Borderline Kişilik Bozukluğunda Şema Terapi İle Tedavinin Tanımlanması

Borderline Kişilik Bozukluğunun Gelişimi

ozukluğun gelişiminde genetik faktörler, çocukluk çağı travmaları ve gelişim dönemindeki yaşantıların etkili olduğu görülmüş olsa da farklı kuramcılar tarafından farklı teoriler ortaya atılmıştır. ilk olarak Mahler’in ayrılma/ bireyleşme kuramına göre çocuk hem özerk olmaya dair hem de anneden ayrılıp birey olmaya dair arzulara sahiptir. Bu nedenle bu dönemde çocuk her ne kadar anneden ayrılarak bağımsızlığı tatmak istese de sevgi nesnesini kaybetme kaygısına karşın annesinin desteğine ve varlığına da ihtiyaç duymaktadır. Bu süreçte annenin tutarlı bir nesne olarak çocuğu desteklemesi bireyde nesne sürekliliğinin edinilmesinde ve sağlıklı bir kendilik algısı gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Öte yandan annenin istikrarsız, ulaşılmaz ya da travmaya sebep olan bir nesne olması bireyi olumsuz etkilemektedir. Kısacası Mahler’e göre borderline kişilik bozukluğu ayrılma bireyleşme evresinde oluşan krizin çözülememesine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Borderline Kişilik Bozukluğunun Gelişimi-istanbul psikolog

Borderline kişilik bozukluğu; bireyin benlik algısında, ötekilerle olan ilişkilerinde, duygulanım ve davranışlarında gözlemlenen dengesizlik ve dürtüsellikle özdeşleşen bir kişilik bozukluğudur. Erken yetişkinlikte ortaya çıkmaya başlayan bu bozukluğa sahip bireyler terk edilmeye karşı aşırı hassasiyet gösterirler. Terk edilme düşüncesi gerçeklikle bağlantılı olsun ya da olmasın kaygıdan kaçınabilmek için çeşitli eylemlere başvururlar. Bu yoğun çabalardan en bilineni gözdağı vermek amaçlı da yapılabilen kendine zarar verme yani özkıyım eylemleridir.

Söz konusu bireyler kişilerarası ilişkilerde istikrarsız ve tutarsız davranışlar sergilerler. Ötekini göklere çıkarırcasına özen ve ilgi gösterme ucu ile ötekini değersizleştirme ve adeta yerin dibine sokma ucu arasında gidip gelen değişken bir ruh haline sahiplerdir. Duygulanımları da bu şekilde değişkenlik göstermektedir. Duyguların düzenlenmesinde yaşanan zorlukların neticesinde ortaya çıkan öfke patlamaları, yoğun disfori (derin huzursuzluk ve memnuniyetsizlik hali), terk edilmeye bağlı gelişebilen depresyon ve boşluk hissi bu bozukluğa sahip bireylerde sıkça rastlanmaktadır. Kimlik karmaşası yaşayan bu bireyler dürtüsel para harcama, pervasız araba kullanımı, madde kullanımı, tıkanırcasına yeme, rastgele cinsel ilişkiye girme gibi davranışlar sergileyebildikleri gibi intihara da başvurabilmektedirler.

Bozukluğun gelişiminde genetik faktörler, çocukluk çağı travmaları ve gelişim dönemindeki yaşantıların etkili olduğu görülmüş olsa da farklı kuramcılar tarafından farklı teoriler ortaya atılmıştır. ilk olarak Mahler’in ayrılma/ bireyleşme kuramına göre çocuk hem özerk olmaya dair hem de anneden ayrılıp birey olmaya dair arzulara sahiptir. Bu nedenle bu dönemde çocuk her ne kadar anneden ayrılarak bağımsızlığı tatmak istese de sevgi nesnesini kaybetme kaygısına karşın annesinin desteğine ve varlığına da ihtiyaç duymaktadır. Bu süreçte annenin tutarlı bir nesne olarak çocuğu desteklemesi bireyde nesne sürekliliğinin edinilmesinde ve sağlıklı bir kendilik algısı gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Öte yandan annenin istikrarsız, ulaşılmaz ya da travmaya sebep olan bir nesne olması bireyi olumsuz etkilemektedir. Kısacası Mahler’e göre borderline kişilik bozukluğu ayrılma bireyleşme evresinde oluşan krizin çözülememesine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Öte yandan Kernberg, borderline yapıyı nevrotik ve psikotik örgütlenme arası bir sınır olarak tanımlamıştır. Ona göre sınır örgütlenmesindeki birey psikotik bireyden farklı olarak gerçeği değerlendirme yetisine sahip olsa da nevrotik bireylerde olduğu gibi bir kimlik bütünlüğüne sahip değildir. Ayrıca bölme, ilkel inkar, idealize etme, değersizleştirme, yansıtma gibi ilkel savunmaları kullanmaktadır. Kernberg, nesne ilişkileri kuramı çerçevesinden bakarak borderline kişilik bozukluğunu ise bireyde erken dönemde savunma olarak kullanılan bölme mekanizmasının kapanıp bastırma savunmasının devreye girememesi sonucu gelişen bir tablo olarak görmüştür. Bu bağlamda birey olumlu ve olumsuz duygulanımları entegre edememekte ve kimlik karmaşası yaşamaktadır.

