Borderline Kişilik Bozukluğunda Şema Terapi İle Tedavinin Tanımlanması

Nevrotik Kişiliklerde Dinamik Psikoterapi Stratejileri

Terapist, danışanın terapi ile birlikte öznel deneyimine dair kabul geliştirmesine yardım eder. Danışan spresifik uyaranlara karşı vermiş olduğu tepkileri nedenleri ile birlikte özümser. Hem kendiliğe dair olan hem de ötekilere dair olan alg bütünleşir ve karmaşıklaşır. Seans sırasında tekrar tekrar canlandırılan kaygı dolu durumlara tahamül artar ve deneyimler kısıtlamalar olmadan yaşanılır.