Toplumsal Cinsiyette Özgüven Farkı

Özgüven bireyin kendi gücüne olan güveniyle ilgilidir, insanların istedikleri gibi davranabilmelerini sağlar. Kişi kendine ne kadar çok güvenirse yaptığı işte de o kadar başarılı olur.

Toplumsal Cinsiyette Özgüven Farkı

1978’de Suzanne Imes ve Pauline Rose Clance bir çalışma yaptı ve imposter sendromu dedikleri bir fenomeni ortaya attılar. Bu sendroma göre bazı kişiler her ne kadar yetenekli ve başarılı olsalar da kendi yeterliliklerine bir türlü inanamıyor ve tüm başarılarını, geldikleri pozisyonları şans eseri olarak nitelendiriyorlardı. Bu durum da kişilerin toplumsal alandan çekilip izole olmalarıyla sonuçlanıyordu. İmposter sendromuna sahip kişiler başkaları aksini belirtmesine rağmen başarılarını içselleştiremiyor ve yeteneklerinden şüphe ediyorlardı. Çalışmanın sonuçlarına göre daha çok kadınların bu sendromdan muzdarip olduğunu gördüler. Bu sonuçlar bazıları tarafından kadınların fıtrat gereği daha özgüvensiz oldukları yönünde değerlendirildi. Erkeklerin testesteron hormonuyla bağlantılı olarak kadınlara göre risk almaya daha meyilli oldukları ve bunun özgüvenle ilişkili olduğu düşünülse de özgüveni tamamen biyolojik faktörlere indirgemek doğru olmayacaktır. Özgüvenin gelişiminde birçok faktör etkilidir. Özgüven bebekle annenin kurduğu güven bağıyla birlikte çevrenin de etkisiyle gelişmeye başlar. Çocukluk dönemindeki başarı ve başarısızlıklar, bunların neticesinde çocuğun aldığı geri dönüşler özgüveni etkiler. Aile, özgüven üzerinde etkili olan en önemli faktörlerden biridir.  Çocukların demokratik tutumlu ailelerde yetişmesi, anne-babanın da özgüvenli davranışlara sahip olması çocuğun özgüvenini arttıracaktır.

Özgüven bireyin kendi gücüne olan güveniyle ilgilidir, insanların istedikleri gibi davranabilmelerini sağlar.  Kişi kendine ne kadar çok güvenirse yaptığı işte de o kadar başarılı olur. Özgüven kariyer başarısındaki önemli faktörlerden biridir. Hedef belirlemede, alınacak maaşta özgüven etkilidir. Ancak pek çok araştırmada kadınların erkeklere nazaran aksiyon almakta ve kendilerine güvenmekte geri durdukları görülmüştür.

1970’li yıllarda feminist akım “gender confidence gap” denilen bir terimi ortaya attı. Günümüzde hala tam bir Türkçe karşılığı bulunmayan bu terim toplumsal cinsiyet normlarının kadın ve erkekler arasındaki özgüven farkını açıklamak ve kadınlar akademik olarak daha başarılıyken erkeklerin neden iş hayatında kadınlara nazaran daha iyi performans sergilediklerinin altında yatan psikolojik mekanizmaları anlamak için kullanılmaktadır. Cinsiyetler arası özgüven farkı olarak çevirebileceğimiz bu kavrama göre kadınların günlük hayatın her alanında eril zihniyete maruz kalmaları kendi yeteneklerini hafife almaları, başarılarını dillendirememeleri, kendilerini sürekli olarak yetersiz hissetmeleriyle sonuçlanmaktadır. Kadınların bireysel olarak hissettikleri bu bariz özgüven farkları feminist akıma göre ortadaki yapısal ve sistemsel sorunlardan kaynaklanmaktadır. Erkeğin söz sahibi olduğu ataerkil iktidar biçiminde kadınların sesi çok daha az duyulmaktadır. Kadından daha pasif roller ve sabırlılık, duyarlılık, anlayışlılık beklenirken erkeklerin daha atılgan, cesur, sert olmaları yönündeki dayatmalar ve bu rollerin zamanla içselleştirilmesi özgüven eksikliğinin temel sebebi olarak görülmektedir.

Pek çok insan cinsiyetler arası özgüven farkının farkında değil gibi görülmektedir. Bundan dolayı yöneticileri ve takım liderlerini bu konuda bilgilendirmek işyerlerinde kadınların kendilerini daha iyi ortaya koyabilmeleri için bir fırsat sunabilir. Bireysel olarak da yapılabilecek bir takım şeyler mevcuttur. Kendi çabamızın ve sonuçlarının farkında olmak, destek isteyebilmek, güvendiğimiz kişilerden geribildirim istemek de baş etmeyi kolaylaştırabilir.

Linke tıklayarak özgüveninizi ölçebilirsiniz TIKLAYIN

Nehire Seray Öztürk

Doğançay, E. (2021, January 29). Toplumsal Cinsiyet rollerinin özgüvene Etkisi. SES Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu. Retrieved March 30, 2023, from https://esitlikadaletkadin.org/toplumsal-cinsiyet-rollerinin-ozguvene-etkisi/

Edman, K. (2022, March 15). Why we need to talk about the confidence gap. Universum. Retrieved March 30, 2023, from https://universumglobal.com/blog/why-we-need-to-talk-about-the-confidence-gap/#:~:text=The%20%E2%80%9CConfidence%20Gap%E2%80%9D%20is%20a,confidence%E2%80%A6or%20lack%20of%20it.

Nagehan, K. A. Y. A., & TASTAN, N. (2020). Özgüven üzerine bir derleme. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi10(2), 297-312.

Saçı, C. (2021, January 20). Gender confidence gap: Toplumsal Cinsiyet rollerinin özgüvene Etkisi. ListeList. Retrieved March 30, 2023, from https://listelist.com/gender-confidence-gap-nedir/

Toplumsal Cinsiyette Özgüven Farkı, İmposter,kadın,erkek,feminist,çocuk,çevre,kültür

Toplumsal Cinsiyette Özgüven Farkı, İmposter,kadın,erkek,feminist,çocuk,çevre,kültür

Toplumsal Cinsiyette Özgüven Farkı, İmposter,kadın,erkek,feminist,çocuk,çevre,kültür

Toplumsal Cinsiyette Özgüven Farkı, İmposter,kadın,erkek,feminist,çocuk,çevre,kültür

istanbul psikolog,beşiktaş psikolog,şişli psikolog,online terapi,online psikolog,en iyi psikolog,tavsiye psikolog,psikolog ücretleri,istanbul psikolog çağrışım

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments

Related posts