Bireysel Terapi Nedir?

Bireysel terapi, psikolojik sorunların tedavisinin danışan ve ruh sağlığı uzmanı tarafından bire bir olarak yürütüldüğü oldukça yaygın bir terapi şeklidir. Bireysel terapi sırasında ruhsal durumunuzu, duygularınızı, düşüncelerinizi ve davranışlarınızı inceleme fırsatına sahip olursunuz. Bireysel terapi, psikoterapi veya konuşma terapisi olarak da adlandırılmaktadır. Danışanların, eğitimli bir ruh sağlığı uzmanı ile güvenli, yargısız ve gizlilik esasının bulunduğu bir ortamda bire bir çalıştıkları bir süreçtir.

Bireysel terapi, bireylerin duygularını, inançlarını ve davranışlarını keşfetmelerine, zorlayıcı veya travmatik anılar ile çalışmalarına, yaşamlarında değiştirmek istedikleri yönlerini belirlemelerine, kişisel hedefler oluşturmalarına, kendilerini veya başkalarını daha iyi anlamalarına ve istenen değişime yönelik çalışmalarına olanak tanımaktadır.

Bireysel Terapi Hangi Psikolojik Sorunlara Yardımcı Olur?

Bireysel terapide; depresyon, kaygı bozuklukları, obsesif-kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, bipolar bozukluk, panik bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özgüven problemleri, stres yönetimi, öfke kontrolü, fobiler, sosyal anksiyete bozukluğu,  kişilik bozuklukları, yeme bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, uyku bozuklukları, alkol ve madde kullanım bozukluğu, ilişki ve iletişim problemleri, duygudurum bozuklukları konuları çalışılmaktadır.

Bireysel Terapide Hangi Yaklaşımlar Kullanılır?

Bireysel terapide uzmanlar tarafından genellikle; Psikodinamik Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Diyalektik Davranışçı Terapi, Bütüncül Psikoterapi, Varoluşçu Psikoterapi, Kişilerarası Psikoterapi yöntemleri uygulanır.

Her bir yaklaşım belirli özelliklere, güçlü yönlere ve faydalara sahiptir. Psikoterapi yaklaşımları, klinisyenler için bir yol haritası görevi görür: Danışanlar ve sorunlarını anlama, çözümler geliştirme sürecinde onlara rehberlik eder. Bilinmesi gereken en önemli şey, psikoloğunuzun yardıma ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz alanda uzmanlığa sahip olup olmadığıdır.

Terapiye Ne Zaman Başvurulabilir?

Terapi genellikle; bireyin kendi isteği doğrultusunda sosyal yaşamına, ilişkilerine veya okul/iş yaşamına dair alanlarda işlevsellik kaybı yaşadığını ve sorunlarının içinden çıkamayacağını düşündüğü zamanlarda önerilmektedir.

Bunlara ek olarak birey; daha sağlıklı ilişkiler kurabilmek, yaşam kalitesini artırmak ve bu tür hedeflere ulaşabilmek için gerekli becerileri öğrenmek adına psikoterapi arayışında olabilir. Ayrıca kendini tanıma, performans geliştirme, zorlu yaşam olaylarıyla baş edebilme gibi kişisel gelişim alanlarında da psikoterapi başvuruları sıklıkla görülmektedir.

istanbul psikolog,beşiktaş psikolog,şişli psikolog,online terapi,online psikolog,en iyi psikolog,tavsiye psikolog,psikolog ücretleri,istanbul psikolog çağrışım

Terapi Hedefleri, Sıklığı ve Süresi Nasıl Belirlenir?

Hedefler, terapötik sürece yön verir; danışman ve danışanın belirli bir yönde ilerlemesine yardımcı olur. Hedeflerin belirlenmesi danışanın aktif katılımı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilir. Hedef belirleme kişisel bir deneyimdir.

Bireysel terapi seansları tipik olarak 45 ila 50 dakika sürmektedir. Tedavinin sıklığı ve süresi büyük ölçüde ihtiyaçlarınıza, tedavi hedeflerinize ve terapistin uygulamalarına göre değişkenlik gösterir. Seans sayısı bir yaklaşımdan diğerine değişim göstermektedir. Örneğin kısa süreli ve uzun süreli psikodinamik psikoterapinin standartlaştırılmış bir tanımı olmasa da, uzmanlar tarafından toplam seans sayısı ve tedavi süresi bakımından farklılık gösterdikleri konusunda genel bir fikir birliği bulunmaktadır. Uzun süreli psikodinamik psikoterapide, danışan ve terapist tipik olarak her yıl en az 40 seansla bir yıldan uzun bir süreçte tedaviyi sürdürürler. Öte yandan kısa süreli psikodinamik psikoterapide, psikoterapi bir yıldan az ve 40 seanstan az olacaktır. Bilişsel davranışçı terapi ise genellikle 12 ila 20 hafta boyu süren seanslar gerektirir.

Psikolog Çiğdem Başyurt

KAYNAKÇA