ev ödevleri veriliyorsa bunları yerine getirmeniz, kazandığınız becerileri günlük yaşamınızda uygulamaya çalışmanız gerekmektedir. 

kuruluşuna gitmeniz önerilir.

Terapi seansları ne sıklıkta yapılmaktadır?

Terapi seanslarının sıklığı, terapistin ve danışanın ihtiyaçlarına, terapi türüne ve terapi sürecinin amacına göre değişebilir. Genellikle terapi seansları haftada bir kez yapılır ve bu, birçok kişi için uygun bir sıklıktır. Ancak bazı durumlarda seanslar daha sık veya daha seyrek olabilir.

Görüşeceğim terapist neye göre önerilir?

Terapistiniz doldurmuş olduğunuz formdaki bilgilere göre atanmaktadır. Ancak terapistinizi değiştirmek istediğinizde kendi kriterlerinize göre bir terapist ile iletişime geçebilirsiniz. Bu konuda kafanızın hala karışık olması durumunda OPTA programımız ile size atanan bir psikolog yardımıyla yeni bir terapist seçebilirsiniz. 

Online terapi ile yüz yüze terapi arasındaki farklar nelerdir?

Online terapi, internet üzerinden gerçekleştirilirken, yüz yüze terapi fiziksel olarak terapist ve danışan arasında gerçekleşir. Online terapide terapist ve danışanın aynı coğrafyada bulunma zorunlulukları yoktur. Dolayısıyla terapiye erişimi bulundukları konum itibarıyla zor olan kişiler için online terapi erişilebilir bir yöntemdir. Ancak teknolojiye erişimin olmadığı yerlerde online terapi mümkün olmamaktadır. Bunun yanında yüz yüze terapide danışan ve terapist aynı ortamda oldukları için görsel ve sözel olmayan iletişim daha etkili olmaktadır.

gerçekleştiriyorsanız seans saatinden önce teknik bir sorun yaşanmaması için internet bağlantınızı, cihazınızın sarjını, rahat edebileceğiniz, sessiz, dikkat dağıtıcı olmayan bir ortam sağlamalısınız. Bunların yanında terapi sürecine başlamadan önce terapiyle neyi hedeflediğinizi ve beklentilerinizin neler olduğunu netleştirebilirsiniz. Terapiye dürüstlükle ve açık bir zihniyetle yaklaşmak önemlidir. Seanstan önce hangi konuları ele almak istediğinizi düşünebilirsiniz. Bunlar, terapinin daha verimli olmasına yardımcı olabilir.

düşünceleriniz mevcutsa, bununla birlikte ilaç tedavisi veya tanının gerekli olduğu durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz önerilir.

Online terapi(online psikolog) nedir ve online terapi(online psikolog) nasıl yapılıyor?

Online terapi, kişilerin çevrimiçi uygulamalar vasıtasıyla lisanslı bir psikolog ile görüşebildikleri bir ruh sağlığı hizmetidir. Uygun bir terapist seçildikten sonra terapistin ve kişinin uygunluğuna göre bir randevu ayarlanır. Seçilen tarih ve saatte videolu görüşme yapılır. Bunun için bilgisayar/akıllı telefon ve internet bağlantısı yeterlidir. Online terapi, esneklik sağlayarak birçok kişi için erişilebilir bir tedavi seçeneği sunar. Ödemeler de çevrimiçi olarak güvenli bir ortamda gerçekleştirilir. 

olmaktadır.

Online terapi kimler için uygun değildir?

Online terapi pek çok kişi için etkili bir seçenek olsa da ihtiyaç ve koşullardan dolayı kimi zaman uygun bir terapi yöntemi olmamaktadır. Şiddetli ruh sağlığı olan, yüz yüze iletişim kurmaya ihtiyaç duyan kişiler için online terapi uygun değildir. Ayrıca acil durumların varlığında yüz yüze terapi daha iyi bir seçenek olabilir. Bunların yanında teknik sorunlar yaşayan, teknolojiye erişim konusunda sıkıntıları olan, görüşmeye girmek için uygun ortamı sağlayamayan kişiler için yüz yüze terapi daha iyi bir seçenek olabilir.

