img

Danışan Hakları ve Terapistin Sorumlulukları

Danışanının haklarını sağlamak öncelikli olarak terapistin sorumluluğundadır. Terapiye bir yardım beklentisi altında giden danışanlar haklarının sorumluluğunda olmak ve onları muhafaza etmek konusunda zorlanabilmektedir. Aynı zamanda bu açıdan bir bilgi birikime de sahip olmayabilirler.

Borderline Kişilik Bozukluğunda Şema Terapi İle Tedavinin Tanımlanması

Nevrotik Kişiliklerde Dinamik Psikoterapi Stratejileri

Terapist, danışanın terapi ile birlikte öznel deneyimine dair kabul geliştirmesine yardım eder. Danışan spresifik uyaranlara karşı vermiş olduğu tepkileri nedenleri ile birlikte özümser. Hem kendiliğe dair olan hem de ötekilere dair olan alg bütünleşir ve karmaşıklaşır. Seans sırasında tekrar tekrar canlandırılan kaygı dolu durumlara tahamül artar ve deneyimler kısıtlamalar olmadan yaşanılır.

Ego Durumları Nedir?

Borderline Kişilik Bozukluğunun Tedavisi

Borderline kişilik bozukluğunun tedavisinde terapistler irdeleyici veya destekleyici terapiyi tek başına uygulamaktan ziyade ikisinin karışımı bir tedavi uygulamaktadır. Birincil olarak hangi terapinin kullanılması gerektiği danışanın klinik durumuna bağlı olarak değişmektedir. Destekleyeci terapi, danışanın daha ağır bir klinik durumu olduğunda birincil olarak kullanılmaktadır. irdeleyici terapi ise hastanın benlik gücünün daha sağlam olduğu, dürtüselliğinin daha kontrol edilebilir olduğu durumlarda tercih edilmektedir.

Narsisistik İstismarın Etkileri

Narsisizm Terapisi

Birey onu onaylayan veya ona güçlü olanın bir parçası gibi hissettiren bireyler olmadan hayatını sürdürmekte zorluk çeker. Bu yüzden ikincil aynalama ihtiyacı arayışı içinde omnipotent nesneye ihtiyaç duyan, kapalı narsistler de denen bu bireylerle yapılan seanslarda terapist idealize edilen nesne görevindedir. Burada terapist idealize edilmesine her ne kadar alan açsa da bu idealizasyona karşılık olarak kendinin mükemmel olduğunu söyleyen danışanı onaylaması aynalama değildir. Çünkü bu tepki narsist danışanları incitecek, değersiz hissettirecek bir tepkidir.

Sistemik Aile Terapisi

Saçını Süpürge Eden Helikopter Aileler

Helikopter ebeveynlik tutumlarına sahip olan ebeveynler çocuklarını her daim kontrol ve takip etme, çocuklarının görev ve sorumluluklarını üstlenme, çocuğa aşırı ilgi gösterme, çocuğun akademik başarısına fazla önem verme, çocuğun yerine geleceğe dair hedefler koyma, genelde çocuğun isteklerine dahi bakılmaksızın çocuğun hayatını planlama davranışlarını sergilemektedir.

online psikolog, online terapi, istanbul psikolog

Online Terapi Nedir?

Terapist ve danışan farklı coğrafyalarda olsalar dahi iletişim kurabilirler. Aynı zamanda zaman sıkıntısı yaşayan danışanlar için de son derece kullanışlı bir yöntemdir. Ulaşım gibi etkenler ortadan kalktığı için danışanlar terapi seansını iki ders arası ya da öğle molalarında bile gerçekleştirebilirler. Kliniğe gitmeden müsait olan her saatte seanslar gerçekleştirilebilir. Online terapi pandemi sürecinde de görüşmeleri olanaklı kılmıştır. Fiziksel engelleri olan ve dışarıya çıkamayan bireyler de bu sayede terapi alabilmektedirler. Dışarı çıkma konusunda psikolojik sıkıntıları olan agorofobik, sosyal kaygı bozukluğu yaşayan kişiler de terapi süreçlerine devam edebilirler. Yüz yüze tedavinin daha fazla mümkün olmadığı durumlarda da danışan ve terapist bu sayede görüşmeye devam edebilirler.

Aile Terapisinin Temel Teknikleri

Aktarım Odaklı Terapi ve Duygu Odaklı Terapi

Aktarım odaklı terapinin amacı danışanın patolojik yapılanmış nesne ilişkilerini seans sırasında yapılan canlandırmalar ve aktarımlarla birlikte değiştirmek ve dönüştürmektir. Terapist danışanın yeni nesne ilişkileri kurmasına nötral duruşu sayesinde yardımcı olur. Aktarım odaklı çalışan bir terapist serbest çağrışım sırasında danışanın konuştuklarına odaklandığı kadar danışanın bedensel tepkilerine, ses tonuna, vücut duruşunun gerginliğine veya rahatlığına da bakar ve analiz eder. Öte yandan duygu odaklı terapinin amacı danışanın o anki duygularının ifadesine ve farkındalığının oluşmasına destek vermektir.

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)

Kabul ve kararlılık terapisi diğer mekanistik yaklaşımlardan farklı olarak özellikle olumsuz duygu ve düşünceleri bulup bunları değiştirmeye çalışmaz. Olumsuz duygu ve düşünceleri, kısaca içsel yaşantıları kontrol etme çabamızın bir çözüm yolu olmadığını ifade etmektedir. Hayatın içinde mutluluk kadar acının da kaçınılmaz bir deneyim olduğunu belirtir ve burada acıyı kontrol etme çabasının sonucunda yeni olumsuz yaşantıların ortaya çıkaracağını belirtir.

Nasıl Motive Olurum ?

Kabul ve Kararlılık Terapisi Nedir?

Kabul ve Kararlılık Terapisi Nedir? Kabul ve kararlılık terapisi nedir? Kabul ve kararlılık terapisi olarak tanımlanan Act, günümüzde adı pek sık anılan, popülerliği artmaya başlayan terapi ekollerinden biri olarak karşımıza çıkmakta. Peki ya bu kabul ve kararlılık terapisi nedir? Act davranışçılık kökenli, davranışçı ekolün içerisinden yaklaşık 50 yıl kadar önce filiz veren bir terapi ekolüdür.…