Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Terapide Terapötik İlişki-istanbul psikolog,online psikolog

Terapi, kişinin kendi iç dünyasını keşfetme, farkındalığını arttırma, düşünce ve davranışlarını yorumlama becerisi geliştirme amacında terapist refakatinde gerçekleştirilen bir yolculuktur. Bu yolculuk iki tarafın tutumlarının da etkili olduğu bir süreçtir. Birçok kişi tarafından terapi, terapistin pasif kaldığı bir süreç olarak değerlendirilse de, özünde  yoğun bir etkileşim sürecidir. Güven ve eşitlik üzerine kuruludur. Terapiden fayda sağlanmasında nihai etken, terapist ve danışan arasındaki belirli sınırları, empatiyi, güven bağını içermesidir.

Kelime anlamı gereği de ‘’terapötik’’ kişinin kendini baskı altında hissetmediği, kendini rahat hissettiği ortam olarak ifade edilir.  Bir terapist ve danışan arasında işbirliği üzerine kurulmuş profesyonel ve ‘’iyileştirici’’ ilişkiye terapötik ilişki adını veririz. Bu ifade zaman zaman terapötik ittifak veya terapötik uyum olarak da karşımıza çıkabilir. şişli psikolog

Bu ifade kapsamına terapistin kullandığı iletişim yöntemlerinin, becerilerinin ve stratejilerinin tümünün psikoterapiden verim alınması ve yarar sağlaması için en önemli koşuldur.

Terapötik ilişkideki koşulsuz kabul ilkesi gözetilerek geliştirilen pozitif tutum, danışanın terapi sürecinde duygusal iyilik hali, sorun çözme becerileri, kişisel farkındalığı ve kendi kendine yetecek hale gelmesi üzerinde pozitif etkiler yaratmaktır. Bu işbirliğine dayalı ilişki terapi sürecinin yapı taşıdır ve terapinin etkililiğinde büyük bir rol oynar.  Terapötik ilişkiye etik kurallar ve çerçeveler de hakimdir. Terapistin terapi odası sınırları dışında danışanla arkadaşlık veya romantik bir ilişki kurmaması, seans içeriğini bir başkasıyla paylaşmaması, günlük hayatta tanıdığı kişilerle psikoterapi yürütmemesi terapötik ilişkiyi olumlu yönde etkiler ve iyileştirir. istanbul psikolog tavsiye

Terapötik ilişkinin kurulması, bazı koşullar içerir. Bunlar arasında danışanın içtenlik ve dürüstlükle duygu, düşünce ve deneyimlerini terapistle paylaşması olarak tanımlanan saydamlık ilkesi vardır. Terapistin paylaşılan duygusal deneyimleri ve düşünceleri yargılamadan dinlemeye ve anlamaya çalışması da empati adı verilen bir diğer önemli faktördür. Danışanda dinlendiğine, desteklendiğine inandığı eleştiriden uzak empati çerçevesinde bir ortam yaratmaya yardımcı olur. mecidiyeköy psikolog

Paylaşılan duyguların terapist tarafından daha net anlaşılır hale getirilmesi somut olma koşulunu; danışanın paylaştığı duygulara odaklanması ise ilişkinin şimdi ve buradalığı koşulunu ifade eder. Terapistin danışanı benzersiz değerler ve inançlara sahip bir birey olarak kabul edip sınırlarına, beklentilerine ve isteklerine duyarlı olması ise terapötik ilişkinin saygı ilkesini destekler. Terapötik ilişkinin bir diğer önemli koşulu ise yüzleştirmedir. Terapistin empati kurarak, saygı içinde, eleştiri içermeden danışanın duyguları ve davranışları arasındaki çelişkiyi ortaya koyma sürecine yüzleştirme adı verilir. Yüzleştirme, terapiden fayda sağlamayı büyük oranda etkileyen bir yöntemdir. Örnek olarak travmatik bir olay sonrası bu durumu konuşmaktan, ona bu durumu hatırlatan deneyimlerden ısrarla kaçınan bir birey verilebilir. Ancak bu kaçınma bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkilediği noktada kişi, sorunlardan kaçınarak onları çözüme kavuşturduğu gerçeği ile yüzleşme ihtiyacını ortaya koyabilir. Bunu yaparken danışanın yüzleşmeye hazır bir ruh haline sahip olması dikkat edilmesi gereken noktalardandır. beşiktaş psikolog

Tüm bu koşullar bir araya geldiğinde, terapötik ilişki terapinin etkinliğini önemli ölçüde etkiler ve iyileşme sürecini destekler. Terapist tarafından önyargılar olmaksızın desteklenen ve kabul edilen danışan, kendini rahat ve güvende hisseder. Bu durum danışanın gelişimine katkıda bulunur. Bu nedenle terapötik ilişkinin iyileştirebilmesi için koşulların bütünlük içerisinde bulunması gerekir.

                                                                                                 Psikolog Damla Talay

Terapide Terapötik İlişki,terapötik,duygu,terapi,travma,empati,terapist

istanbul psikolog,psikolog İstanbul,psikolog,şişli psikolog,istanbul psikolog tavsiye,istanbul en iyi psikolog,psikolog ücretleri,istanbul psikolog fiyatları,istanbul psikolog tavsiye,en iyi psikolog İstanbul,i̇stanbul psikolog ücretleri,psikolog fiyatları,psikolog randevu,istanbulda psikolog,fulya psikoloji,istanbul psikolog ücretleri,psiko İstanbul,Psikohelp,istanbul avrupa yakası psikolog,istanbul’da en iyi psikolog,psikolog tavsiye,avrupa yakası psikolog,en iyi psikolog i̇stanbul,psikolog şişli,online psikiyatri,online psikolojik danışmanlık,psikolog randevu ücretsiz,i̇stanbul psikolog,psikolog fiyatları,pedagog,psikolog istanbul avrupa yakası,ücretsiz psikolog İstanbul,psikolog istanbul fiyatları,istanbuldaki en iyi psikologlar,şişli psikolog fiyatları,psikolog türkiye,psikoterapi ücretleri,fulya, Psikohelp,pedagog İstanbul,pedagog olan hastaneler,en iyi psikologlar İstanbul,en iyi psikolog,terapi ücretleri,i̇stanbul terapi ücretleri,istanbul psikolog seans ücretleri,i̇stanbul psikolog fiyatları,psikoloji İstanbul,istanbul psikolog önerisi,ücretsiz psikolog,en başarılı psikologlar,istanbul iyi psikolog,istanbul terapi ücretleri,psikolog randevu İstanbul,istanbul en iyi psikologlar,istanbulda iyi psikolog,psikolog ücretleri İstanbul,çoçuk pedagog İstanbul,ilişki psikoloğu,istanbul avrupa psikolog,istanbul piskolog,istanbul psikologlar,ünlü psikologlar,pedagog randevu,psikolog avrupa yakası,klinik psikoloji yüksek lisans,psikolog randevu devlet,psikoterapi,yüz yüze psikolog İstanbul,ünlü psikologlar i̇stanbul,şişli pedagog

Tags:

2 comments on “Terapide Terapötik İlişki

Bir Cevap Yazın