psikohelp, psikolog

Narsisizm Nedir? / Belirtileri Nelerdir?

Bazı insanlar vardır ki, kendilerini diğer herkesten üstün ve başarılı görürler. Onların dünyasında diğer insanlar hedeflerine ulaşmalarında bir araçtır sadece, kimse onların seviyesinde olmadığı gibi onları anlayamaz da. /Narsisizm Nedir? / Belirtileri Nelerdir

Kibir ve kendini beğenmişlik insanlar tarafından en itici bulunan davranışlardandır. Peki yukarıda bahsettiğimiz kişiliğe sahip insanlar toplumdan dışlandıkları ve sevilmedikleri halde neden kendilerinde hata bulup düzelmeye çalışmazlar? Çünkü bu insanlara göre toplum onları anlayacak zeka düzeyinde değildir. Bu kişilik bozukluğunu Narsisizm olarak adlandırırız. Narsisist kişiliğe sahip insanlar kendilerini bir deha olarak gördükleri için toplumdan dışlanmayı sorun olarak görmezler zira farklı ve özel olduklarını kanıtlar niteliktedir bu durum. Bu kişilerle iletişime geçmek oldukça zordur çünkü eleştiri ve olumsuz bir şey duymaktan kaçınırlar, insanların onları kıskandıklarını düşünürler. Narsisist kişilikler hayatımızda sıkça karşımıza çıkar. Günlük hayatta ‘sağlıklı narsisist’ diyebileceğimiz insanlar da vardır. Bu kişiler kişilik bozukluğuna sahip olanlardan farklı olarak sosyal açıdan ilgili ve samimidirler. Eleştiri kabul edebilir ve buna dönüt sağlayabilirler. Narsisizm ve özsaygı arasında ince bir çizgi vardır. Aşırı özgüvenli kişiliğe sahip olanlar  çok özel, istisnai hissetikleri için kendilerinden çok şey beklerler. Başkalarının da onlara başarılarından dolayı hayranlık duymasını beklerler. /Narsisizm Nedir? / Belirtileri Nelerdir

Narsisist kişiliğin çeşitleri vardır;

Bu narsisist kişilik türlerinden kendinize yakın bulduğunuz, özelliklerini taşıdığınız olabilir. Fakat korkmayın bu narsisist olduğunuz anlamına gelmez. Her insan bazı olumsuz kişilik özellikleri taşıyabilir, bu durum günlük hayatınızı sekteye uğratmıyorsa bozukluktan söz etmek pek doğru olmaz.

Narsisistler de Histrionidler gibi ilgiyi üzerlerinde toplamaktan hoşlanırlar. Psikodinamik yaklaşımda düşünürler, Nasisistlerin kendi içlerinde düşük benliğe sahip olduklarından bu derin aşağılık duygusunu bastırmak için böyle davrandıkları kanısındadırlar.  /Narsisizm Nedir? / Belirtileri Nelerdir

Antisosyal kişilik tarzında da sosyal hayat gereksiz görüldüğünden bazen narsisizm ile karışabilir. 

Madde Kullanımı

Narsisist kişilerde madde kullanım oranı oldukça yüksektir. Bunun birinci sebebi diğer kişilik bozukluklarında olduğu gibi olumsuzluklardan ve kendi kişiliklerinden biraz olsun kaçıp rahatlamak içindir. İkinci ve daha sık görülen sebebi ise alkol sigara gibi legal maddelerin değil de uyuşturucu gibi illegal maddelere erişmenin kendilerine verdiği güç. Herkesin cesaret edip ulaşamayacağı bu maddeleri kullanmak onlara kendilerini özel ve güçlü hissettiriyor. /Narsisizm Nedir? / Belirtileri Nelerdir

Peki Narsisizmin tedavisi nasıl olmalıdır? 

Narsisistler de çoğu insan gibi terapiyi reddedip ihtiyaçları olmadıklarını düşünürler. Terapiyi kabul ettiklerinde ise kendilerini anlayacak ‘özel’ bir doktor arayaşına girerler. Terapi sırasında terapist,hastayı destekleyici bir tutum içersindedir. Fakat konu narsisist bir kişi olduğunda bu yöntem kişiyi tatmin eder ve asıl çözülmesi gereken nokta geride kalır. Narsistlerin ihtiyacı nazik, tutarlı bir empatidir. Mesela eve geldiğinde kapıyı geç açan eşine kızan bir kişi, eşinin geç gelme nedeninin yanmakta olan yemekle ilgilenmesi olduğunu anlarsa bazı şeyler aşılabilir. Ayrıca narsisistler kendilerinden çok şey bekledikleri için gerçekleşmesi zor olan hayaller kurarlar. Bu gerçekdışı hayallerin yerine daha işlevsel hayaller konulabilirse terapi süreci olumlu bir şekilde ilerler. Yani burada asıl amaç hastanın gerçekleri fark edip empati kurmasını sağlamaktır. Narsisizm Nedir? / Belirtileri Nelerdir

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Yorumlar