ücretsiz terapi/ücretsiz psikolojik danışmanlık

Bilişsel Davranışçı Terapi Dalgaları

Insan psikolojisi ile ilgili öne sürülen teorilere genel olarak bakıldığında ortaya çıkan tabloda eğer insan psikolojisini gözlemlenebilir davranışlar çerçevesinde anlamlandırmaya yönelik bir çaba varsa duygu, düşünce ve istekler gibi gözlemlenmesi mümkün olmayan konuları irdelemeye olan çabanın da azaldığı görülür. Fakat bu duruma karşıt olarak bilişsel davranışçı terapide davranışlara ve içsel süreçlere yapılan vurgu dengelenmiştir. Bilişsel davranışçı terapi danışanların uyumsuz düşünce kalıplarını olumlu düşünce kalıplarına dönüştürmeyi hedefleyen, Aaron Beck tarafından geliştirilmiş olan bir terapi çeşitidir. Bilişsel davranışçı terapi de her terapi gibi o zamanın gerekliliklerine göre kendini değiştirmiş ve dönüştürmüştür. Bu kurama 3 ana akım olarak bakılabilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Dalgaları-istanbul psikolog,online terapi

Insan psikolojisi ile ilgili öne sürülen teorilere genel olarak bakıldığında ortaya çıkan tabloda eğer insan psikolojisini gözlemlenebilir davranışlar çerçevesinde anlamlandırmaya yönelik bir çaba varsa duygu, düşünce ve istekler gibi gözlemlenmesi mümkün olmayan konuları irdelemeye olan çabanın da azaldığı görülür. Fakat bu duruma karşıt olarak bilişsel davranışçı terapide davranışlara ve içsel süreçlere yapılan vurgu dengelenmiştir. Bilişsel davranışçı terapi danışanların uyumsuz düşünce kalıplarını olumlu düşünce kalıplarına dönüştürmeyi hedefleyen, Aaron Beck tarafından geliştirilmiş olan bir terapi çeşitidir. Bilişsel davranışçı terapi de her terapi gibi o zamanın gerekliliklerine göre kendini değiştirmiş ve dönüştürmüştür. Bu kurama 3 ana akım olarak bakılabilir. beşiktaş psikolog

Bilişsel Davranışçı Terapi yazısı için Tıklayın

  1. Birinci Dalga: Davranışçılık hem psikoloji tarihi açısından hem de bilişsel davranışçı yöntemin gelişmesi açısından önemli bir konuma sahiptir. Davranışçılık kuramında teorisyenler insanı anlamaya çalışırken düşünce, duygu, bilinçdışı arzular gibi içsel süreçlere odaklanmaktan ziyade insan davranışlarına vurgu yapmıştır. Onlara göre ortaya çıkan patolojinin nedeni insanların uyaranlara karşı yanlış davranış kalıplarını geliştirmiş ve aynı şekilde davranmayı zamanla pekiştirme yolu ile öğrenmiş olmalarıdır. Bu öğrenme hali davranışçı kuramda klasik koşullanma ve operant koşullanma gibi çeşitli popüler açıklamalar ile ifade edilmiştir. Uyumsuz davranışın ve davranışın etki ettiği uyumsuz duygu ve düşüncelerin değiştirilebilmesi için öncelikle davranışın davranışçı müdahaleler ile değiştirilmesi gerekmektedir. Bu Sistematik desensitizasyon ve maruz bırakma (exposure) gibi teknikler kullanılarak yapılabilir. şişli psikolog
  2. Ikinci Dalga: İkinci dalgaya bakıldığında davranışçı açıklamaların daha arka planda durup bilişsel açıklamaların baskın hale geldiği görülür. Burada Albert Ellis ve Aaron Beck gibi isimler öne çıkmaktadır. Davranışçı açıklamalar fazla mekanik olması ve duygu-düşünce gibi içsel süreçlerin rolünü göz ardı etmesi bakımından eleştiri almıştır. Böylece insan deneyimini daha uyumlu ve sağlıklı bir hale getirmek için yapılan müdahalelerde duygu ve düşüncelere yönelik direkt atıflar görülür. Ikinci dalga bilişsel davranışçı kuramda ana odak duygu ve düşünce kalıplarının dönüştürülmesidir.
  3. Üçüncü dalga: Üçüncü dalgada ise insan deneyiminin bilişsel tarafına yapılan vurgudan sonra odak tekrar davranışçı tarafa kaymıştır. Böylece insan davranışı, davranışın gerçekleşmiş olduğu bağlamla birlikte ele alınarak gözlemlenmiş ve anlaşılmaya çalışılmıştır. Ikinci dalgada duygu ve düşüncelere yapılan direkt müdahalelerin sonuçsuz kalmasının sebebi olarak duygu ve düşüncelerin kontrol altına alınabilecek şeyler olmadığı aksine bir düşünceden veya duygudan kaçmanın ona daha çok kapılmaya yol açacağı düşünülmüştür. Bu durum metoforların sıkça kullanıldığı bu dalgada bataklık metoforu ile açıklanmıştır. Bu doğrultuda insanın yaşam kalitesini düşüren takıntılı düşüncelerin ve istenmeyen ruh halini değiştirmenin tek yolu davranış kalıplarının değiştirilmesi ve daha sağlıklı davranış biçimlerinin çeşitli davranışçı müdahaleler ile öğrenilmesidir. Kabul ve kararlılık, şema terapi ve diyalektik davranış terapisi gibi birçok yeni nesil terapi bu başlık altında toplanmıştır.

Online ve Yüz Yüze Uzman Klinik Psikolog Kadromuz için Tıklayın

 Ücretsiz/Uygun Psikoterapi için Tıklayın

Ücretsiz Terapi için Tıklayın

Hamide Güven

Referans

Bennett, R., & Oliver, J. (2019). Acceptance and Commitment Therapy. Taylor & Francis Group.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments

Related posts