Zahide BELTEN

Zahide BELTEN

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans öğreniminin bir senesi Florida Atlantic University’de geçmiştir . Gedik Üniversitesi Tezli Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur . Yüksek Lisans eğitiminde Bilişsel davranışçı terapi ve Psikodinamik psikoterapi üzerine eğitimler almıştır. Yrd. Doc. Dr. Halis Özerk’ten Gerçeklik Terapisi eğitiminin temel 1 seviyesinde ve Terapötik Beceri eğitimlerinin 1. ve 2. modüllerini tamamlamıştır. TÜBİTAK destekli “Psikodinamik oyun terapisi etkinliliğinin incelenmesi: Oyun tüleri, terapötik müdahaleler ve terapötik ittifak” projesine katılmıştır.

MMPI, Alexander pratik zeka testi , Kent E-G-Y testi, Porteus Labirentleri testi, Wais Zeka testlerinin uygulayıcı eğitimlerini almıştır.

Çocuk değerlendirme ve dikkat testlerinde Agte, Bender, Burdon, Frankfurther, D2, Metropolitan okul olgunluğu testi, Gessel, Gestalt,Frostig uygulamaktadır.

Çalıştığı Ekoller

  • Psikodinamik Terapi
  • Bilişsel Davranışçı Terapi
  • Wisc – IV Çocuklar İçin Zeka Testi Uygulayıcısı
  • Çözüm Odaklı Terapi

Çalıştığı Alanlar

  • Bireysel Terapi
  • Ergen Terapisi

 

Çalıştığı Konullar

Depresyon

Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları

Bağlanma Sorunları

Beslenme Sorunları-Obezite

Fobiler

Ergen Gelişim Sorunları

Ergenlik Sorunları

Panik Atak

Travma

Bulimia Nervoza

Sosyal Anksiyete

Sınır Tanımama

Sınav Kaygısı

Ruhsal Bunalım

Sosyal Fobi

Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)

Narsistik Kişilik Bozukluğu

Mobbing (Psikolojik Taciz)

Uyku Bozukluğu (İnsomnia, Uykusuzluk)

Uyum Bozuklukları

Tırnak yeme ve Parmak Emme

Stres

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Yas

Yeme Bozuklukları

İlişki ve İletişim Problemleri

Ergenlik Dönemi Problemleri

Manik Depresif Bozukluk

ve birçok alanda çalışmaktadır.

istanbul klinik psikolog tavsiye