Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu

Bulimia Nervoza

Bulimia nervoza, DSM-5’ta da, tekrarlayan yeme nöbetleriyle karakterize bir bozukluk olarak tanımlanıştır. Bu nöbetler sırasında kişi, belirli bir sürede normalden fazla yiyecek tüketir ve kontrolünü kaybeder. Ardından, aşırı kilo alımını engellemek için kusma, laksatif kullanımı gibi zorlayıcı yöntemlere başvurur.

Bulimia Nervoza– istanbul psikolog

Bulimia nervoza, yaygın bir yeme bozukluğudur. Anoreksiya nervozada görülen kilo almaktan duyulan endişe dolayısıyla yemek yemeyi kontrol etme davranışına karşın, bulimia nervoza yeme alışkanlıklarının kontrolsüz olduğu, aşırı yemek yeme halinde seyreden atakların bulunduğu ve bunları takiben kişinin yediklerini kusarak kilosunu kontrol edilmeye çalıştığı bir bozukluktur. Bu kişiler kontrolü kaybettikleri hissi içindedirler. Bu yüzden çeşitli davranışlar ile kontrolü geri almaya çalışırlar.-online psikolog

DSM-5’a Göre Bulimia Nervoza’nın Tanımı

Bulimia nervoza, DSM-5’ta da, tekrarlayan yeme nöbetleriyle karakterize bir bozukluk olarak tanımlanıştır. Bu nöbetler sırasında kişi, belirli bir sürede normalden fazla yiyecek tüketir ve kontrolünü kaybeder. Ardından, aşırı kilo alımını engellemek için kusma, laksatif kullanımı gibi zorlayıcı yöntemlere başvurur. Bu davranışlar, kişinin vücut ağırlığı veya şekli hakkında aşırı endişe duyması sonucu gelişir. Genellikle ergenlik veya genç yetişkinlik döneminde başlayan bulimia nervosa, kadınları erkeklere kıyasla daha fazla etkiler.-şişli psikolog

Psikanalitik Kurama Göre Bulimia Nervoza

Psikanalitik kurama göre, bulimia nervoza kişinin içsel çatışmalarının bir yansıması olarak ortaya çıkar. Bu bilindışı içsel çatışmalar, duygusal sıkıntılar, bozuk benlik algısı ve ilişki dinamikleriyle ilgilidir. Bulimia nervoza vakalarında, yeme krizleri ve ardından gelen kusma veya diğer zorlayıcı davranışlar, kişinin bilinçdışı düzeyde bastırdığı duyguları veya ihtiyaçlarının bir ifadesi olarak karşımıza çıkar. Kişinin kendini yetersiz veya kontrolsüz hissettiğinde, tıkınırcasına yemek yemesi bu rahatsızlık veren duygu ve düşünceleri bastırmak ve onlardan kurtulmak için kullanılan bir savunma olabilir.-mecidiyeköy psikolog

Kısacası kişi birden kendini yemeye vererek ona acı veren düşüncelerden ve hislerden kaçabilir. Bu yüzden bulimia nervozaya sahip kişiler oral karakter özellikleri de gösterebilirler. Stres anında oral yollu doyum alarak kendilerini sakinleştirirler. İçsel olarak hissettikleri boşluk yalnızlık, doyumsuzluk gibi hisleri yeme atakları ile bastırmaya çalışırlar.

Bulimia Nervoza’nın Toplumsal Yanı

Bulimia nervoza, kişinin bireysel olarak baş etmeye çalıştığı bir bozukluk olmasının ötesinde tıpkı anoreksiya nervoza tablosunda görülen toplumsal beklentilerin birey üzerindeki yıkıcı etkisi gibi toplumsal bir tarafı da olan bir bozukluktur. Toplumdaki bireylerce idealize edilmiş tektipleşmiş, standart vücüt tipi kişilerin kilo almakla alakalı yaşadıkları kaygının anlamlandırılmasında önemli bir rol oynar.-beşiktaş psikolog

Özellikle medyanın ortaya koyduğu belirli standartlar kişiler için bir ölçüt haline gelir. Bu ölçütle beraber kişiler kendilerini aranan onay için belirli kalıplara sokmaya ve sürekli bir kıyas içinde olmaya zorlayabilir. Ulaşılması imkansız olan güzellik standartları kişi için değersizlik hislerini yaratan bir tetikleyici haline gelir. Böylece kişiler kendi bedenlerine aşırı odaklanırlar ve bozulmuş beden algısı ile birlikte kendilerini yıkıma sürükleyen çeşitli yollara girerler.

Hamide Güven

Referans

Odağ, C. (2023). Nevrozlar-2, Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Eğitim Hizmetleri Yayınları.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments

Related posts