Aktarım Odaklı Terapi

birey yüksek uyarılmalara bağlı olarak, kendilik ve nesnenin etkileşim içinde olduğu bir deneyim yaşar. Kendilik ve nesne arasında kurulan duygulanım köprüsü yüksek ihtiyaçların karşılanması üzerine kurulmuş ise bireyde kalıcı nöral mühürlenmeler meydana gelir ve bu nöral şablonlar aktifleştikçe bireyin karakteri oluşur.

Aktarım odaklı terapi-istanbul psikolog,online psikolog

Aktarım odaklı terapi klasik psikanalizin kişilik bozukluklarının tedavisinde yetersiz kaldığı düşüncesi ile Otto Kernberg’ün ekibi ile oluşturmuş olduğu borderline hat üzerinde seyreden kişilik örgütlenmelerini tedavi etmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Klasik psikanalizin kişilik bozukluklarının tedavisinde yetersiz kalmasının ana nedeni olarak kişilik bozukluklarına sahip bireylerin davranışları aracılığı ile kendilerini ifade eden, eyleme vurma mekanizmasını sıkça kullanan bireyler olmaları olarak görülmüştür.

Otto Kernberg, bu yaklaşımla beraber dört ayrı kuramı birleştirmeyi amaçlamıştır. Bireyin doğuştan getirdiği çeşitli biyolojik ihtiyaçları ve dürtüleri olduğunu savunurken Freud’un dürtü kuramını, bireyin nesne ile olan ilişkisine ve bölme mekanizmasına odaklanırken Melanie Klein’ın nesne ilişkileri kuramını, bireyin özellikle annesi ile kurduğu bağlanma stilinin bireyin yaşamının ileriki dönemlerindeki ilişkilerini etkileyeceğini savunurken John Bowlby’nin bağlanma kuramını ve son olarak bireyin yüksek duygulanımlarla yaşadığı deneyimlerinin içselleştirilmiş yapılara dönüşmesini ve imprinting(mühürlenme) aracılığıyla nöral bir şemaya evrilmesini savunurken Daniel Stern’in çalışmalarını ve nörobiyiolojiyi kullanmıştır. şişli psikolog

Bireyler yüksek duygulanımlar ile birlikte kimlik, kişilik veya kendilik denen yapıyı inşa ederler. Duygulanım, temel olarak nöronlar aracılığı ile yaşantılarımızın beyinde nasıl haritalandırıldığı ile ilgili bir kavramdır. Yüksek duygulanım ise bireyin duygusal yoğunluğu belli bir eşiği geçtiğinde yaşanır. Yüksek duygulanım esnasında bireyin deneyimleri nöral bir paterne dönüşür. Nörobiyolojide imprinting yani mühürlenme kavramı ile açıklanan bu durum bireyin yüksek duygulanım esnasındaki deneyimlerinin kalıcı zihinsel bir şablona dönüşmesi ve karakterin bir parçası haline gelmesini ifade eder.

Yaşanan her bir an karakterde meydana gelecek olan değişimi ifade eder. Bireyin ihtiyacını gidermek üzere aktifleşen duygu paterni nesne ile bir deneyim yaşanmasına olanak sağlar ve bu deneyim bedende kalıcı izler bırakır. Bu izler/nöral şemalar her benzer durum ile karşılaşıldığında, benzer olayların etkisinde kalındığında otomatik olarak aktifleşir. Bu aktifleşmenin tekrar tekrar ve daha kuvvetle yaşanması ile birlikte kolay kolay değişmeyecek olan kimlik inşa edilmiş olur. online terapi

Özetle, birey yüksek uyarılmalara bağlı olarak, kendilik ve nesnenin etkileşim içinde olduğu bir deneyim yaşar. Kendilik ve nesne arasında kurulan duygulanım köprüsü yüksek ihtiyaçların karşılanması üzerine kurulmuş ise bireyde kalıcı nöral mühürlenmeler meydana gelir ve bu nöral şablonlar aktifleştikçe bireyin karakteri oluşur. Örneğin, bebeğin açlık hissi ile uyarılması ve annesinin onu beslemesiyle birlikte kendilik, nesne ile ihtiyacın karşılanması üzerine doyum sağladığı bir etkileşim kurar.

