Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Motivasyon Görüşme Tekniği ve Temel İlkeleri

Motivasyon, özellik değil bir durumdur. Motivasyon, dış etkenlerle şekillenebilen içsel bir durumdur, değişme isteği veya değişime hazır olmadır, bununla birlikte duruma ve zamana göre değişkenlik gösterebilir. Motivasyonel görüşme, bireydeki çelişkili duyguları ortaya çıkartarak ve çözerek değişim için içsel motivasyonu artıran ve bağlılığı güçlendiren danışan merkezli ve direktif bir yöntemdir. Direktif olmayan danışmanlığa göre daha hedef odaklıdır. Ambivalansı keşfetmek ve analiz etmek motivasyonel görüşmenin ana hedefidir ve terapist kasıtlı olarak bu amaca ulaşmak gayesiyle direktif davranır.

Motivasyonel görüşme, bireylerin sorunlarını anlamalarına ve değişim için harekete geçmelerine yardımcı olmanın özel bir yoludur. Bu yöntem özellikle değişim konusunda isteksiz ya da kararsız olan kişiler için kullanışlıdır. Son yıllarda motivasyonel görüşme, madde kullanımı ve bağımlılık alanında önemi giderek artan bir yöntem haline gelmiştir. Bu yöntemin önemi, esas olarak bireyi maddeyi kullanmayı bırakmaya zorlayan yöntemlerin başarısız olması nedeniyle artmıştır. Motivasyonel görüşmenin en etkileyici yönlerinden biri, kısa süreli olması ve bırakan üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olmasıdır.

Motivasyonel görüşme, ilk olarak William Miller tarafından 1983 yılında kullanılmıştır. Motivasyonel görüşme tekniği, ilk kez bağımlıların tedavisi için geliştirilmiş olup, klinik yöntem ve ilkeleri daha sonra Miller ve Rollnick tarafından geliştirilmiştir. Motivasyonel görüşme genellikle faaliyet zincirinden bağımsız olsa da dikkate alınması gereken dört temel ilke vardır. Danışman, bireyi davranış değişikliği oluşturmaya motive etmek için bu dört davranışsal beceriyi kullanmalıdır.  Bu dört davranışsal beceri; empatinin gösterilmesi, çelişkilerin ortaya çıkarılması, dirençle çalışmak ve kendine yeterliliği desteklemektir.

Empatinin Gösterilmesi; empati, kişinin duygu ve düşüncelerini onun bakış açısından anlamaya çalışmaktır. Problemli davranışa sahip bireylere empatik yaklaşım, problemli davranışa sahip bireyin yargılayıcı olmayan bir şekilde kabul edilmesiyle başlar. Empatik yaklaşımın bir diğer kuralı da yansıtıcı dinleme tekniklerini kullanmaktır. Yansıtıcı dinleme; kişinin ifadesinin tekrarı olarak tanımlanır. Bunun için her şeyden önce kişiyi dikkatle dinlemek gerekir. Kişi dikkatle dinlenirse hangi açıdan baktığını anlamak ve düşüncelerine geri bildirimde bulunmak daha kolaydır.

istanbul psikolog,beşiktaş psikolog,şişli psikolog,online terapi,online psikolog,en iyi psikolog,tavsiye psikolog,psikolog ücretleri,istanbul psikolog çağrışım

Çelişkilerin Ortaya Çıkarılması; motivasyonel görüşmenin bir diğer ilkesi, kişinin mevcut davranışı ile hedefleri arasındaki çelişkileri hastanın zihninde ortaya çıkarmaktır. Bu süreci tanımlamanın en iyi yolu, kişinin bulunduğu yer ile olmak istediği yer arasındaki çelişkiyi fark etmesini sağlamaktır. Bireylerde çelişki geliştirebilmek için, gelecekte kim olmak istediklerine dair açık uçlu sorular  yöneltilebilir. Açık uçlu sorular, kişilerin çelişkileri netleştirmesine ve geliştirmesine olanak tanır.

Dirençle Çalışmak; motivasyonel görüşme bir savaş değildir. Kazanan ya da kaybeden yoktur. Terapistin işi, danışanı değişim için yeni bir ivme kazandırmaktır. Bu, algıdaki bir değişikliği ifade eder. Terapist yeni hedefler veya bakış açıları sunmaz. Hasta yeni bilgiler almaya ve yeni bakış açıları görmeye teşvik edilir.

Kendine Yeterliliği Desteklemek; motivasyonel görüşmenin temel amacı, bireyin değişim konusunda kendine güvenini ve inancını artırmaktır. Öz yeterlilik, bireyin herhangi bir görevi yerine getirme veya tamamlama konusunda kendisine olan inancıdır. Bireyin öz yeterliliğini desteklemek için danışman, bireyle etkileşim kurarken onaylama ve özetleme becerilerini kullanmalıdır. Bu  yaklaşım, bireyin adaptasyonunu kolaylaştırır, çabayı sürdürür ve değişim planının danışman tarafından takip edilmesine yardımcı olur.

Psikolog Çiğdem Başyurt

KAYNAKÇA

Ayser, E. R. A. T., & CEYHAN, Ö. (2020). MOTİVASYONEL GÖRÜŞME İLE DEĞİŞİME HAZIRLANMA. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 7(1), 58-63.

ISO 690

Ögel, K. (2009). Motivasyonel görüşme tekniği. Türkiye Klinikleri Journal of Psychiatry-Special Topics, 2(2), 41-44.

ISO 690

Motivasyon Görüşme Tekniği ve Temel İlkeleri,terapist,hasta,danışan,

Motivasyon Görüşme Tekniği ve Temel İlkeleri,terapist,hasta,danışan,

Motivasyon Görüşme Tekniği ve Temel İlkeleri,terapist,hasta,danışan,

Motivasyon Görüşme Tekniği ve Temel İlkeleri,terapist,hasta,danışan,

Motivasyon Görüşme Tekniği ve Temel İlkeleri,terapist,hasta,danışan,

istanbul psikolog,beşiktaş psikolog,şişli psikolog,online terapi,online psikolog,en iyi psikolog,tavsiye psikolog,psikolog ücretleri,istanbul psikolog çağrışım

1 comment on “Motivasyon Görüşme Tekniği ve Temel İlkeleri

Bir Cevap Yazın