Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi
Obsesif ve Kompülsif Kendilik

  Ahlaki doğruluk, erdemlilik gibi meselelerin çok önemli olduğu obsesif ve kompülsif kişiler bu davranışları kontrol açısından değerlendirirler. Her zaman doğru davranışı, kendiliğin saldırgan olmayan tarafını, arzulayan ve ihtiyaç duyan kısımlarını katı dizginlerle tutarlar. Obsesif ve kompülsif kişiler çoğunlukla dindar, çalışkan, özeleştirel ve güvenilir kişilik özellikleri taşımaktadırlar. İçselleştirilmiş ebeveyn figürlerinden dolayı özsaygıları yüksek, her zaman doğru davranmaya çabalayan kişilerdir de./ Obsesif ve Kompülsif Kendilik

  Obsesif ve kompülsif kişilikler karar almaları gereken durumlarda oldukça fazla kaygı yaşarlar, kararlarının birden çok sonucu olması durumunda ise hiçbir şeye karar veremeyecek derecede felç yaşayabilirler. Bu felç durumu analistler tarafından “kuşku manisi” olarak adlandırılmıştır. Kararın üzerindeki tüm sonuçları kontrol etme ve her sonucu açık tutmaları çabaları sonunda, ellerinde hiçbir seçeneğin kalmadığı bir duruma dönüşmektedir. Mcwilliams bu durumu, obsesif ve kompülsiflerin kararsızlığı karşısında gerçekliğin kendisini dayatması bu kişilerin tüm kılı kırk yaran düşüncelerinin nasıl boşa gittiğini ifade etmektedir.
  Obsesif ve kompülsif yapılanma gösteren kişilerin karar verememe özellikleri “mükemmel” kararın ne olduğuna seçebilmelerine kadar erteleme eğilimlerini göstermektedir. Bu yapılanmayı gösteren kişilerin, iki erkek arkadaş, iki iş, iki seçenek arasında kalmalarından doğan kararsızlıkla terapiye başvurabilirler. Kişinin yanlış karar veririm kaygısı ve olumlu, olumsuz mantıksal açıdan sıralanmış listeleri vardır genellikle. Obsesif kişinin terapi sırsında seçenekler karşında “Evet, ama..” tutumu kişinin eyleme geçmeye yönelik suçluluk duygularını önleme çabaları olarak görülmektedir.

Obsesif ve Kompülsif Kendilik

  Obsesif kişi ve kompülsif kişi arasında da fark vardır. Obsesif kişi düşünce düzeyinde ertelediği ve oyalandığı olaylarda, kompülsif kişi eyleme doğru düşünmeden atılmaktadır. Obsesif kişi özerkliğini ve suçluluk duygularını düşünerek mantıksal sonuçlar arayarak giderirken, kompülsif kişi için özerkliğini ve suçluluğunu koruma çabalarını seçenekleri değerlendirmeden eyleme atılarak giderirler. Bu çabaların hepsi aslında seçimlerin altında yatan utanç, suçluluk gibi duygulardan kaçınma çabasıdır. Çünkü, seçim yapmak her zaman sorumluluk almak ve seçimin sorumluluğu karşısında bu duygulara tahammül edebilmeyi gerektirir.

  Obsesif ve kompülsif kişiler, kendi düşmanca olan duygularından, saldırganlıktan korkmaktadırlar. Ailelerinin çocuklukta verdiği konuya bağlı olarak, tembelliğe, kibre, kıskançlığa, açgözlülüğe karşı kendilerini kaptırma konusunda da kaygı taşımaktadırlar. Bu duygulara izin vermek ve kabul etmek yerine nasıl böyle duygular hissettiklerine dair kendilerini ayıplar ve suçluluk hissederler. Obsesif ve kompülsif bireyler için özdenetime diğer erdemlerden daha fazla önem verilmektedir. Öz disiplin, güvenilirlik, sadakat, düzen, çalışkanlık gibi kişilik özelliklerine vurgu yaparlar. Her şeyi kontrol etme çabalarından dolayı cinsellik, oyun, spontane buluşmalar ve espritüelliğe karşı kendilerini bırakmakta zorluklar yaşarlar.

