Nehire Seray Öztürk

Psikoloji lisans eğitimini İstanbul Üniversitesinde onur öğrencisi derecesi alarak tamamlamıştır. Bu süreçte psikanalitik yönelimli dersler almış, kendini geliştirmek için seminer ve sempozyumlara katılmıştır. Lisans döneminde çeşitli STK’larda gönüllülük faaliyetlerinde bulunmuştur. TÜBİTAK destekli KULE projesinde bir yıl boyunca sahada görev alarak veri toplama süreçlerinde yer almıştır. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetişkin ve çocuk polikinliklerinde ve Psikohelp Danışmanlık Merkezinde stajlarını yapmıştır. Yetişkinlerle çalışmakta ve Psikodinamik Psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, kısa süreli çözüm odaklı uygulamaktadır.