Son olarak Masterson, bozukluğu gelişimsel süreçte bireyin bireyleşmesine alan açmayan kaygılı bakımverene karşı tamamıyla uzaklaşan veya yapışan davranışlarla seyreden gelişimsel bir duraklama olarak görmüştür. Ona göre, anne çocuğun bağlanma davranışlarını ödüllendirirken bireyleşme davranışlarını geri çekilerek cezalandırmaktadır. Terk depresyonu deneyimleyen çocuk nesneleri parça olarak içselleştirmektedir Masterson bu parçaları ödüllendirici ve geri çekilen nesne ilişkileri parça birimi olarak adlandırmaktadır. Kısacası Masterson bakımverene odaklanmış ve aşırı eleştirel, reddedici veya iç içe geçen bakımverenin bireyleşme sürecinde yarattığı hasar sonucu borderline kişilik bozukluğunun geliştiğini savunmuştur.

Borderline Kişilik Bozukluğu daha fazla bilgi için tıklayın

Hamide Güven

Borderline Kişilik Bozukluğunun Gelişimi,masterson,borderline,öfke,duygu,

istanbul psikolog,psikolog İstanbul,psikolog,şişli psikolog,istanbul psikolog tavsiye,istanbul en iyi psikolog,psikolog ücretleri,istanbul psikolog fiyatları,istanbul psikolog tavsiye,en iyi psikolog İstanbul,i̇stanbul psikolog ücretleri,psikolog fiyatları,psikolog randevu,istanbulda psikolog,fulya psikoloji,istanbul psikolog ücretleri,psiko İstanbul,Psikohelp,istanbul avrupa yakası psikolog,istanbul’da en iyi psikolog,psikolog tavsiye,avrupa yakası psikolog,en iyi psikolog i̇stanbul,psikolog şişli,online psikiyatri,online psikolojik danışmanlık,psikolog randevu ücretsiz,i̇stanbul psikolog,psikolog fiyatları,pedagog,psikolog istanbul avrupa yakası,ücretsiz psikolog İstanbul,psikolog istanbul fiyatları,istanbuldaki en iyi psikologlar,şişli psikolog fiyatları,psikolog türkiye,psikoterapi ücretleri,fulya, Psikohelp,pedagog İstanbul,pedagog olan hastaneler,en iyi psikologlar İstanbul,en iyi psikolog,terapi ücretleri,i̇stanbul terapi ücretleri,istanbul psikolog seans ücretleri,i̇stanbul psikolog fiyatları,psikoloji İstanbul,istanbul psikolog önerisi,ücretsiz psikolog,en başarılı psikologlar,istanbul iyi psikolog,istanbul terapi ücretleri,psikolog randevu İstanbul,istanbul en iyi psikologlar,istanbulda iyi psikolog,psikolog ücretleri İstanbul,çoçuk pedagog İstanbul,ilişki psikoloğu,istanbul avrupa psikolog,istanbul piskolog,istanbul psikologlar,ünlü psikologlar,pedagog randevu,psikolog avrupa yakası,klinik psikoloji yüksek lisans,psikolog randevu devlet,psikoterapi,yüz yüze psikolog İstanbul,ünlü psikologlar i̇stanbul,şişli pedagog

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments

Related posts