ADIM ADIM PSİKOLOJİ BİLİMİ(3) Yeni Psikolojinin Felsefi Temelleri