Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Nevrotik Savunmalar ve Görüntüyü Bozan Savunmalar-istanbul psikolog,online terapi

Savunmalar, bireyin çeşitli stres yaratan durumlara, tehditlere, ruhsal çatışmalara ve rahatsız edici duygulanımlara karşı uyum sağlamak için bilindışında otomotik olarak geliştirdiği korunma mekanizmalarıdır. Savunma mekanizmaları sayesinde birey öznel deneyimi değişime uğratarak duygusal sıkıntıdan kaçınmaya çalışır. Savunma amaçlı kullanılan bu yapıların sınırsız olduğu iddia edilmektedir. Yine de Kernberg savunmaları olgun savunmalar, bastırma merkezli nevrotik savunmalar ve bölmeye dayalı ilkel savunmalar olarak üç grupta sınıflandırmıştır. şişli psikolog

Olgun Savunmalar

Olgun savunmalar, diğer bir adıyla üst düzey savunmalar, bireyin stresli durumlarla baş ederken duygusal olarak daha olgun olmasını, benliğe ve ötekilere dair algısının bütünleşmiş olmasını ve bireyin olayları değerlendirirken gerçekliği çarpıtmamasını ifade eder. Birey rahatsız edici duygulanımdan uzaklaşırken gerçeklikle uyumludur, çatışmalar bilinçten uzaklaştırılmaz aksine kaygı yaratan durum öznel farkındalığa çıkarılır. Bu yüzden bu savunmalar mental açıdan daha sağlıklı bireylerce kullanılan esnek ve uyum sağlayıcı savunmalar olarak görülür. Örneğin baskılama, öngörme, özgecilik, mizah, yüceltme olgun düzey savunmalardır. beşiktaş psikolog

Nevrotik Savunmalar

Nevrotik savunmalar bastırmaya, çatışmalı düşüncenin bilinçten uzaklaştırılmasına dayalı kişilik katılığına sebep olan mekanizmalardır. Bu savunmaların hepsi kaygı, depresyon, utanç, suçluluk ve korku gibi istenmeyen duyguları önler ve içsel gerçekliği değiştirse de dışsal gerçeklikte bozulma yaratmaz. Bastırma, yalıtma, düşünselleştirme, karşıt tepi oluşturma ve yansıtma nevrotik düzey savunmalardandır.

Görüntüyü Bozan Savunmalar

Psikolojik çatışma ve duygusal sıkıntıdan kaçınmak için birey temel olarak bölme savunmasını kullanır. Bireyin deneyimi kutuplaşmış ve gerçeklikten kopan, duygulanımın yoğunluğu yüksektir. Ayrıca istikrarsız ve hızlı değişen benlik ve öteki algısı vardır. Bölmenin yanısıra yansıtmalı özdeşim, idealizasyon, değersizleştirme, inkar ve tümgüçlü kontrol de görüntüyü bozan savunmalardandır. mecidiyeköy psikolog

Bastırma ve Baskılama Arasındaki Fark

Baskılama bir düşünceyi ya da duyguyu bilinçli olarak rafa kaldırmaktır. Daha olgun bir savunma olarak görülen baskılama bireyin içsel veya dışsal gerçekliği çarpıtmaksızın uyum sağlamasını sağlar. Bastırma ise nevrotik düzey bir savunmadır. Bastırma ile birlikte bireyin farkındalığının dışında istenmeyen duygulanım yaratan deneyim bilinçten uzaklaştırılır. üsküdar psikolog

