Aile Terapisinin Temel Teknikleri

Aile Terapisinin Temel Teknikleri

Aile Terapisinin Temel Teknikleri İlk Görüşme İlk görüşmenin amacı aile ile bir bağlaşıklık kurmak ve temel sorunu sürdürenin ne olduğu konusunda bir varsayım geliştirmektir. Danışmanlığın birincil hedefleri bir dayanışma kurulması ve bilgi toplamaktır. Kendinizi tanıtın, seansın biçimini aileye anlatın. Çoğu aile ilk seansta tartışmalara kapılacak kadar tepkisel değildir. Herkesle sırayla konuşmak kolay olur. Danışanlar patlamaya…

Sistemik Aile Terapisi

Aile Terapisinin Bağlamı

Aile Terapisinin Bağlamı 1950’lerde yaşanan paralel gelişmeler sonucunda aileyi yaşayan bir sistem , organik bir bütün olarak gören yeni bir bakış açısı doğdu. terapistler, hastanın durumu iyileşmeye başladığında, ailede bir başkasının durumunda kötüleşme olduğunu fark etmeye başladılar. Örnek bir vakada bir adam eşinin cinsel soğukluk nedeniyle tedavi görmesini istiyordu. Birkaç aylık terapiden sonra kadın cinsel…

Görüşme Değerlendirme Ölçeği (Danışan Formu)

Görüşme Değerlendirme Testi/Ölçeği (Danışan Formu)-Psikolojik Testler Bu formun içerisinde kişinin kişisel bilgileri, geçmiş öyküsü, mevcut problemleri, hayata ve terapiye dair beklentilerini sorgulayan sorular vardır. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi gerektiren durumlar için lütfen yetkili mercilere başvurunuz. Aşağıdaki herbir cümleyi okuduktan sonra, ifadelerle ilgili değerlendirmenizi sağdaki yedi kutucuktan birine işaret koyarak…

Maudsley Obsesif-Kompulsif Belirti Ölçeği

Maudsley Obsesif-Kompulsif Belirti Testi/Ölçeği-Psikolojik Testler Maudsley Obsesif- Kompulsif Belirti Ölçeği, kişide obsesif- kompulsif bozukluk belirtilerini ölçmektedir. Obsesyonları yani kişide tekrarlayan düşünceleri ve bu düşüncelerle baş edebilmek için sergilenen tekrarlayıcı davranışları yani kompulsiyonları değerlendirmektedir. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi gerektiren durumlar için lütfen yetkili mercilere başvurunuz. Aşağıda yazılmış olan cümlelerden sizde…

Sosyal Fobi Ölçeği

Sosyal Fobi Testi/Ölçeği-Psikolojik Testler Sosyal Fobi bir diğer ifadeyle sosyal anksiyete, bu ölçek kişinin sosyal anksiyete düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır. Sosyal anksiyete bireyin sosyal ortamlarda diğer insanlar tarafından olumsuz değerlendirileceğini dair korkularını içeren bir kaygı bozukluğudur. Testin sonucu bireyin bu şekilde değerlendirileceğini dair endişe ve korku düzeyini göstermektedir. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı…

Cinsel Mitler Ölçeği

Cinsel Mitler Ölçeği/Psikolojik Testler Cinsel mitler ölçeği, kişinin cinselliğe dair duyup öğrendiği yanlış inanç ve mitleri ölçmektedir. Cinsel mitlere olan inançlar, kişinin sağlıklı cinsel ilişkiler kurmasını engelleyebilmektedir. Ölçeğin sonucunda kişinin bu yanlış inançları tespit edilebilir. Bu inançların tespit edilmesiyle kişiye cinselliğe dair eğitimler verilerek kişinin sağlıklı bir cinsel yaşam oluşturması sağlanabilir. Hiçbir şekilde tanı ve…

Olumsuz Duygularla Baş Etme

Şizofreni ve Psikotik Bozukluklar

Şizofreni ve Psikotik Bozukluklar Psikoz nedir? Sanrıların ve içgörü yokluğunda belirgin varsanıların olduğu bir klinik tablodur. Kişi gerçeklikten ciddi anlamda kopmuştur. Dopamin regulasyonunda bozulma söz konusudur. Şizofreni nedir? Genç yaşta başlayan, kişinin insan ilişkilerinden ve gerçeklerden uzaklaşarak, kendine özgü bir içe-kapanım dünyasında yaşadığı; düşünce duyuş, ve davranışlarda önemli bozuklukların görüldüğü ağır bir ruhsal bozukluktur. Şizofreni;…

Yetişkin Motivasyon Ölçeği

Yetişkin Motivasyon Testi/Ölçeği-Psikolojik Testler Yetişkin Motivasyon Ölçeği kişinin içsel ve dışsal motivasyon düzeyini ölçmektedir. Kişinin içsel ve dışsal motivasyon düzeyini bilmesi, kişinin hedeflere ulaşma konusunda kendisinin nasıl daha iyi şekilde motive olacağını öğrenmesi demektir. Bu şekilde kişi hedefine daha başarılı bir performansla ulaşabileceğinin yolunu bilebilir. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi…

Borderline Kişilik Bozukluğunda Şema Terapi İle Tedavinin Tanımlanması

Borderline Kişilik Bozukluğunda Şema Terapi İle Tedavinin Tanımlanması

Borderline Kişilik Bozukluğunda Şema Terapi İle Tedavinin Tanımlanması Başlangıç: Yeniden ebeveynlik bağını kolaylaştırmak Burada terapist hastanın mevcut endişe ve problemlerini ele alır ve terapist, güvenlik, istikrar, empati ve onaylama sağlamaya çalışır. terapistlerin kendilerini gerçekten vererek bağı güçlendirmeleri önemlidir. Kopuk profesyonel rolü oynamak yerine, kendiliğinden tepki veren, duygusal tepkileri paylaşan ve kendini ifşa eden gerçek bir…

Huzursuz Bacaklar Sendromu dsm 5 tanı kriterleri

Şema Terapi İle Borderline Kişilik Bozukluğunun Varsayılan Kökenleri

Şema Terapi İle Borderline Kişilik Bozukluğunun Varsayılan Kökenleri Biyolojik faktörler bu hastalar genellikle duygusal olarak sert ve değişken bir mizaca sahiptirler. Varsayılan bu mizaç gelişen bozukluk için biyolojik bir etken olabilir. Borderline tanısı almış kişilerin dörtte üçü kadındır. belkide bu mizaç farklılıklarının sonucu olabilir: kadınların sert ve değişken mizaca sahip olmaları erkeklerden daha olasıdır. Çevresel…