Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Psikolojik Otopsi

  Psikolojik otopsi terimi, merhumun niyetinin geriye dönük incelenmesi olarak tanımlayan Edwin Schneidman tarafından ortaya atıldı. Psikolojik otopsi, ölen bir kişinin intihar sonucu ölüp ölmediğini belirleme sürecidir. Bu süreç genellikle bir intihar meydana geldiğinde uygulanır ve gerekli bilgileri sağlamak için en etkili araçtır. Adli psikolog, tıbbi kayıtları analiz ederek, araştırma yaparak, aile ve arkadaşlarla konuşarak intiharın neden olduğunu açıklamaya çalışır.

  Ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellerin hastalarının intihar hakkında konuştuklarını veya intihar düşünceleri olduğunu duymaları nadir değildir. Bununla birlikte, hasta intihar etme planını gerçekten yerine getirirse, psikolojik bir otopsi düzenlenebilir.

  Psikolojik otopsinin yapılabilmesinin birçok nedeni vardır. İlk ve temel amaç ölüm nedeninin intihar olduğundan emin olmak olsa da , intiharı önleme amacıyla yararlı veriler toplamak veya klinisyenlerin intihar davranışını ve risklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için de kullanılabilir.

  Psikolojik otopsi yapmanın standart bir yolu yoktur. Kesin prosedür ve adımlar, ölüm veya intihar koşullarına göre belirlenecektir. Genel olarak konuşursak, vakayla ilgili tüm verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini içerecektir. Bu genellikle tıbbi kayıtları, psikiyatrik kayıtları, polis kayıtlarını, olay yerinden görselleri ve otopsi bulgularını içerecektir. Bazen, intiharın meydana geldiği koşulları incelemek için olay yerine bir adli psikolog gönderilebilir.

Psikolojik Otopsi

  Sonuç olarak, intihar tüm dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunu olmaktadır. İntihara bağlı ölümlerin oranları istikrarlı bir şekilde artmaktadır. En son standartlara göre yapılırsa, psikolojik otopsi, ölüm şeklini belirlemede ve ölen kişinin ailesine ihtiyaç duyulan bazı cevapları sağlamada yararlı bir araç olabilir.

  İntihar vakalarında veya intihardan şüphelenilen vakalarda psikolojik otopsi yapılması yaygın olarak kabul görülmekte ve önerilmektedir.

Duygu Öztürk

Benjamin Silber, P. D. (2022, February 12). What is a psychological autopsy? evaluations. Retrieved October 6, 2022, from https://www.psychological-evaluations.com/post/what-is-a-psychological-autopsy 

Psikolojik otopsi: Ne, kim ve neden – araştırma kapısı . (n). 6 Ekim 2022, https://www.researchgate.net/publication/332835408_The_Psychological_Autopsy_What_Who_and_ Why adresinden alındı 

Psikolojik Otopsi,ölüm,intihar, Adli psikolog,otopsi,

Psikolojik Otopsi,ölüm,intihar, Adli psikolog,otopsi,

Psikolojik Otopsi,ölüm,intihar, Adli psikolog,otopsi,

Psikolojik Otopsi,ölüm,intihar, Adli psikolog,otopsi,

Psikolojik Otopsi,ölüm,intihar, Adli psikolog,otopsi,

Psikolojik Otopsi,ölüm,intihar, Adli psikolog,otopsi,

Psikolojik Otopsi,ölüm,intihar, Adli psikolog,otopsi,

online psikolog

Bir Cevap Yazın