Bölme ve Bölmeleme Arasındaki Fark

Bölme; idealize etme, değersizleştirme ve inkar ile birlikte hareket eden görüntüyü bozan savunmalardandır. Kernberg’in tanımı ile nevrotik ve psikotik örgütlenme arasında kalan border düzey örgütlenmedeki bireylerin kullandığı preödipal bir savunmadır. Bölme ile birlikte birey ötekileri ancak tamamen beyaz veya tamamen siyah olarak görür. Bireyin hem kendine dair olan hem de ötekilere dair olan deneyimi parçalı ve istikrardan yoksundur. Ötekilere karşı aşırı kutuplaşmış duygulanımı hızlı bir şekilde değişebilir. Kısacası birey nesneyi mükemmel olarak görürken aniden onun önemsiz biri olduğuna dair güçlü bir deneyim yaşayabilir. Öte yandan ödipal bir savunma olan bölmeleme, diğer bir adıyla çözülme, çatışmalı güdülenmelerin kompartımanlara ayrılmasıdır. Iki savunmanın da çıkış noktası çatışmalı duygulanımların aynı anda yaşanmasının bireyde oluşturacağı kaygıdan kaçınmaktır. Bölmeleme kullanan birey bu kaygıdan kaçınmak için bir duyguyu birinde öteki duyguyu başkasında yaşamaktadır. Kısacası çatışma içindeki güdülenmelerden her biri farklı bir nesne ilişkisi ile ilişkilendirilir. Bağımlılık ile saldırganlık, sevgi/bağımlılık ile cinsellik veya saldırganlık ile sevgi çatışmalı duygulanımlardandır. Örneğin birey iş hayatında, ailesi ve arkadaşları ile olan ilişkisinde oldukça bağımsız davranabilir. Kimseye ihtiyacı olmadan, her şeyi tek başına halledebilir. Öte yandan romantik ilişkisinde partnerine tamamen bağımlı olabilir. Onun her dediğini yapan, onsuz hayatına devam edemeyen bağımlı bir şekilde ilişkisini yaşabilir. Başka bir örnek olarak birey eşine karşı sevgi ve sefkat besleyebiliyorken cinsel her türlü ilişkiden kaçınabilir. Bir başkasıyla ise sevgi ve şefkat duyguları olmaksızın cinsel ilişki yaşayabilir. Bunlar bölmele örnekleridir.

Online ve Yüz Yüze Uzman Klinik Psikolog Kadromuz için Tıklayın

 Ücretsiz/Uygun Psikoterapi için Tıklayın

Ücretsiz Terapi için Tıklayın

Hamide Güven

Referans

Caligor, E., Kernberg, O. F., & Clarkşn, J. (2019). Yüksek Düzeyli Kişilik Patolojisi Için Dinamik Psikoterapi Elkitabı. Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları.

Nevrotik Savunmalar ve Görüntüyü Bozan Savunmalar,Bölme ve Bölmeleme Arasındaki Fark,Bastırma ve Baskılama Arasındaki Fark,Görünütüyü Bozan Savunmalar,Nevrotik Savunmalar

istanbul psikolog,psikolog İstanbul,psikolog,şişli psikolog,istanbul psikolog tavsiye,istanbul en iyi psikolog,psikolog ücretleri,istanbul psikolog fiyatları,istanbul psikolog tavsiye,en iyi psikolog İstanbul,i̇stanbul psikolog ücretleri,psikolog fiyatları,psikolog randevu,istanbulda psikolog,fulya psikoloji,istanbul psikolog ücretleri,psiko İstanbul,Psikohelp,istanbul avrupa yakası psikolog,istanbul’da en iyi psikolog,psikolog tavsiye,avrupa yakası psikolog,en iyi psikolog i̇stanbul,psikolog şişli,online psikiyatri,online psikolojik danışmanlık,psikolog randevu ücretsiz,i̇stanbul psikolog,psikolog fiyatları,pedagog,psikolog istanbul avrupa yakası,ücretsiz psikolog İstanbul,psikolog istanbul fiyatları,istanbuldaki en iyi psikologlar,şişli psikolog fiyatları,psikolog türkiye,psikoterapi ücretleri,fulya, Psikohelp,pedagog İstanbul,pedagog olan hastaneler,en iyi psikologlar İstanbul,en iyi psikolog,terapi ücretleri,i̇stanbul terapi ücretleri,istanbul psikolog seans ücretleri,i̇stanbul psikolog fiyatları,psikoloji İstanbul,istanbul psikolog önerisi,ücretsiz psikolog,en başarılı psikologlar,istanbul iyi psikolog,istanbul terapi ücretleri,psikolog randevu İstanbul,istanbul en iyi psikologlar,istanbulda iyi psikolog,psikolog ücretleri İstanbul,çoçuk pedagog İstanbul,ilişki psikoloğu,istanbul avrupa psikolog,istanbul piskolog,istanbul psikologlar,ünlü psikologlar,pedagog randevu,psikolog avrupa yakası,klinik psikoloji yüksek lisans,psikolog randevu devlet,psikoterapi,yüz yüze psikolog İstanbul,ünlü psikologlar i̇stanbul,şişli pedagog

Tags:

4 comments on “Nevrotik Savunmalar ve Görüntüyü Bozan Savunmalar

Bir Cevap Yazın