Ergenlikte Yeme Bozuklukları

Şu anki çalışmalara göre yeme bozukluklarının babalık işleviyle de ilgili olduğu görülmektedir. Kendini tekrarlayan ödipal çatışma ve bunun yeniden canlanması bu durum üzerinde etkili olmaktadır. Etkili olan düşlem çocuksu bedeni muhafaza etme, cinselleşen bedene mesafe alma ve bu vesileyle anne babaya yapışma durumudur.

Bağımlı kişilikler

Öte yandan, bağımlılık isteklerini çeşitli savunmalar kullanarak reddeden bağımlı kişilikler de vardır. Bu kişiler aşırı bağımsızdırlar. Bu aşırı bağımsızlık hali, başına buyrukluk, kimseden yardım isteyememe ve her şeyi tek yapmaya çalışma bağımlılığı karşıt tepki oluşturarak veya inkar ederek yadsıma olarak görülmektedir. Bu yüzden kişi her ne kadar bağımlılığı ve birine muhtaç olmayı acizlik ve zayıflık olarak atfetse de ve dışarıdan bakıldığında oldukça bağımsız biri olarak görülse de içten içe bağımlılık arzuları taşımaktadır.

Ergenlikte Kendini Yaralama

Kendine zarar verme, ortama uyamamanın tahammülsüzlüğüne karşı kendine yardım çabasının parçası olarak da görülür. Favazza ve Rosenthal buna kişinin yaşadığı bir sıkıntıdan dolayı bir tür yardım çağırısında bulunması olarak bakarlar. Kendini yaralama bir intihar girişimi değildir.

Ergenlerle İlk Temas ve Terapötik Alanın Gelişimi

Ergenler çoğunlukla ailesi tarafından getirilmektedir. Bunun nedeni ergenlerin terapiye ihtiyaç duymadıklarını ve kendilerinde herhangi bir patoloji veya sorunsal bulunmadığını savunmalarıdır. Analist, ergenle çalışırken analitik konumunu biraz daha terk etmelidir. Çünkü ergenle kurulan terapötik ilişki analitik konumun sağladığı kadar nötr olmamalıdır.

image

Mazoşistik Kişiliklerin Dinamikleri

Paranoid özellikler ile ilişkili olan mazoşistik kişilikte ise kişi, başına kötü bir şey geleceği ile yoğun kaygı duyar. Bu belirsizlik halinin getirdiği yoğun duygular ile baş edebilmek onun için zordur. Kişi her an tehlikeyle karşılaşacak gibi korktuğundan kendini pasif biri olarak algılar. Böylece kişi kendine acı çektirerek edilgenden etkine geçer.

img

Danışan Hakları ve Terapistin Sorumlulukları

Danışanının haklarını sağlamak öncelikli olarak terapistin sorumluluğundadır. Terapiye bir yardım beklentisi altında giden danışanlar haklarının sorumluluğunda olmak ve onları muhafaza etmek konusunda zorlanabilmektedir. Aynı zamanda bu açıdan bir bilgi birikime de sahip olmayabilirler.

Depresif Kişilikler ve Hipomanik Savunmalar

Depresif kişilikler saldırganlıklarını dış nesnelere yönlendirmezler. Suçluluk duygusu dolayısıyla bu yıkıcı itki kişinin kendisine yöneltilir. Kişi kendi kendine haz verici yaşantıları ve olumlu duyguları engeller. Ötekilere yönelik tutumlarına karşın kendilerine karşı aşırı eleştirel ve cezalandırıcıdırlar. Böylece yaşanan her olumsuzluktan dolayı kendileri suçlarlar.

Gelişim Evreleri

Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi

Ortaya çıkan tanısal özelliklerden bazıları uygun olmayan prozodi kullanımı, hece ve kelimeleri tekrar oluştururken anlamsız ünlü ve ünsüz yanlışları yapmak, heceler arasında deformasyona uğramış koartikülasyon geçişleri olmasıdır. İfade güçlükleri, konuşmanın düzensiz şekilde ilerleyerek sık sık aksaması, yeni kelimeleri kullanmada ve öğrenmede zorluk yaşanması da tanısal özellikler arasındadır.

Obsesif ve Kompülsif Kendilik

Obsesif Kompulsif Bozukluğa Psikanalitik Bakış

Obsesif kompulsif bozukluk kişinin anal dönem ile ilgili meselelerinin hakim olduğu bir bozukluk olarak görüldüğünden kişinin rüyalarında da bunun ekseninde temalar ortaya çıkar. İşeme, dışkılama, tuvalet/banyo sık sık görülür. Rüyadayken kişinin tuvalete yetişememesi, tuvaletini tutması, duvarı olmayan, dar ve pis tuvaletler sık sık karşılaşılır.

Terapi(Psikoterapi) Nedir?

Terapi denince ilk akla gelen psikoterapi diğer bir adıyla konuşma terapisidir. Psikoterapide bireyler duygusal ve psikolojik olgularını konuşarak ele alırlar. Terapistin müdahalesi ile ilgili kesin bir şey söylenemediği gibi bu kullanılan yöntem ve ekole göre farklılık gösterebilmektedir. Fakat amaç bireyin farkındalığını artırmak ve iyi oluşunu sağlamak olabilmektedir.