  Son olarak, obsesif ve kompülsif bireyler bütünden daha çok parçalara takılmaktadır. Yani, obsesif kişiler bir karar verirken kararın bütün yaklaşımına önem vermektense, küçük, spesifik ayrıntılarına ve sonuçlarına takılıp kalırlar. (Ya şöyle şöyle olursa? Gibi) Özellikle roschach testinde, obsesif denekler, bütünü kapsayacak cevaplardan daha çok mürekkep kağıtlarındaki küçük ayrıntılar üzerinde yorum yapmayı tercih ederler. Başka bir deyişle, ağaçları algılamaktan ormanın bütününü algılamakta zorluk çekerler.

Psikolog Aleyna ER

Kaynakça

Cengiz  Akpınarlı, A. (2018) Obsesif Kompülsif Kişilik Erişim adresi:  http://aylinakpinarli.com/obsesif-kompulsif-kisilik/#:~:text=Obsesif%20kompulsif%20ki%C5%9Filikteki%20savunma%20mekanizmalar%C4%B1na,savunma%20mekanizmalar%C4%B1ndan%20s%C4%B1kl%C4%B1kla%20s%C3%B6z%20edilir.

McWilliams, N. (2010). Psikanalitik tanı: Klinik süreç içinde kişilik yapısını anlamak (E. Kalem, Çev). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları (1999).

Obsesif ve Kompülsif Kendilik, obsesif, kombülsif, kaygı, kişi, suçlu, karar, Obsesif ve Kompülsif Kendilik, obsesif, kombülsif, kaygı, kişi, suçlu, karar, Obsesif ve Kompülsif Kendilik, obsesif, kombülsif, kaygı, kişi, suçlu, karar, Obsesif ve Kompülsif Kendilik, obsesif, kombülsif, kaygı, kişi, suçlu, karar, Obsesif ve Kompülsif Kendilik, obsesif, kombülsif, kaygı, kişi, suçlu, karar, Obsesif ve Kompülsif Kendilik, obsesif, kombülsif, kaygı, kişi, suçlu, karar, Obsesif ve Kompülsif Kendilik, obsesif, kombülsif, kaygı, kişi, suçlu, karar, Obsesif ve Kompülsif Kendilik, obsesif, kombülsif, kaygı, kişi, suçlu, karar, Obsesif ve Kompülsif Kendilik, obsesif, kombülsif, kaygı, kişi, suçlu, karar, Obsesif ve Kompülsif Kendilik, obsesif, kombülsif, kaygı, kişi, suçlu, karar, Obsesif ve Kompülsif Kendilik, obsesif, kombülsif, kaygı, kişi, suçlu, karar, Obsesif ve Kompülsif Kendilik, obsesif, kombülsif, kaygı, kişi, suçlu, karar, Obsesif ve Kompülsif Kendilik, obsesif, kombülsif, kaygı, kişi, suçlu, karar, Obsesif ve Kompülsif Kendilik, obsesif, kombülsif, kaygı, kişi, suçlu, karar, Obsesif ve Kompülsif Kendilik, obsesif, kombülsif, kaygı, kişi, suçlu, karar, Obsesif ve Kompülsif Kendilik, obsesif, kombülsif, kaygı, kişi, suçlu, karar, Obsesif ve Kompülsif Kendilik, obsesif, kombülsif, kaygı, kişi, suçlu, karar, Obsesif ve Kompülsif Kendilik, obsesif, kombülsif, kaygı, kişi, suçlu, karar, Obsesif ve Kompülsif Kendilik, obsesif, kombülsif, kaygı, kişi, suçlu, karar, Obsesif ve Kompülsif Kendilik, obsesif, kombülsif, kaygı, kişi, suçlu, karar, Obsesif ve Kompülsif Kendilik, obsesif, kombülsif, kaygı, kişi, suçlu, karar, Obsesif ve Kompülsif Kendilik, obsesif, kombülsif, kaygı, kişi, suçlu, karar, Obsesif ve Kompülsif Kendilik, obsesif, kombülsif, kaygı, kişi, suçlu, karar,

Tags:

Bir Cevap Yazın