Depresif Kişilikler ve Hipomanik Savunmalar

Depresif kişilikler saldırganlıklarını dış nesnelere yönlendirmezler. Suçluluk duygusu dolayısıyla bu yıkıcı itki kişinin kendisine yöneltilir. Kişi kendi kendine haz verici yaşantıları ve olumlu duyguları engeller. Ötekilere yönelik tutumlarına karşın kendilerine karşı aşırı eleştirel ve cezalandırıcıdırlar. Böylece yaşanan her olumsuzluktan dolayı kendileri suçlarlar.

Depresyon ve Yas

Yas durumunda kişi geçmişte sahip olduğu bir şeye yönelik bir yitim yaşamış ve bu yitimin üzüntüsünü hissetmektedir. Depresyonda ise kişi katı bir süperegoya sahiptir görürüz. Kişi toplumsal normlar ve kısıtlamalar ile çevrilidir. Bu yüzden agresyonun yöneltildiği şey nesne olamamaktadır. Nesneye bağımlı olan kişi, onun varlığına ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden kendi yıkıcı itkilerini ben’e yatırır ve bunun sonucu olarak kendini kötü, değersiz biri olarak algılar.

hipnoz - hipnoterapi

Logoterapi Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Logoterapide kullanılan bazı teknikler vardır. Bunlardan ilki yansıtmadır. Bu teknik sayesinde danışan odağını sorunlarından başka görevlerine kaydırır. Diğer teknik ise paradoksal niyettir. Bu teknik kişinin en çok kaygı duyduğu şey konusunda onu abartmasını ve onunla yüzleşmesi gerektiğini söylemektir. Örneğin sınav kaygısı duyan bir öğrenciye biraz da mizahi bir yolla öğretmenine çok kötü bir sınav kâğıdı vermesini söylemek gibi. Bir diğer teknik ise Sokratik diyalog tekniğidir.

Depresif ve Manik Kişilik Ayrımı

birbirine karıştırılan manik ve depresif kişilikler aslında birbirinin tersi durumlardır. Manik kişiliklerde çok hareketli olma, mutlu ve neşeli olma, sosyal olma belirtileri görülürken depresif kişiliklerde enerji düşüklüğü, özgüven eksikliği, değersizlik düşünceleri hakimdir. Bunların bazı aralıklarla birlikte bulunduğu durumlara ise manik-depresif yani bipolar adı verilir. Bu kişiler bazı dönemlerde taşkınlık (mani), bazı dönemlerde ise çökkünlük (depresyon) yaşarlar.

Freud ve Köpekleri

Köpeklerin gerçekten de psikolojik olarak insan sağlığını olumlu yönde etkilediği konusunda birçok araştırmalar bulunmakta. Bu araştırmalar sonucunda depresyon önleyici, stres azaltıcı, yalnızlığı yatıştırıcı, çocuklarda sosyal uyumu artırıcı, sakinleştirici birçok etkisi olduğu görülmüştür. Hayvan Destekli Terapinin (HDT) kullanılmasının sebepleri de bunlardır. HDT, hayvanların terapi sürecinin bir parçası olarak kullanıldığı, ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen durumlara karşı hayvanların insanlara yardımcı olduğu bir terapi türüdür. 1792 yılında William Tuke’un çiftlik hayvanları ile akıl hastalarına uyguladığı terapi, kayıtlı olan ilk uygulamadır.

Uyku Bana Ben Uykuya Hasretim

Yeterince uyumamak, artan sinirlilik de dahil olmak üzere ruh hali değişikliklerine neden olabilir. Bir çalışmadaki katılımcılar uyku yoksunluğunun bir sonucu olarak kaygı ve depresyon duyguları yaşadıkları görülmüş. Araştırmalar, uyku eksikliğinin artan öfke ve saldırganlık seviyelerine yol açabileceğini bulmuştur.

Gece Bekçileri:İnsomnia Hastaları

Uykusuzluk kendi başına bir bozukluk olmasının yanında başka bozuklukların bir semptomu da olabilir. İnsomnia astım, mide yanması, kanser gibi fizyolojik problemlerden ya da depresyon, stres gibi psikolojik hastalıklardan ya da gece saatlerinde besleniyor olmaktan, kullanılan bir takım ilaçların yan etkilerinden kaynaklanabilir. Travma yaşayan kişilerde de akut uyku bozuklukları görebiliriz. Özellikle anksiyete, depresyon ve stres ile uykusuzluk arasında adeta kısır bir döngü vardır. Depresyonundan ötürü uyuyamayan bir kişinin hastalığı, uykusuzluk nedeniyle daha da kötüleşebilir.

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)

Bütüncül Psikoterapi

Bütüncül Psikoterapi   Bütüncül terapi, bir danışanın sorununa en uygun farklı terapötik yönelimlerden tekniklerin seçilmesini içeren bir tedavi yaklaşımıdır. Terapiyi bireye uyarlayarak, bütünleştirici terapistler en önemli etkileri üretmeyi hedeflerler.   Tek ekol yaklaşımlarından farklı olarak, bütünleştirici terapi belirli bir metodoloji veya düşünce ekolüyle sınırlı değildir. Bunun yerine, terapistler ihtiyaç duyduklarında farklı ekollerden farklı teknikler kullanabilirler.…

Psikopatik Kişiliklerde Savunma ve Uyum Süreçleri

Çocukluklarında yaşadıkları kaos ve güvensizlik nedeniyle bağlanma deneyimi kuramamıştır. Çocukluklarında düzenli, tutarlı, şefkatli bakıcıların eksikliğini çekmişlerdir ,taşınma ,kayıp gibi durumlar yaygındır. Maddi koşulları iyi olsa Genelde bakım verenler onların duygusal ihtiyaçlarını fark etmemiş ,dile getirmesine izin vermemiş ve bu ihtiyaçları gidermemiştir. Bu duygu tıkanmasıyla birlikte olağan duyguları kötü kabul ederler.