Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Çocukluk Travması Ebeveynliğimizi Nasıl Etkiler?

Çocukluk döneminde yaşanan travmatik olayları çoğu zaman net bir biçimde hatırlayamıyor olsak bile, etkilerini ileriki yaşlarımıza dek taşıyabiliriz. Yaşanan travma hayatın bazı dönemlerinde su yüzüne çıkıp kendini hatırlatabilir ve bu da davranışlarımızı doğrudan etkileyebilir.

Çocukların, etraflarında gelişen olaylara ve durumlara karşı uyum sağlama becerileri yüksektir ancak henüz tamamlanmamış gelişimleri ve yaşam deneyimlerindeki eksiklikler onları yetişkinlere göre travmaya daha açık bir hale getirir. Travmatik bir olay yaşandığı anda açığa çıkan duyguları güvenli bir şekilde deneyimleyecek alan bulunduğunda, deneyim doğal bir akış içinde tamamlanır ve sonucunda kendimiz için olumsuz ifadesi olmayan bir anlam bulur. Çocukların böyle bir durumla karşılaştığı zamanlarda duyguları bir bakım veren eşliğinde işlenmez ve sıkıştırılırsa, akış tamamlanmaz ve deneyim bir travmaya dönüşebilir. Travma genelde çocuklukta meydana gelir ve çözümlenmezse etkileri ebeveynlik tarzımız dahil olmak üzere yetişkinliğimize dek taşınabilir. 

istanbul psikolog,beşiktaş psikolog,şişli psikolog,online terapi,online psikolog,en iyi psikolog,tavsiye psikolog,psikolog ücretleri,istanbul psikolog çağrışım

Peki bu durumun ebeveynlik tarzımıza yansıması nasıldır?

Bu konuda yapılan araştırmaların sonuçları çözümlenmemiş travmalara sahip ebeveynlerin çocuklarının davranışsal sorunlar yaşama eğiliminin daha yüksek olduğu yönündedir.  Bu durum ebeveynliğimize şu 4 şekilde yansıyabilir:

Kaçınma: Bazı ebeveynler çözümlenmemiş travmalarını hatırlatacak durumlardan ve duygulardan kaçma eğilimindedirler. Bu, ebeveynin çocuklarının hayatlarına, gideceği yerlere, yapacağı şeylere hiçbir şekilde karışmayarak kendi travmasını hatırlamaktan kaçınma şeklinde olabileceği gibi; kendilerinin kaçınmak istediği tüm durumlardan, tüm yerlerden çocuklarını da uzaklaştırarak hayatlarını kısıtlama ve kendisinin kaçındığı bütün aktivitelerden çocuğunu da uzak tutma şeklinde de olabilir.

Aşırı kontrolcü yaklaşım: Yaşanan travma bazı bireylerin kontrolü kaybetmiş gibi hissetmesine sebep olabilir. Bu hissi telafi etmeye ihtiyaç duyan ebeveynler çocuklarına karşı aşırı kontrolcü yaklaşabilir. Bu şekilde bir kontrole maruz kalan çocuklar, kendi bağımsızlıklarını kazanma konusunda zorlanabilirler. Bu çocukların hayatlarında, kontrolü kendi ellerinde olan çok az şey olduğu için madde kullanımı, yeme bozukluğu gibi olumsuz davranışlar geliştirebilirler.

Aşırı korumacı yaklaşım: Bazı ebeveynler kendi başlarına gelen travmatik deneyimden kendilerini koruyamadıkları için çocuklarını aşırı derecede koruma eğiliminde olabilirler. Böyle bir yaklaşım çocukların yaşam deneyimlerini kısıtlayabilir ve çevreyi kendi başlarına keşfetmelerini zorlaştırabilir. Bu şekilde büyüyen çocuklar, karşı karşıya kaldıkları riskleri bağımsız bir şekilde değerlendirme fırsatına sahip olmadıkları için aşırı kaygılı ve çekingen bir birey haline gelebilirler.

Çocuğun duygusal ihtiyaçlarını ihmal etme: Çözümlenmemiş travması olan ebeveynler, bu travmalar sırasında deneyimledikleri duygularla tekrar karşılaşmamak için çocuklarının duygusal tepkilerinden kaçınıp onları duygusal açıdan ihmal edebilirler. Bunun sonucunda çocuklar duygularını düzenleme konusunda yetersiz kalabilir; muhtaç, ilgi arayan, bağımlılığa yatkın, içe kapanık bireyler haline gelme eğiliminde olabilirler.

Tüm bu davranış şekilleri, çözümlenmemiş travmaya sahip bireylerin çocuklarının da bu durumdan olumsuz etkilenebileceğini gösterir niteliktedir. Bu sebeple travmatik geçmişe sahip bir ebeveynin hem kendisinin hem de çocuğunun sağlığı için psikolojik yardım almasının önemli olduğunu vurgulamak gerekir.

Zeynep Fenerci

Çocukluk Travması Ebeveynliğimizi Nasıl Etkiler?kaçınma,Aşırı kontrolcü yaklaşım,Aşırı korumacı yaklaşım,Çocuğun duygusal ihtiyaçlarını ihmal etme:,travma,çocuk

Çocukluk Travması Ebeveynliğimizi Nasıl Etkiler?kaçınma,Aşırı kontrolcü yaklaşım,Aşırı korumacı yaklaşım,Çocuğun duygusal ihtiyaçlarını ihmal etme:,travma,çocuk

Çocukluk Travması Ebeveynliğimizi Nasıl Etkiler?kaçınma,Aşırı kontrolcü yaklaşım,Aşırı korumacı yaklaşım,Çocuğun duygusal ihtiyaçlarını ihmal etme:,travma,çocuk

Çocukluk Travması Ebeveynliğimizi Nasıl Etkiler?kaçınma,Aşırı kontrolcü yaklaşım,Aşırı korumacı yaklaşım,Çocuğun duygusal ihtiyaçlarını ihmal etme:,travma,çocuk

istanbul psikolog,beşiktaş psikolog,şişli psikolog,online terapi,online psikolog,en iyi psikolog,tavsiye psikolog,psikolog ücretleri,istanbul psikolog çağrışım

Bir Cevap Yazın