Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Bir kaynakta sadakatsizlik yani aldatma “yakın ilişki bağını tehdit eden gizli cinsel, romantik veya duygusal ilişki” olarak karşımıza çıkmakta. Aldatma olgusu çok yönlü ve karmaşık bir olgu olarak ortaya çıkar. Bu çıktığı bütün durumlarda eşlerin aileden gelen köklerinin etkisini, bireysel özelliklerini, kişiye özel ilişkisel meselelerini kapsadığı gibi farklı aldatma çeşitlerinden bahsetmek mümkün. Evliliklerin ve ilişkilerin bitmesine sebep olabilen yıkıcı bir etkiye sahiptir. Yapılan araştırmalarda en yaygın evlilik bitme sebebi olarak görüldüğünü biliyor muydunuz?

Aldatma, her çiftin kendine özgü dinamiği ile şekillenir. Ancak başkasıyla cinsel bir birliktelik aldatma olarak sayılması doğru olmaz. En göze çarpan aldatmalar duygusal ve cinsel olanlardır. Cinsel aldatma bireyin partneri dışında birisiyle cinsel ilişki içinde bulunması olarak açıklanabilir. Duygusal aldatma ise bireyin partneri dışında birine aşık olması ya da derin duygusal bir bağın paylaşılmasıdır. Bazen üçüncü bir kişinin varlığı aldatmayken partnerin işkolik olması da bir aldatma olarak değerlendirilebilir. Aldatmayı yaşayan kimi çiftlerin ilişkilerinin yıkıldığına şahit oluruz. Buna ek olarak ilişkilerin çok yıpranmadan devam ettiğini gözlemlediğimiz de olabilir. Her romantik ilişki kendi dinamiğinde biriciktir ve aldatma da bu gözle değerlendirilmelidir.

Aldatmanın nedenleri:

Çalışmalardan elde edilen bulgulara göre aldatmanın nedenleri oldukça karmaşık bir süreçtir. Çünkü birçok farklı nedenlerinden kaynaklanabilir. Genel olarak bakıldığında aldatmanın en yaygın nedenlerinden biri ilişkilerdeki mutsuzluk ve çatışmalar olarak kabul edilmektedir. Fakat çalışmalara rağmen, doyumun eksik olduğu bir ilişkinin aldatma üzerindeki etkisi henüz net olarak ortaya konulamamıştır. Doyumlu ve mutlu ilişkilerde de bireylerin çekici alternatiflerle karşılaşması, çiftlerden ilişkilerine gereken hassasiyeti veya bağlılığı göstermemesi, aldatmayla sonuçlanabilir. İlişki için bir geleceğin olmadığının düşüncesi kişinin baştan çıkartılmasına olanak sağlayarak aldatmanın yaşanmasına sebep olabilir . Aldatmanın diğer nedeni normalleşmedir. Normalleşme de medya gibi araçlarında sunulan aldatma hikayelerinin, aldatmayı bireyin gözünde normalleştirebilir. Bu bir moda algısı oluşturabileceğinden de ortaya çıkabilir.

Cinsellik, aldatmada payı olan önemli nedenlerden biridir. Bu nedenle kaliteli bir cinselliğin yaşanmaması bireyleri aldatma davranışına yöneltebilir. Bu toplumun da belki en kabul gördüğü sebepler arasında sayılabilir. Benzer şekilde gençliğinde çoklu romantik ilişki yaşama, tutucu bir kültürde yetişme, anlaşmalı evlilikler gibi sosyal faktörlerin aldatma davranışı üzerinde etkili olduğu göz ardı edilmemeli. Bireyin ilişkideki monotonluktan sıyrılmak istemesiyle yeni bir heyecan arayışı aldatma davranışına neden olabilmekte. Birey ilişkiden alacağı ödülün (haz, doyum) ödeyeceği bedelden (kısıtlayan faktörler) yüksek olduğu ilişkileri tercih eder. İlişkide doyumun düşmesi bireyi arayışa iterek alternatif bir arayışa sevk edebilir. Bu da doyumun, romantik bir ilişkinin devam edip etmeyeceği üzerindeki rolü büyük olduğu göstermektedir. Yapılan araştırmalarda erkeklerin partnerini daha çok cinsel olarak aldattığı görülüyor. Kadınların ise duygusal yakınlık ihtiyacı ile aldatma girişiminde bulunduğu görülür. Sonuç olarak Aldatma nedenleri tek bir faktörle açıklanamadığı gibi çok boyutlu ele alınması gereken bir olgu olduğu unutulmamalı.

Psikolog Süreyya ÇALIK

Tags:

1 comment on “Aldatma

  1. Geri bildirim: Affetme

Bir Cevap Yazın