WISC-4 Zeka Testi Nedir?

WISC-4 Zeka Testi Nedir?

Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği (WISC-IV)  bu ölçek 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel ve zihinsel yeteneklerini ölçmeye yarar. Güncel bir testtir.

WISC IV 10 değerlendirme ve 5 yedek olmak üzere 15 alt testten oluşmaktadır.

Uygulama süresi: 90-120 dakikadır.

Bilişsel ve Zihinsel Yetenekleri 4 Temel Başlık Halinde İnceler.

1. Sözel Kavrama: Sözel bilgi, sözel kavrama, akıl yürütme ve kavram oluşturma yeteneğini ölçer.

2. Algısal Akıl Yürütme: Algısal akıl yürütme ve algısal organizasyonu ölçer.

3. Çalışma Belleği: Dikkati Konsantrasyon ve kısa süreli işitsel işitsel belleği ölçer.

4. İşlemleme Hızı: Harf, motor işlemleme ve zihinsel işlemleme hızını ölçer.

WISC-4 Testinin Kazanımları Nelerdir?