image

Mazoşistik Kişiliklerin Dinamikleri

Paranoid özellikler ile ilişkili olan mazoşistik kişilikte ise kişi, başına kötü bir şey geleceği ile yoğun kaygı duyar. Bu belirsizlik halinin getirdiği yoğun duygular ile baş edebilmek onun için zordur. Kişi her an tehlikeyle karşılaşacak gibi korktuğundan kendini pasif biri olarak algılar. Böylece kişi kendine acı çektirerek edilgenden etkine geçer.

Referans

Mcwi̇lli̇ams, N. (2020). Cilt 1., Psikodinamik tanı kılavuzu, Psi̇koterapi̇ Ensti̇tüsü Eği̇ti̇m Yayınları.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Yorumlar