Psikolojik Dayanıklılık

Psikolojik dayanıklılık(Resilience), stresli, gergin ve zorlayıcı durumlar karşısında kişinin esnek bir şekilde ruh sağlığını korumasını ifade eder. Psikolojik dayanıklılık stres verici durumların olumsuz etkisini azaltmaya yardımcı olur. Birçok kişi kayıp, savaş, başarısızlık, hayal kırıklığı, ilişkisel problemler, pandemi ve belirsizlik gibi durumlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu zorlayıcı süreçleri nasıl geçirdiğimiz bizlerin psikolojik dayanıklılığı hakkında oldukça büyük…

Seçim Paradoksu Nedir?

Hiç kendinizi kot almak için gittiğiniz alışveriş merkezinde sayısız modelden hangisini almanız gerektiğini düşünürken buldunuz mu? Aldıktan sonra aslında diğer kalıp kot daha iyiydi diye düşündünüz mü? Ya da yemek yemek için bir sürü seçenek arasından nereden sipariş vereceğinizi, Netflix hesabınızda sayısız film içinden en iyisini ararken buldunuz mu?

Terk Depresyonu

Terk Depresyonu -istanbul psikolog,online psikolog J.F. Masterson 1960 yılında görev yaptığı hastanede ergenlerin bulunduğu bölümde çalışmaktaydı. Ergenler belli bazı şikayetlerle hastaneye geliyordu. Çoğunlukla da alkol, eroin, kokain, tütün, esrar gibi maddelerin kullanımıyla bağımlılık sorunları ile hastaneye gelmektedirler. Ergenlerin bu şikayetlerinin ergenlik döneminde yaşamış oldukları bir bunalım olarak yorumlanmaktaydı. Ergenlik dönemin de yaşanan gelip geçici problemler…

Othello (Aşırı kıskançlık) Sendromu

Partnerinizi kıskanır mısınız?  Peki kıskançlığınızın fazla olduğunu düşündüğünüz olur mu? Kıskançlık rekabet, beklenti, yoksunluk, güç, başarı içeren durumlara karşı verilen duygusal bir tepkidir. Her duyguda olduğu gibi kıskançlık da belirli bir düzeyde hissedildiğinde normaldir. İsmini Shakespeare’in 1604 yılında ele aldığı ünlü eserlerinden biri olan Othello’dan alan bu sendrom kaybetme korkusu üzerine kurulu kıskançlığın hezeyanlı bozukluk…

Kusurluluk Şeması

Şemalar bireyin kendisine, başkalarına ve dünyaya karşı olan düşüncelerini, duygularını, inançlarını ve bakış açılarını kapsayan bir bütündür. Şemalar erken dönem yaşantılarda oluşmaya başlar. Bu zamanlarda bakım verenlerin çocuğun ihtiyaçlarına yönelik tutumları şemaların oluşmasında rolü oldukça büyüktür. Bakım verenlerin çocuğun ihtiyaçlarını karşılamasında oldukça ihmalkar olmaları veya fazla koruyucu davranmaları şemaların oluşumunda önemli rol oynar. Çocukluk döneminde…

Empatik İletişim

Empatik iletişim bireyin kendisinin karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakıp, ne hissettiğini ve düşündüğünü anlayıp, ona bunu hissettirmektir. Empati kısa bir süreliğine kendimizi karşımızdakinin rolüne sokmaktır. Karşımızdaki kişinin rolüne büründüğümü zaman onu tam olarak anlamış oluruz. Empatide en önemli şey karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini doğru anlamamızdan geçmektedir. Bir diğeri ise karşımızdakine onu…

Ergenlik Dönemi Psikolojisi

Gelişim sürecinin yarattığı bu değişimlere ayak uydurmaya çalışan birey aynı zamanda ekonomik, kültürel, akran ve aile tutumları gibi çevresel birçok faktörden de etkilenir. Bu faktörlerin oluşturduğu olumlu veya olumsuz her türlü durum ergenin gelişiminde önemli bir rolü vardır. Bundan dolayı bireyin yaptığı her olumsuzluk ergenlik döneminde olduğu için böyledir diye düşünülmemelidir. Ergenlik dönemi zorluklarına karşı anlayış göstererek diğer etkiler de araştırılmalıdır