Bu deneyim zihinde şema olarak işlenir. Bu deneyimin tekrar tekrar yaşanmasıyla ilişkilerde güvenli bağlanan bir karaktere sahip olunur. Birey annesi ile yaşamının erken dönemlerinde yaşadığı bu deneyimi yaşantısının devamında ötekileri ile tekrarlar. Kısacası bireyin günlük yaşamda sergilediği davranış, ötekilere yönelik tutumu kendi içselleştirilmiş nesne ilişkilerini yansıtır. Seans sırasında da edinilen nesne ilişkisi her an canlandırılır. Eğer patolojik bir yapılanma söz konusu ise terapinin amacı bu patolojik yapılanmayı değiştirmek, dönüştürmektir. istanbul psikolog tavsiye

Özetle, aktarım odaklı terapi kendiliğin nesne ile kurduğu ilişkilere odaklanan, içselleştirilmiş nesne ilişkilerinin seans sırasında canlandırılması yolu ile içsel temsillerinin analiz edilmesini ve patolojik yapılanmaların dönüştürülmesini amaçlayan bir tedavidir. mecidiyeköy psikolog

Hamide güven

Referans

Özakkaş, T. (2022). Aktarım odaklı terapi eğitimi (cilt 1, 3-44). İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü eğitim yayınları.

Aktarım odaklı terapi,danışan,terapi,hasta, nöral,paterne, Otto Kernberg,bağlanma,

istanbul psikolog,psikolog İstanbul,psikolog,şişli psikolog,istanbul psikolog tavsiye,istanbul en iyi psikolog,psikolog ücretleri,istanbul psikolog fiyatları,istanbul psikolog tavsiye,en iyi psikolog İstanbul,i̇stanbul psikolog ücretleri,psikolog fiyatları,psikolog randevu,istanbulda psikolog,fulya psikoloji,istanbul psikolog ücretleri,psiko İstanbul,Psikohelp,istanbul avrupa yakası psikolog,istanbul’da en iyi psikolog,psikolog tavsiye,avrupa yakası psikolog,en iyi psikolog i̇stanbul,psikolog şişli,online psikiyatri,online psikolojik danışmanlık,psikolog randevu ücretsiz,i̇stanbul psikolog,psikolog fiyatları,pedagog,psikolog istanbul avrupa yakası,ücretsiz psikolog İstanbul,psikolog istanbul fiyatları,istanbuldaki en iyi psikologlar,şişli psikolog fiyatları,psikolog türkiye,psikoterapi ücretleri,fulya, Psikohelp,pedagog İstanbul,pedagog olan hastaneler,en iyi psikologlar İstanbul,en iyi psikolog,terapi ücretleri,i̇stanbul terapi ücretleri,istanbul psikolog seans ücretleri,i̇stanbul psikolog fiyatları,psikoloji İstanbul,istanbul psikolog önerisi,ücretsiz psikolog,en başarılı psikologlar,istanbul iyi psikolog,istanbul terapi ücretleri,psikolog randevu İstanbul,istanbul en iyi psikologlar,istanbulda iyi psikolog,psikolog ücretleri İstanbul,çoçuk pedagog İstanbul,ilişki psikoloğu,istanbul avrupa psikolog,istanbul piskolog,istanbul psikologlar,ünlü psikologlar,pedagog randevu,psikolog avrupa yakası,klinik psikoloji yüksek lisans,psikolog randevu devlet,psikoterapi,yüz yüze psikolog İstanbul,ünlü psikologlar i̇stanbul,şişli pedagog

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments