ücretsiz terapi/ücretsiz psikolojik danışmanlık

Dinamik Psikoterapi Nasıl İyileştirir?

Psikodinamik terapinin en temel varsayımı hastanın sorunlarının bir takım bilinçdışı süreçlerle ilgili olduğu varsayımıdır. Psikodinamik terapi kişinin nasıl bir kişilik örgütlenmesine sahip olduğu, ne gibi savunma mekanizmaları kullanarak kendi içsel çatışmalarıyla başa çıktığı, dünyayı ve kendini ne şekilde algılayıp bunun yaşamına ne bakımdan etki ettiği gibi kişiye dair pek çok detayın ayrıntılı şekilde incelendiği bir keşif sürecidir. Bu keşif kişinin söylemleri, anıları, rüyaları, fantazileri aracılığıyla yapılır.

psikohelp, psikolog

Narsisizm Tedavi ve Aynalama

Narsisizm, kişinin kendisiyle aşırı meşgul olmasını ifade eden psikolojik bir terimdir. Kişinin kendi önemine dair abartılı bir duyguyu, sürekli ilgi ve hayranlık ihtiyacını, başkalarına karşı empati eksikliğini beraberinde getirir. Kişiliklerini ve özsaygılarını kendileri dışından onay alarak sürdürme çabası taşıyan kişileri ‘’narsisistik’’ olarak adlandırırız.

Siste Bekleyen Gemiler

Ergen bekleyen bir gemidir, zira ne çocukluğa yeniden dönebilir ne de istediği an yetişkin olabilir. Ergenlik, kasvet içinde bir bekleyiş, hareketsizlik içinde olgunlaşma sürecidir. Ergen, içinde fırtınalarla, kabaran denizlerle de tek başına boğuşmak zorundadır. Çocukluk döneminden kalan çatışmaları çözüme ulaştırması gerekir. Bilinçaltının derinliklerinden gelen arzu ve istekler baskısını hiç olmadığı kadar arttırmakta ve ergenin bunu topluma uygun, çocukça olmayan bir şekilde doyurması gerekmektedir.

Bu Evde Kimse Beni Anlamıyor

Birey kendini tanımlamakta ve tanımakta zorlandığı, kim olduğunu yeniden öğrendiği bu dönemde aile ve yakın çevresindeki kişilerin onu anlamadığını düşünmesi oldukça olağandır. Özellikle ergenlik sürecindeki bağımsızlık arayışı aile ve çocuğun çatışma yaşamasının en önemli sebeplerinden biridir.

Akran Zorbalığı ile Mücadele

Duygusal zorbalık ise dışlama, dedikodu yayma veya manipülasyon gibi şekillerde ortaya çıkabilir. Akran zorbalığı, hem zorbalığa maruz kalan kişi hem de zorbalığın uygulayıcısı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Zorbalığa maruz kalan kişiler genellikle kendilerine olan güvenlerini kaybedebilir ve düşük özsaygı geliştirebilirler. Aynı zamanda zorbalığa uğramak anksiyete ve depresyon riskini artırabilir.

Bugün Okula Gitmesem Olur mu?

Okula dönüş sürecinde ailenin ilk yapması gereken çocuklarına destek sağlayarak onlara güvende olduklarını hissettirmeleridir. Bu süreçte aile çocukla açık ve anlayışlı bir şekilde iletişim kurarak, çocuğun okula dönüşle ilgili duygusal deneyimlerini ifade etmesini sağlamalıdır. Ailelerinin varlığını hisseden ve duygularını ifade eden çocuklar daha rahat şekilde psikolojik uyumu yakalayabilirler.

Somatizasyon Nedir? |psikohelp- istanbul psikolog online psikolog online psikolog

Somatizasyon bozukluğu olan bireylerin psikiyatrik ve psikolojik değerlendirmeleri yapıldığında genellikle altta yatan stres unsurlarının olduğu gözlemlenir. Stres unsurlarının kişi tarafından fark edilememesi, görmezden gelinmesi ya da çözülememesi sonucunda kişide psikolojik sıkıntılar kendini somatik semptomlar olarak dışavurabilir.

Kendilik Nesnesi İşlevleri

kendilik ile bağlantılı işlevler aynalayıcı kendilik nesnesi işlevleridir. Bireyin öteki tarafından onaylanma, kabul görme deneyimleri ile bağlantılı olan işlevlerdir. Birey bu işlevler sayesinde özsaygı geliştirir ve kendini değerli hisseder. Başkaları tarafından olumlanması ve beğenilmesi ile birlikte kendisinin sevilebilir biri olduğunu düşünür.

Rüyalara Genel Bakış

Bizi Bize Yansıtan Rüyalar

Freud’un ifadesine göre rüyalar “bilinçdışına giden kral yolu” dur. Bilinçdışı kavramı yine Freud tarafından ortaya atılmış bir ifadedir. Bilinçdışı farkında olmadan içsel dünyamızda oluşan düşünce, duygu, arzu ve isteklerimizi barındıran bir alanın temsili ifadesidir. Bilinçdışı alanda bulunan bu parçalar kişinin duygularına ve davranışlarına yansımaktadır.