Obsesif ve Kompülsif Kendilik

Obsesif Kompulsif Bozukluğa Psikanalitik Bakış

Obsesif kompulsif bozukluk kişinin anal dönem ile ilgili meselelerinin hakim olduğu bir bozukluk olarak görüldüğünden kişinin rüyalarında da bunun ekseninde temalar ortaya çıkar. İşeme, dışkılama, tuvalet/banyo sık sık görülür. Rüyadayken kişinin tuvalete yetişememesi, tuvaletini tutması, duvarı olmayan, dar ve pis tuvaletler sık sık karşılaşılır.

Obsesif Kompulsif Bozukluğa Psikanalitik Bakış-istanbul psikolog, online psikolog

Obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde öncelikli olarak hastanın baskın olarak hangi savunmaları kullandığı bulunmalı ve bunlar analiz edilmelidir. Obsesif kompulsif bozuklukta kişilerin yaygınca kullandığı yapıp bozma, yalıtma ve mantıksallaştırma gibi savunmaların hastanın hayatında nasıl bir hal aldığı, hastayı ne gibi şeylerden koruduğu bulunmalıdır. Örneğin OKB’de hastanın duygulardan kendini bu kadar soyutlaması, diğer insanlar için ulaşılmaz olması kısacası yalıtma savunmasını kullanması ona güvenli bir alan tanımaktadır. İlişkilerinde dahi duygulardan ziyade mantığı ön plandadır. Duygular onun için kulağa kontrolü kaybetmek gibi gelebilir. Bu yüzden yakın ilişkilerinde dahi çok uzak biri olarak algılanabilir.-şişli psikolog

Psikanalitik terapide rüyalar kişiyi anlayabilmek için önemli olarak görülür. Obsesif kompulsif bozukluk kişinin anal dönem ile ilgili meselelerinin hakim olduğu bir bozukluk olarak görüldüğünden kişinin rüyalarında da bunun ekseninde temalar ortaya çıkar. İşeme, dışkılama, tuvalet/banyo sık sık görülür. Rüyadayken kişinin tuvalete yetişememesi, tuvaletini tutması, duvarı olmayan, dar ve pis tuvaletler sık sık karşılaşılır. Kişinin tutma-tutamama, biriktirme veya savurma, temizlik ve kirlilik, düzen ve düzensizlik gibi uçlarda çatışmaları bu şekilde ortaya çıkar.

Psikanalitik psikoterapi ile tedavi edilmesi planlanan hastanın analiz edilmeye açık olması gerekmektedir. Ağır patolojik bir vaka durumunda bu durum imkansız hale gelmektedir bu yüzden hastanın hafif düzeyde kompulsiyonlarının olması beklenir. Hasta kendini anlamaya istekli olmalıdır. Terapistine güven besleyebilmesi, terapi sürecinin ona yarar sağlayacağını düşünmesi gidişat için önemlidir.-mecidiyeköy psikolog

Öte yandan obsesif kompulsif bozuklukta para ile ilgili meselelerin yoğun olması terapinin zorlu bir sürece dönüşmesinde önemli bir etkendir. Ödeme ile ilgili bu sorunlar kendini gösterebilir. Hasta seansları kontrol etmeye çalışabilir. Saat değişikliği yapma, geç kalma gibi konularda dirençler ortaya çıkabilir. Hasta seans sırasında kendini rahat bıraktığında kontrolü elinden kaybedeceğini düşünebilir, seanslar ona pasif bir konumda gibi hissettirebilir. Üstün gelme arzusu terapistin yorumlarını beğenmeme, eleştirme şeklinde görülür. Yine de yetkin bir terapistleri olmasını isterler. Fakat terapisti kontrolcü bulduğu durumda başka bir terapiste geçerler.

Psikanalitik terapide hastanın regrese olması istenen bir durumdur. Fakat obsesif kompulsif bozuklukta kişinin regrese olmaktan çekindiği görülür. Regrese olmak onlar için kontrol kaybı olarak görülebilir ve bu durum kaçınılan bir durum olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca duygu ve düşüncelerin yalıtılması bu sürecin zorlaşmasına hizmet eder. Ayrıca hastada bulunan mantıklı olmaya yönelik itki serbest çağrışımın kullanılmasını da engelleyebilir. Serbest çağrışımın ne olduğu terapist tarafından anlatılmalıdır. Yine de hastanın serbest çağrışıma direnç göstermesi yaygındır. Seans içerisinde konuşulacak konuları önceden belirleme, bunları not alma şeklinde bu direnç gözükebilir. Ayrıca hasta terapistin sorduğu soruların etrafında dolanarak, başka konuya geçerek veya konuyu dağıtarak onun istediğini vermekten kaçınır. Bu da kontrolün bir yansımasıdır.-beşiktaş psikolog

Online ve Yüz Yüze Uzman Klinik Psikolog Kadromuz için Tıklayın

Ücretsiz/Uygun Psikoterapi için Tıklayın

Ücretsiz Terapi için Tıklayın

Hamide Güven

Referans

Odağ, C. (2023). Nevrozlar-5, Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Eğitim Hizmetleri Yayınları.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Yorumlar