Büşra Karadeveci Dereli

 

Özyeğin Üniversitesi Psikoloji bölümünü onur derecesiyle tamamlamıştır. Marmara
Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programından “Flört Şiddetine Yönelik
Tutumun Algılanan Ebeveyn Tutumu ve Algılanan Ebeveyn Çatışması ile İlişkisi” adlı
tezi ile yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur.
Lisans eğitimi sırasında Fransız Lape Hastanesi’nde ve okul öncesi bir kurumda
stajını tamamlamıştır. Ayrıca “Erken Çocuklukta Öz-düzenleme” ve “Güvenli Çember
Ebeveynlik Eğitim Programı ile Anne- Çocuk Arasındaki Bağlanma İlişkisinin
Güçlendirilmesi” isimli iki farklı projede araştırma asistanı olarak görev almıştır.
Yüksek lisans programı kapsamında Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak’tan şema terapi
yöneliminde psikoterapi eğitimi almıştır ve ardından 1 senelik süpervizyon sürecini
tamamlamıştır. Ayrıca yüksek lisans eğitimi süresince Doç. Dr. Işıl Bilican tarafından
verilen MMPI ve Bender Gestalt Görsel- Motor Algılama testlerinin eğitimlerini
almıştır. Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan Bilişsel Davranışçı Terapi’nin kaygı, depresyon,
travma sonrası stres bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk ve yeme bozukluğu
tedavilerinde kullanılmasına yönelik eğitimlerini tamamlamıştır. Ayrıca Dr. Nevin
Dölek’ten Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi eğitimini almıştır. Şu anda yetişkinlere
yönelik bireysel terapi hizmeti vermektedir.

 

Çalışma Alanları:
• Depresyon
• Erteleme Davranışı
• Fobiler
• Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları
• Kendine Değer Verme
• Mükemmelliyetçilik
• Obsesif Kompulsif Bozukluk
• Özgüven
• Özşefkat
• Panik Bozukluk
• Sosyal Kaygı
• Stres
• Tekrarlayan Yaşam ve Kişilik Örüntüleri
• Travma
• Travma Sonrası Stres Bozukluğu
• Yas
• Yeme Bozuklukları