Özgüven Ölçme Testi

Özgüven Ölçme Testi-Psikolojik Testler   Özgüven ölçme testi bireyin kendine güvenini değerlendirmektedir. Testin içerisinde bireyin sosyal, akademik, bedensel, yetenek ve beceri alanlarındaki özgüvenine dair sorulan sorular vardır. Testin sonucu bireyin özgüvenini fark etmesine ve geliştirmesine yardımcı olabilir. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi gerektiren durumlar için lütfen yetkili mercilere başvurunuz. Aşağıdaki…

Aile çift terapisi

Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi

Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi Bugüne dek davranışçı aile terapisi üzerinde en büyük etki edimsel koşullanma olmuştur. Edimsel kavramı, istem dışı reflekslere karşılık, istemli refleksleri anlatmak için kullanılır. Edimsel tepkilerin sıklığını bunların sonuçları belirler. Pozitif pekiştirilmiş tepkiler daha sık tekrarlanır, cezalandırılan ya da görmezden gelinen tepkiler…

Yeme Farkındalığı Ölçeği

Yeme Farkındalığı Testi/Ölçeği-Psikolojik Testler   Yeme farkındalığı ölçeği bireyin yemek yeme alışkanlıkları ve davranışlarını ölçmektedir. Testin içerisinde bireyin fiziksel açlık ve tokluk algısı, duygusal yeme davranışları, yavaş ve bilinçli yeme deneyimini sorgulayan sorular vardır. Testin sonucu bireyin sağlıklı yeme alışkanları kazanmasına yardımcı olabilir. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi gerektiren durumlar…

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Akademik Benlik Kavramı Testi/Ölçeği-Psikolojik Testler Öğrenim yaşamları boyunca öğrenciler, okul seçme, seçimlik derslere veya ders dışı etkinliklerden birine yönelme konusunda kararlar vermektedirler. Bu kararlardan bazıları küçük ve önemsiz görülebilir. Ancak, her kararın, yapılan her tercihin gelecekte seçilecek mesleği adım adım belirleyici etkileri vardır. Bu nedenle öğrencilerin doğru ve isabetli karar verme becerileri geliştirmeleri büyük önem…

Tükenmişlik Testi

Tükenmişlik Testi/Psikolojik Testler Tükenmişlik testinde, bireyin yaşamında zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak yorgunluk düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır. Ölçeğin içerisinde bireyin insanlara ve çevresine karşı duyarsızlaşmasını ve kendine dair algısını ölçen sorular bulunmaktadır. Ölçek sonucunda bireyin tükenmişliğe dair belirtileri anlamasına yardımcı olur. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi gerektiren durumlar için lütfen yetkili…

Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeği (ASRS)

Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Testi/Ölçeği (ASRS)-Psikolojik Testler Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeğinde, yetişkinlerde DEHB belirtilerini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Testin içerisinde bireyin dikkat, dürtü kontrolü ve hiperaktivitesini ölçmek için sorular vardır. Testi çözmek, kişinin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu belirtileri anlamasına yardımcı olmaktadır. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi…

Oyunla Gerçekleşen Tedavi

Oyunla Gerçekleşen Tedavi Çocukların oyun oynarken psikoterapi alabildiklerini biliyor muydunuz? Sadece oyun oynayarak bir oyun terapisti eşliğinde sağaltım sağlandığı konusunu duydunuz mu? Peki ya nasıl oluyor bu? Sorularımızın cevabı olarak evet yanıtını kullanabiliriz çünkü işte karşınızda oyun terapisi. Peki nedir bu oyun terapisi? Oyun terapisi bir psikoterapi yöntemi olarak karşımıza çıkar. Genellikle 3-11 yaş arası…

Yeme Tutumu Ölçeği

Yeme Tutumu Testi/Ölçeği-Psikolojik Testler Yeme tutumu ölçeği bireyin yeme alışkanlıklarına dair tutumlarını ölçmektedir. Ölçeğin içerisinde yeme alışkanlıkları, beden imajı, kilo kontrolü inancı, duygusal yemek yeme ve yemekle ilgili anksiyeteye dair sorular bulunmaktadır. Ölçek sonucu yeme alışkanlıklarına ve duygular arasındaki ilişkiye dair bilgi vermektedir. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi gerektiren durumlar…

Oyunla Gerçekleşen Tedavi

Psikanalitik Aile Terapisi / Psikanalitik Aile psikoterapisi

Psikanalitik Aile Terapisi Psikanalitik Aile Terapisi, Çocuk psikiyatrilerinin anneleri ve çocukları eş zamanlı olarak çözümlemeye başlaması ile birlikte aile dinamikleri anlayışında da büyük gelişmeler kaydedildi. Süper ego boşluklarına yani kişisel ahlâkın anne baba tarafından çocuğa aktarılmasında örneğin sinemada daha az para ödemek için anne babanın çocuklarından yaşları konusunda yalan söylemesine istemesine Getirdiği açıklamalar, bu çalışmaların…

Psikanalitik Aile Terapisi Modelinde Terapi

Psikanalitik Aile Terapisi Modelinde Terapi Terapi Teknikleri Dört temel teknik uygulanır: dinleme, empati, yorumlar ve analitik tarafsızlık. Dinleme günümüz kültüründe az görülen, gayet gerektiren, ancak sessiz bir etkinliktir o kadar meşgulüz ki söylenenleri ancak üstünkörü dinleyip yüzeysel olarak anlıyoruz. Analitik tarafsızlık da işte bu noktada önem kazanıyor çözümleyici bir ortam yaratmak için sorunları çözme…