Borderline Kişilik Bozukluğunda Şema Terapi İle Tedavinin Tanımlanması

Borderline Kişilik Bozukluğunun Gelişimi

ozukluğun gelişiminde genetik faktörler, çocukluk çağı travmaları ve gelişim dönemindeki yaşantıların etkili olduğu görülmüş olsa da farklı kuramcılar tarafından farklı teoriler ortaya atılmıştır. ilk olarak Mahler’in ayrılma/ bireyleşme kuramına göre çocuk hem özerk olmaya dair hem de anneden ayrılıp birey olmaya dair arzulara sahiptir. Bu nedenle bu dönemde çocuk her ne kadar anneden ayrılarak bağımsızlığı tatmak istese de sevgi nesnesini kaybetme kaygısına karşın annesinin desteğine ve varlığına da ihtiyaç duymaktadır. Bu süreçte annenin tutarlı bir nesne olarak çocuğu desteklemesi bireyde nesne sürekliliğinin edinilmesinde ve sağlıklı bir kendilik algısı gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Öte yandan annenin istikrarsız, ulaşılmaz ya da travmaya sebep olan bir nesne olması bireyi olumsuz etkilemektedir. Kısacası Mahler’e göre borderline kişilik bozukluğu ayrılma bireyleşme evresinde oluşan krizin çözülememesine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)

Bütüncül Psikoterapi

Bütüncül Psikoterapi   Bütüncül terapi, bir danışanın sorununa en uygun farklı terapötik yönelimlerden tekniklerin seçilmesini içeren bir tedavi yaklaşımıdır. Terapiyi bireye uyarlayarak, bütünleştirici terapistler en önemli etkileri üretmeyi hedeflerler.   Tek ekol yaklaşımlarından farklı olarak, bütünleştirici terapi belirli bir metodoloji veya düşünce ekolüyle sınırlı değildir. Bunun yerine, terapistler ihtiyaç duyduklarında farklı ekollerden farklı teknikler kullanabilirler.…

Psikopatik Kişiliklerde Savunma ve Uyum Süreçleri

Çocukluklarında yaşadıkları kaos ve güvensizlik nedeniyle bağlanma deneyimi kuramamıştır. Çocukluklarında düzenli, tutarlı, şefkatli bakıcıların eksikliğini çekmişlerdir ,taşınma ,kayıp gibi durumlar yaygındır. Maddi koşulları iyi olsa Genelde bakım verenler onların duygusal ihtiyaçlarını fark etmemiş ,dile getirmesine izin vermemiş ve bu ihtiyaçları gidermemiştir. Bu duygu tıkanmasıyla birlikte olağan duyguları kötü kabul ederler.

Peter Blos’un Gelişim Evreleri

Peter Blos’un Gelişim Evreleri

Ergenlik döneminin en önemli konularından bir tanesi de cinselliktir. Ergen bu dönemde ilk sevgi nesnelerini ensest yasağından dolayı bırakır ve sevgi nesnesi olarak dışarıdaki kişilere yönelmeye başlar. Blos’a göre gerçek ergenlik döneminde ergenlerin nesne ilişkileri arayışı ya da bu ilişkilerden kaçınma davranışları ergenlik öncesi ve erken ergenlik dönemlerinden daha farklıdır. (

Jacques Lacan’ın Ayna Teorisi

Lacan bebeğin altı aylıkken ayna karşısında kendi imgesi ile karşılaştığını söyler. Bebek ayna evresinde ben kavramıyla karşılaşır. Bebek aynada gördüğü yansıma ile özdeşim kurar. Bebek de sudaki kendi görüntüsüne aşık olan Narkissosa gibi aynadaki kendi görüntüsüne hayran olur. Ayna karşısında kendi yansımasıyla karşılaşan bebek öteki ve ben arasında ayrım yapmaya başlar.

Çocuklar ve Ergenler Depresyon Tanısı Alabilir mi?

Çocuklar ve Ergenler Depresyon Tanısı Alabilir mi? Spitz ve Bowlby birincil bakıcılarından erken yaşta ayrılmak zorunda olan kurum çocuklarında Anaklitik Depresyon’u tanımlamış ve bu çocuklarda uyku bozuklukları, kayıtsızlık, geri çekilme ve yemeği reddetme davranışlarının ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Çocuklarda depresyon tanısı için beden duruşu, yüz ifadesi ve dışa vurumuna bakılarak tanı koyulabilir fakat 7 yaşından önce…

Emzirme ve Hospitalizm (Yuva Hastalığı)

Rene Spitz’in Gelişim Teorisi

Rene Spitz’in Gelişim Teorisi Rene Spitz erken dönem ruhsal gelişimi üç safhada ele almıştır. Bu üç safhada bebekle nesne ilişkisinin gelişimi ele alınır. Bu safhalardaki düzenleyiciler benlik örgütleyicileri olarak isimlendirilir. Üç safha; Nesnesiz evre, Libidinal Nesnenin yerleşmesi ve İnsan İletişiminin Başlangıcıdır. Nesnesiz Evre ( Doğum ile 3 ay arası ) İlk safha olan Nesnesiz Evre…