Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Terapist kimdir?

Bir terapist olarak görevlerimden bazıları, zor yaşam deneyimleriyle uğraşan danışanlara destek sağlamak, olumlu başa çıkma mekanizmaları geliştirmelerine yardımcı olmak ve onlara iletişim kurmanın ve kendilerini ifade etmenin sağlıklı yollarını öğretmektir. Ayrıca tedavi ekibinin diğer üyeleriyle de işbirliği yaparak her danışanın kendine özgü ihtiyaçlarına hitap eden kişiselleştirilmiş tedavi planları geliştirmektedir.

Terapistin sorumlulukları.

Terapist  danışanlarıyla profesyonel bir ilişki sürdürmekten ve onların mahremiyetini korumaktan sorumludur. Ayrıca düzenli olarak eğitimlere ve workshoplara katılarak alandaki yenilikleri takip etmesi gerekmektedir. tüm danışanların etkileşimlerini ve ilerlemelerini yasal ve etik yönergelere uygun olarak belgelemekten sorumludur.

Terapistin yöntemleri.

Terapistin yöntemleri, danışanın yaşadığı spesifik soruna bağlı olarak değişir. Ancak, tüm terapistlerin danışanlarına yardımcı olmak için kullandıkları bazı genel yaklaşımlar vardır. İlk adım, danışanla bir yakınlık kurmak ve güven oluşturmaktır. Bu, danışanın kişisel bilgilerini terapistle rahatça paylaşabilmesi için önemlidir. Güven sağlandıktan sonra terapist, probleminin temel nedenini belirlemek için danışanla  birlikte çalışacaktır. Temel neden belirlendikten sonra, terapist danışanın sorunuyla başa çıkmak için başa çıkma mekanizmaları ve stratejileri geliştirmesine yardımcı olacaktır.

Terapist danışana yardımcı olmak için çeşitli yöntemler kullanacaktır. En yaygın yöntem psikoterapi olarak da adlandırılan konuşma terapisidir. Konuşma terapisinde, terapist danışanla sorunları hakkında konuşacak ve onlarla başa çıkmanın yollarını bulmasına yardımcı olacaktır. Terapist, danışanın duygularını ifade etmesine ve sorunlarını çözmesine yardımcı olmak için farklı terapi ekolleri de kullanabilir.

Terapistin yaklaşımı

Terapistin yaklaşımı da danışanın yaşadığı spesifik soruna bağlı olarak değişir. Ancak, tüm terapistlerin danışanlarıyla  çalışırken izlediği bazı genel ilkeler vardır. İlk prensip, her danışanın benzersiz olduğu ve bir birey olarak tedavi edilmesi gerektiğidir. İkinci ilke, değişimin zaman almasıdır. Terapistlerin sabırlı olması ve değişimin bir gecede olmayacağını anlaması önemlidir. Üçüncü ilke, terapinin, terapist ve danışan arasında işbirliğine dayalı bir süreç olması gerektiğidir. Bu, her iki tarafın da hedefleri belirleme ve çözümlere yönelik çalışmaya aktif olarak dahil olması gerektiği anlamına gelir.

Terapist, ihtiyaçlarına ve durumuna göre her danışana bireyselleştirilmiş bir yaklaşım benimseyecektir. Terapist, tedavi planını danışanın benzersiz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlayacaktır. Örneğin, bir terapist, depresyonu olan bir hasta için, anksiyetesi olan bir hasta için kullanacağından farklı teknikler kullanabilir.

Bir Cevap Yazın