Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Çocuklarda Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk, halk arasında “takıntı hastalığı” olarak bilinen psikiyatrik bir bozukluktur. Obsesyonlar kişinin zihnini sürekli meşgul eden, tekrarlayan düşünce ve inanışlardır. Kişi bunların gerçek dışı olduğunu bilir ve hatta bu düşüncelere direnmeye çalışır fakat bu çaba bir işe yaramaz. Kompulsiyonlar ise obsesyonları etkisiz hale getirmek için tekrarlanan bir dizi davranıştır. Bunlar obsesif düşünceyi susturmak için söylenen bir kelime, çıkarılan ses gibi basit olabilirken; kişinin, kirli olduğuna, yeterince temiz olmadığına dair obsesyonunun etkisini azaltmak için günün büyük bölümünü banyoda kendini temizleyerek geçirmesi gibi hayatı çok büyük oranda etkileyen noktalara da varabilir.

Tanı koymak için obsesyon ve kompulsiyonlardan birinin bulunması yeterlidir ancak çoğunlukla birlikte bulunurlar. Peki bu bozukluğun çocukluktaki görünümü nasıldır?

OKB genelde yetişkin hastalığı olarak bilindiğinden, çocuklukta ortaya çıkmayacağı düşünülür, ancak epidemiyolojik araştırmalarda elde eden veriler bunun zıttını söyler. OKB`nin yaşam boyu prevalansı %3,0`tür ve bu oran çocuk, ergen ve yetişkinler için benzerdir. Yetişkinlik dönemi takıntılarının çoğu çocukluk döneminde başlar, ancak çocuk bu zihinsel eylemlerin nedenini anlayamaz ve dolayısıyla açıklamakta zorlanır. Çocuğun takıntıları gizleyebilmesi ve aile tarafından yeterince üzerinde durulmaması da tanıyı geciktirebilir. Örneğin küçüklüğünden beri uyumadan önce belirli sırayı takip ederek, titizlikle gerçekleştirdiği bir uyku rutinine sahip olan çocuk; zamanla bu rutinde ufak bir değişiklik olduğunda veya rutinin herhangi bir adımını yanlış yaptığını düşündüğünde uykuya dalmakta zorlanabilir ve bu durum onun için çok rahatsız edici bir hal alabilir.

Çocuklarda en sık görülen belirti bulaşma obsesyonudur. Bunu yıkama, temizleme, temizlenme davranışları izler. Obsesyondan kurtulmak için sergilenen bir diğer davranış ise kaçınma davranışıdır. Çocuk, bu rahatsız edici düşünceleri tetikleyecek her türlü etkinlikten kaçınır. Örneğin bir okul gezisinde etrafa dokununca yaşayacağı “pislendim” obsesyonunu ve yaratacağı rahatsız edici duyguları yaşamamak için okul gezisine gitmeyi reddedebilir. Rahatsızlık veren nesneye karşı en çok duyulan duygusal tepki anksiyetedir, ancak utanç iğrenme ve tiksinme de sıklıkla görülür.

Çocuklarda Obsesif Kompulsif Bozukluk(OKB)

En sık görülen ikinci belirti ise kuşku obsesyonudur. Bu obsesyonu, kontrol etme kompulsiyonu izler. Örneğin annesinin başına kötü bir şey geleceğini düşünen çocuk, sürekli olarak annesini kontrol etme, ondan ayrılmak istememe davranışları gösterir.

Daha az olarak simetri obsesyonu da görülür.

Obsesif çocuklar yetişkinlerden farklı olarak belirtilerine ailelerini de ortak etmek ister. Tekrarlayıcı sorularına yanıt bekleyebilir, kompulsiyonlarına ailelerinin de eşlik etmesini isteyebilirler. Ailelerin bu sorunu yaşayan çocuklarına karşı anlayışlı davranmaları çok önemlidir. Suçlayıcı ve eleştirel yaklaşmak, ceza vermek bir çözüm sağlamayacağı gibi belirtilerin artmasına da sebep olabilir.

Zeynep Fenerci

KAYNAKÇA

Çocukluk Çağı Başlangıçlı Obsesif Kompulsif Bozukluk Childhood-Onset Obsessive Compulsive Disorder Dursun Karaman , İbrahim Durukan, Murat Erdem, Dr., GATA Çocuk Psikiyatrisi ABD, Ankara, Yrd. Doç. Dr., GATA Çocuk Psikiyatrisi ABD, Ankara

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(2):278-295

Çocukluk Dönemi Başlangıçlı Obsesif-Kompulsif Bozukluğun Nöropsikolojik Profili Dr. Metehan IRAK, Dr. Martine F. FLAMENT Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(4):293-301

Çocukluk Çağı Başlangıçlı Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı çocuk ve Ergenlerde Klinik ve Nöropsikolojik Özelliklerin incelenmesi, Saliha BAYKAL, Koray KARABEKİROĞLU, Ahmet ŞENSES, Melih Nuri KARAKURT, Tülay ÇALIK, Murat YÜCE Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 334-349

Çocuklarda Obsesif Kompulsif Bozukluk(OKB),çocuk,kompulsiyon,kirli-temiz,obsesyon,takıntı,tekrar,

Çocuklarda Obsesif Kompulsif Bozukluk(OKB),çocuk,kompulsiyon,kirli-temiz,obsesyon,takıntı,tekrar,

Çocuklarda Obsesif Kompulsif Bozukluk(OKB),çocuk,kompulsiyon,kirli-temiz,obsesyon,takıntı,tekrar,

Çocuklarda Obsesif Kompulsif Bozukluk(OKB),çocuk,kompulsiyon,kirli-temiz,obsesyon,takıntı,tekrar,

Çocuklarda Obsesif Kompulsif Bozukluk(OKB),çocuk,kompulsiyon,kirli-temiz,obsesyon,takıntı,tekrar,

Çocuklarda Obsesif Kompulsif Bozukluk(OKB),çocuk,kompulsiyon,kirli-temiz,obsesyon,takıntı,tekrar,

Çocuklarda Obsesif Kompulsif Bozukluk(OKB),çocuk,kompulsiyon,kirli-temiz,obsesyon,takıntı,tekrar,

online psikolog

Bir Cevap Yazın