İşçinin Karşılanmayan İhtiyaçları

İşçinin Karşılanmayan İhtiyaçları

Ağır çalışma şartlarının psikoloji üzerinde hem doğrudan hem dolaylı etkisi oluyor. Hem uzun ve yorucu çalışma saatleri hem de işçinin ekonomik durumu sosyalleşememeyle sonuçlanıyor ve bir ihtiyaç daha karşılanamamış oluyor. Tüm bu düzen biyopsikososyal ve ekonomik açıdan tatmin olamamayla sonuçlanıyor.

İşçinin Karşılanmayan İhtiyaçları

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine hepimiz denk gelmişizdir. Maslow’un çizdiği bu piramide göre insanların en temel ihtiyaçları fiziksel ihtiyaçlar ve güvenlik ihtiyacıdır. Daha sonraki kimi psikologlar bazen değer ve sevgi ihtiyaçlarının ön plana geçebildiğini söyleseler de güvenlik ve sağlığın olmadığı bir ortamda zaten sağlıklı bir psikolojiden bahsedebilmemiz mümkün değildir.

Freud’a göre sağlıklı bir insanın 2 önemli kapasitesi vardır: Sevebilmek ve çalışmak. Çalışmak; üretmek, yaşama dahil olmak, emeği görünür hale getirmek demektir. Ancak Marx’ın deyimiyle kişi üretim süreçlerine yabancılaştığında, emeği görünmez hale geldiğinde ve mekanikleşip tükenircesine çalışmaya başladığında sağlıktan ne derece söz edebiliriz? Bu türden bir çalışma piramidin en alttaki 2 basamağını karşılasa da maalesef kendini gerçekleştirme ve değer ihtiyaçlarının önünde bir engel olacaktır.

Yazının başında dediğimiz gibi, bazı psikologlara göre bu ihtiyaçlar zaman zaman kişi için en elzem ihtiyaçlardan oluyor. Örneğin kimi sanatçılar, sporcular, bilim adamları tutkuları uğruna yemeyi, uykuyu, dinlenmeyi arka plana atabiliyorlar. Ancak günümüzde tutkuların peşinde ve kendini gerçekleştirme yolunda gitme şansına herkes sahip olamıyor. Çoğumuz bu temel ihtiyaçları karşılayabilmek için uzun saatlerce çalışıyor, ailemizden ve hatta kendimizden uzak kalıyor, iş yerinde çeşitli tacizlere uğruyor, iş kazalarına şahit oluyor, pek çok stres faktörüyle aynı anda cebelleşiyoruz.

Özellikle işçilerin ağır çalışma şartları birçok ailenin tüm üyelerinin psikolojisini etkiliyor. Yüzlerce maden işçisi hayatlarını kaybederken kalanlar bu kaybın ağırlığıyla başa çıkmaya çalışıyor. Yaşamlarını tehdit altında hisseden işçilerin yaşadıkları kronik stres hem psikolojik hem fiziksel pek çok hastalığa kapı aralıyor. Halsizlik, baş ağrısı ve uyku bozukluklarına, bağırsak ve mide sorunlarına, cinsel problemlere, öfke problemlerine, depresyona, kaygı bozukluklarına ve pek çok şeye neden olabiliyor.

Ağır çalışma şartlarının psikoloji üzerinde hem doğrudan hem dolaylı etkisi oluyor. Hem uzun ve yorucu çalışma saatleri hem de işçinin ekonomik durumu sosyalleşememeyle sonuçlanıyor ve bir ihtiyaç daha karşılanamamış oluyor. Tüm bu düzen biyopsikososyal ve ekonomik açıdan tatmin olamamayla sonuçlanıyor. Ekonomik açıdan bir nebze de olsa rahatlama getiren fazla mesailer sonucu hayatta çalışmadan geriye bir şey kalmıyor. Ancak toplumsal varlıklar olduğumuz düşünüldüğünde hem bireylerin hem de toplumun sağlığı açısından emeğin ve işçinin sömürüsüne karşı çıkmak mümkün.

Nehire Seray Öztürk

Yelboğa, N. (2018). Maden İşçilerinin Psikolojik, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Gündelik Yaşamlarının İncelenmesi: Murgul Bakır Madeni Örneği . Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (2) , 123-147 .

İşçinin Karşılanmayan İhtiyaçları,çalışma saatleri,iş,psikoloji,fiziksel,

İşçinin Karşılanmayan İhtiyaçları,çalışma saatleri,iş,psikoloji,fiziksel,

İşçinin Karşılanmayan İhtiyaçları,çalışma saatleri,iş,psikoloji,fiziksel,

İşçinin Karşılanmayan İhtiyaçları,çalışma saatleri,iş,psikoloji,fiziksel,

,istanbul psikolog,şişli psikolog,beşiktaş psikolog,online terapi,online psikolog,en iyi psikolog,psikolog ücretleri,ücretsiz psikolog,istanbul tavsiye psikolog,psikolog randevu,psikolojik destek,psikolojik danışmanlık,psikoloji,psikoterapi,psikolog,ünlü psikologlar,başarılı psikologlar,online psikolog tavsiye,erkek psikolog,kadın psikolog,psikolog istanbul,psikolojik rahatsızlıklar,psikolojik ilk yardım,psikolojik nefes darlığı,

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments

Related posts