Ergenlerde Yeme Bozuklukları

Ergenlerde Yeme Bozuklukları Beslenme alışkanlığımızın sağlığımız üzerindeki etkisinden ötürü dikkat edilmesi gereken bir konu olduğu herkesçe kabul edilse de bu düşünceler takıntı haline geldiğinde bizi sağlığımızdan edebileceği gerçeği yadsınamaz. Ülkemizde yapılan bir araştırma sonucunda kızların %43’ünün, erkeklerin ise %18,3’ünün zayıf olmadı arzuladıkları saptanmıştır. Yeme bozuklukları diğer psikiyatrik bozukluklara göre daha fazla kronikleşme ve olumsuz sonuçlara…

Anaklitik(çocuk) Depresyon

Anaklitik(Çocuk) Depresyonu

Anaklitik Depresyon Anaklitik depresyon Rene Spitz’in yetimhanedeki çocuklar üzerinde yaptığı çalışmalar sonucu elde ettiği bir bebeklik dönemi depresyonudur. Bu depresyon annenin bakımından mahrum kalmış ve anne ile yakın bir ilişkiye girmemiş bebeklerde ortaya çıkar. Bebeğin duygusal destekten yoksun kalması ve bakım nesnesinin yokluğunun 5 aydan uzun sürmesiyle birlikte anaklitik depresyon daha da kötü bir hal…

Öz-Şefkat

Öz-Şefkat Şefkat bireyin diğerlerini yargılamadan veya diğerlerinin acılarından kendisini uzaklaştırmadan empati temelinde anlaması ve duygulanabilmesidir. Şefkat kaynağı ve yönü üzerinden sınıflandırılır. Bireyin diğerlerine yönelik duyduğu ,diğerlerinin bireye yönelik duyduğu ve bireyin kendisine yönelik duyduğu şefkat olarak üçe ayrılır. Bireyin kendisine yönelik şefkati öz-şefkati yansıtır. Kökleri Budist felsefeden alınmış öz-şefkat bireyin kendisine karşı sağlıklı bir yaklaşımın…

Dissosiyatif Durum Tanısının Terapi Açısından Anlamları

Dissosiyatif Durum Tanısının Terapi Açısından Anlamları

Dissosiyatif Durum Tanısının Terapi Açısından Anlamları Dissosiyatif danışanlarla çalışmak zordur. Dissosiyatiflerle çalışmanın duygusal yoğunluğu fazladır. Bu yüzden terapist dissosiyatif bir danışanla çalıştığında bu konu hakkında tecrübeli olan bir süpervizörden destek almalıdır. Ayrıca terapistin kendi terapi sürecinden geçmiş olması da terapi sürecine yardımcı olacaktır. Bununla birlikte seans içerisinde sık sık trans durumuna geçen danışan için hipnoz…

İd, Ego ve Süperego

İd, Ego ve Süperego Sigmund Freud’a göre, insan kişiliği karmaşıktır ve tek bir bileşenden daha fazlasına sahiptir. Ünlü psikanalitik teorisinde Freud, kişiliğin id, ego ve süperego olarak bilinen üç unsurdan oluştuğunu belirtir. Bu unsurlar karmaşık insan davranışları oluşturmak için birlikte çalışır. Freud’un psikanalitik teorisine göre id zihnin cinsel ve saldırgan dürtüleri içeren ilkel ve içgüdüsel…

Jung’un Kolektif Bilinçdışı

Carl Gustav Jung, Freud’dan sonra psikanalizin en çok bilinen ismidir. Teorisi birçok açıdan dikkate değer olsa da kullandığı en ilgi çekici kavram kolektif bilinçdışı olabilir. Jung psişenin, yani zihnin, seviyelerini bilinç ve bilinçdışı olarak ikiye bölmüştür. Peki kolektif bilinçdışı nedir ve ne işe yarar? Kolektif bilinçdışımız atalarımızdan getirdiğimiz duygu, düşünce ve önsezilerimizden oluşur. Bunlar belli…

Bronfenbrenner’ın Ekolojik Sistemler Teorisi

Bronfenbrenner’ın Ekolojik Sistemler Teorisi Bir Kızılderili atasözü der ki “Bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekir.” Bronfenbrenner’ın gelişim teorisi de bu atasözüyle paraleldir. Çocuğun içinde yaşadığı “ekosistemin” her bir parçasının gelişimini etkilediğini söyler. Çocuğun ekosistemi eviyle başlayıp içinde yaşadığı ülkenin şartlarına doğru genişler. Bu kapsamda çocuğun ekosistemini dörde ayırır: mikrosistem, mezosistem, egzosistem ve makrosistem. Mikrosistem…

Duygusal Yeme

Duygusal Yeme Duygusal yeme olumsuz duygulara karşı ortaya çıkan aşırı yeme davranışı olarak tanımlanabilir. İlk başlarda bulimik hastalardaki aşırı yemeyle ilişkilendirilse de daha sonrasında tıkınırcasına yeme ataklarıyla da ilişkisi olabileceği düşünülmüştür. Duygusal yeme davranışı depresyon, anksiyete gibi duygusal değişimlerle tetiklendiği için psikolojik bir yeme davranışı olarak tanımlanmıştır. Duygularımızın yemeyi nasıl etkilediği tam olarak bilinemese de…

Heinz Hartmann’ın Uyum Sağlayıcı Benlik Modeli

Hartman Freud’un fikir ve çalışmalarından etkilenen pek çok takipçilerinden olan Hartman tıpkı onun gibi Nazi soykırımdan kaçan Yahudi mültecilerdendi. Çalışmaları Freud’un üçlü benlik yapısı modeline dayanmaktadır. Yazdığı Ben Psikolojisi ve Uyum Sorunu adlı çalışmasıyla Freud’un üçlü benlik modelini geliştirerek Anna Freud ile Benlik Psikolojisi kavramının temelini atmıştır. Hartmann Freud’un ortaya koyduğu benliğin üçlü yapısal modeli…

Ebeveyn Tutumları

Ebeveyn Tutumları Pek çok psikolojik sorunun gelişiminde ve çocuğun genel olarak kişilik gelişiminde ailesiyle kurduğu iletişim büyük öneme sahiptir. Çocuk yetiştirmede tek bir doğru yöntem bulunmamakla birlikte çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmadığı ve olumsuz tutumlara maruz kaldığı durumlarda çocuğun psikososyal gelişiminde sorunlar olması beklenir Ebeveynler çocukların rol modelleri, hayat ve beceri koçlarıdır. Topluma uyum sağlaması için sahip…