Duygusal Odaklı ve İçsel Aile Sistemleri Terapisi

Duygusal Odaklı ve İçsel Aile Sistemleri Terapisi Duygusal Odaklı Çift Terapisi Duygusal odaklı çift terapisi, birbirini izleyen iki düzeyde gerçekleştirilir: Savunmaya yönelik öfke ve geri çekilme ifadelerinin ardındaki incinmişlik ve özlemi ortaya çıkarmak ve daha sonra da bu duygularını, ilişkilerini nasıl etkilediğini anlamada çiftlere yardım etmek. İlk olarak, terapist danışanların her birinin o anki duygularını…

Şema Mod Ölçeği

Şema Mod Ölçeği AÇIKLAMA: Aşağıda, insanların kendilerini tanımlarken kullanabileceği ifadeler yer almaktadır. Lütfen her bir maddeyi genellikle bunları hangi sıklıkta hissettiğiniz ya da bunlara hangi sıklıkta inandığınız üzerinden derecelendiriniz. SIKLIK: genellikle 1= Hiçbir zaman ya da neredeyse hiçbir zaman 4= Sık sık 2= Nadiren 5= Çoğu zaman 3= Bazen 6= Her zaman Hiçbir şekilde tanı ve…

Vajinismus Testi

Vajinismus Testi/Psikolojik Testler Vajinismus testi, vajinismus durumunun var olup olmadığını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Vajinismus, bir kadının cinsel birleşme esnasında istemsiz olarak vajinal kaslarını kasarak cinsel deneyimde zorlanması durumudur. Bu test sonucunda vajinismus durumu varsa bu durumun şiddetine dair bilgi vermektedir. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi gerektiren durumlar için lütfen yetkili…

Beck Anksiyete Ölçeği

Beck Anksiyete Ölçeği/Psikolojik Testler   Beck Anksiyete Envanteri, bireydeki anksiyeteye dair belirtileri ölçmek amacıyla kullanılan bir ölçektir. Bireydeki titreme, terleme, kalp çarpıntısı gibi fiziksel belirtileri ölçmenin yanında endişe, huzursuzluk, gerginlik ve korku duygusunun düzeyini de ölçmektedir. Test sonucu eğer anksiyete dair belirtiler varsa bu belirtilerin düzeyine dair de bilgi vermektedir. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi…

Yaşantısal Aile Terapisi Modelinde Terapi

Yaşantısal Aile Terapisi Modelinde Terapi Terapinin görevi, savunma mekanizmalarını etkisizleştirmek ve insanların doğasında ki canlılığı özgür kılmaktır. Değerlendirme Çoğu yaşantısal terapist aileyi tanıdıkça gerçekleşen, biçimci olmayan bir değerlendirme sürecini yeğler. Terapist, karşısında kişilerin nasıl insanlar olduğunu ilişkinin gelişme sürecinde öğrenir. Her bir aile üyesinden aileyi ve ailenin işleyişini anlatmasını isteyerek işe başlanır. Bu şekilde, bireysel…

Teknolojiye Bağımlı Olmak

Teknolojiye Bağımlı Olmak   Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte internet kullanımı ve kullanan kişilerin sayısı her geçen gün hızla artmaktadır. İnternet, milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan bir ağ sistemidir. Gelişen teknoloji sayesinde interneti cep telefonlarımızda, taşınabilir bilgisayarlarda ve birçok teknolojik sistemlerde kullanmaktayız. Çünkü internetle beraber bilgiye kolay, ucuz ve güvenilir bir şekilde ulaşabiliriz. Teknolojinin insan hayatına…

Yaşantısal Aile Terapisi Aile Terapisi ve Duygusal Karşılaşım

Yaşantısal Aile Terapisi Aile Terapisi ve Duygusal Karşılaşım Burada ve şimdi deneyimi vurgusu yapan bir yaşantısal aile terapisi dalı doğmuştur. Gestalt terapisi ve karşılaşım gruplarından rol yapma ve duygusal yüzleştirme gibi teknikler alınırken, yontma ve aile resmi gibi dışavurumcu yöntemler sanat ve psikodramanın etkilerini taşır. Etkileşim dinamiklerinden çok, duygusal deneyimi odaklanan yaşantısal terapistler aile terapisindeki…

Young-Rygh Kaçınma Ölçeği

Young-Rygh Kaçınma Ölçeği Aşağıda kişilerin kendilerini tanımlarken kullandıkları ifadeler sıralanmıştır. Lütfen her bir ifadeyi okuyun ve sizi ne kadar iyi tanımladığına karar verin. Daha sonra 1 den 6 ya kadar olan seçeneklerden sizi tanımlayan en yüksek dereceyi seçerek her sorudan önce yer alan boşluğa yazın. 1- Benim için tamamıyla yanlış 2- Benim için büyük…

Yapısal Aile Terapisi Modelinde Terapi Değerlendirme

Yapısal Aile Terapisi Modelinde Terapi Değerlendirme Köksal bir değerlendirme, ailenin yaşadığı güçlüklerin genellikle ailenin artık kendi biçimindeki sorunları yansıttığı varsayımına dayanır. Yapısal terapistler, bir bağlı şıklık oluşturmak için aileye katılarak ve daha sonra da canlandırmalar, yani terapistin aile üyeleri arasında etkileşimleri gözlemlemesini sağlayan seans içi konuşmaları kullanarak aile sistemini harekete geçirmesi yoluyla…