Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi
Kendilik  Algısı

Şema Alanları

Şema Alanları Alan 1:Ayrılma ve Dışlanma/Reddedilme Bu alandaki şemaya sahip hastalar, başkalarına güvenli tatmin edici bağlanma oluşturamazlar. İstikrar, güvenlik, bakımı sevgi, ait olma ihtiyaçlarının giderilmeyeceğine inanırlar. 1-)...