Gizlilik ve etik kurallar nelerdir ve hasta bilgileri nasıl korunur?

Gizlilik ve etik kuralları, terapinin temel taşlarından biridir ve danışanların güvende hissetmelerini sağlar. Gizlilik ve etik kural danışanların kişisel bilgilerinin, mahremiyetinin, terapide paylaştıkları duygusal içeriklerin danışan tarafından korunmasnı içerir. Terapistler, etik standartlara uymak ve gizliliği korumakla yükümlüdürler. Bu nedenle, terapi sürecinin başlangıcında danışanlarla bu kurallar ve bilgilerin nasıl korunacağı hakkında detaylı bir şekilde iletişim kurarlar. Danışanlar terapiye başlamadan önce imzaladıkları onam belgesiyle kişisel bilgilerinin nasıl kullanacağı ve kimlerle paylaşılabileceğini belirler. Hastaların kimlik ve demografik bilgileri gizli tutularak süpervizyon kapsamında, vaka toplantılarında, çeşitli bilimsel yayınlarda hastanın izni dahilinde hastalığın belirli özellikleri meslektaşlar arasında paylaşılabilir.Bilgi paylaşımı yasal gereklilikler dahilinde hastanın rızasıyla yapılabilir. 

Danışan ve terapist arasındaki iletişim güvenilir bir ortamda gerçekleştirilir. Online terapilerde de verilerin gizliliği ve güvenliği şifrelenmiş iletişim araçları kullanılarak korunur.


e sağlamaktayız. Görüşmeler sırasında ses ve görüntü kaydı alınmamaktadır. Online terapi sürecinde gizlilik ve danışanın mahremiyeti esastır. 18 yaş üstü danışanların tedavi sürecinde, danışan talep etmedikçe üçüncü kişi ve kurumlarla bilgi paylaşılmaz. Fakat hastane yatışı gerektirecek durumlar veya intihar gibi hayati tehlike arz eden durumlarda ve psikoloğun danışana fayda sağlayacağına kanaat getirdiği durumlarda danışanın mahremiyetinin korunması için yalnızca gerekli görülen kişilerle sınırlı ve amaca yönelik bilgiler paylaşılabilir.

banka/kredi kartıyla satın alma işleminizi tamamlayabilirsiniz. İsterseniz kartlarınızı kaydederek sonraki daha sonraki satın alımları hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Bütün bilgileriniz online alışverişte en çok kullanılan iyzico altyapısıyla güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Kişisel veri gizliliğini ve görüşmelerin güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz?

Psikohelp olarak kişisel verilerinizin  gizliliğini ve güvenliğini KVKK aydınlatma metni dahilinde sağlamaktayız. Görüşmeler sırasında ses ve görüntü kaydı alınmamaktadır. Online terapi sürecinde gizlilik ve danışanın mahremiyeti esastır. 18 yaş üstü danışanların tedavi sürecinde, danışan talep etmedikçe üçüncü kişi ve kurumlarla bilgi paylaşılmaz. Fakat hastane yatışı gerektirecek durumlar veya intihar gibi hayati tehlike arz eden durumlarda ve psikoloğun danışana fayda sağlayacağına kanaat getirdiği durumlarda danışanın mahremiyetinin korunması için yalnızca gerekli görülen kişilerle sınırlı ve amaca yönelik bilgiler paylaşılabilir.

banka/kredi kartıyla satın alma işleminizi tamamlayabilirsiniz. İsterseniz kartlarınızı kaydederek sonraki daha sonraki satın alımları hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Bütün bilgileriniz online alışverişte en çok kullanılan iyzico altyapısıyla güvenli bir şekilde saklanmaktadır.